"címlap" English translation

HU

"címlap" in English

HU

címlap {noun}

volume_up
Így aztán Spicer fedezte fel a címlap alján közölt hírt.
So Spicer saw the story first, at the bottom of the front page.
TITOKZATOS TZESET A NYÁRI VILLÁBAN, olvastam a címlap bal oldalának alsó nyolcadában.
MYSTERY BLAZE IN HOLIDAY COTTAGE, said the bottom eighth of the front page on the left-hand side.

Context sentences for "címlap" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianQuince hagyott nekik időt a címlap megtekintésére, aztán belelapozott.
He let them take in the cover, then flipped to the back pages.
HungarianA címlap tanúsága szerint Ibn Hazm könyvét A. R. Nykl fordította angolra 1931-ben.
The title page indicated that the book by Ibn Hazm had been translated from Spanish by A. R. Nykl in 1931.
HungarianKomoly dolog a játék, ha a New York Times február 17-i, vasárnapi címlap sztorijában erről olvashatunk.
It's got to be serious if the New York Times puts a cover story of their February 17th Sunday magazine about play.
HungarianHa nem mi készítjük a fotókat, nem lesz címlap.
We don't do the photos, you don't get the cover.
Hungarian- Mit kavarsz ezzel a címlap-páviánnal?
-What the hell gives with the cover boy?
HungarianAZ ELTÛNT RENDÕR NÕVÉRÉNEK MÉG SZÁMOS KÉRDÉSE LENNE, ordította a címlap, alatta pedig ez állt: EDITH HYAMS TISZTESSÉGES NYOMOZÁST KÖVETEL.
MISSING TROOPER'S SISTER LEFT WITH MANY QUESTIONS, the headline read, and beneath that: EDITH HYAMS CALLS FOR FULL INVESTIGATION.
HungarianA címlap már amúgy is a nyomdában van, ahogy megbeszéltük, különrovat a gyémántoknak, ami jó sok hirdetést jelent az egész évben.
This cover is at the printer as we speak, with a special section on diamonds, which is going to take care of my ad quota for the entire year.
HungarianSzerintem címlap lesz.
HungarianSenki nem tudta pontosan, mit jelent az annyira sürgős, de ha a tábornok igent mond, másnapra az országban minden címlap ezt harsogta volna.
No one knew exactly what an immediate emergency was, but it would be plastered all over page one of every newspaper in the country if he said yes.
HungarianMindezek a megoldások a könyv szövege alapján születtek: ha egyszer a címlap tervezője elolvassa a szöveget, akkor tolmáccsá, a szöveg értelmezőjévé válik.
All of these solutions derive their origins from the text of the book, but once the book designer has read the text, then he has to be an interpreter and a translator.
HungarianEz itt a címlap és a gerinc, síkba terítve. De az igazi történet akkor kezdődik, amikor a borító a könyvre kerül, az meg a polcra.
And so here's the front and the spine, and it's flat. But the real story starts when you wrap it around a book and put it on the shelf. Ahh! We come upon them, the clandestine lovers.