"cingár" English translation

HU

"cingár" in English

HU cingár
volume_up
{adjective}

cingár (also: nyurga)
cingár (also: pót-, sovány, fölösleges, szikár)
volume_up
spare {adj.}
Lloyd elgondolkozva nézte az ablaknál álló cingár diplomatát, aki olyan elmerülten tanulmányozta jelentését, mintha még sohasem látta volna.
Lloyd stared across at the spare figure of the diplomat standing by the window studying his report as if he had never seen it before.
cingár (also: nyakigláb, nyurga)
cingár (also: szikár)
cingár (also: beteges külsejű, gazos, gyomos)
volume_up
weedy {adj.}
A cingár, gyufafejű fiatalember, név szerint Homer Oosler mindebből címlapsztorit akart faragni, hogy egy nagy durranással mehessen vissza az egyetemre.
The weedy redhead, Homer Oosler by name, wanted to do a feature story on all of this and go back to college with a bang.
A cég fogadószobájában ültünk már eléggé elhasznált bőrdíványon, most zárás után a szoba üres volt, csak egy cingár siheder volt jelen, aki számokkal bűvészkedett.
We sat on a fatted leather seat in the customers' room, now, after market hours, empty except for a weedy boy juggling numbers on the board.

Context sentences for "cingár" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAkármilyen cingár volt középtájt, a nadrágot nem tudta begombolni a derekán.
As scrawny as he was around the middle, he couldn't button the pants at the waist.
HungarianGalahadre emlékezett az Avalonban töltött első évéből - cingár, fekete, komoly fiú volt.
Galahad she remembered from her first years in Avalon-a scrawny, dark, intense boy.
HungarianLáttam cingár tiszafákat, amelyek szentek a holtaknak és a varázslóknak.
I saw thin yew trees, the species so sacred to the dead and to the magician.
HungarianCingár alakja úgy imbolygott, mint facsemete a hirtelen szélben.
Its slender body swayed slightly as if it were a sapling caught in a sudden wind.
Hungarian- vihogott föl hirtelen a cingár hangocska, de nem lehetett tudni, honnét.
Bravo, Polendina! cried the same tiny voice which came from no one knew where.
HungarianVele egykorú cingár kísértetfiú intett a fejével, és Will odafordult hozzá.
A thin ghost boy of his own age nodded, and Will turned to him.
HungarianPartridge alacsony, cingár emberke volt, foglalkozását tekintve bankhivatalnok.
Mr Partridge was a small man, a bank clerk by profession.
Hungarian- szólalt meg a szegény Arlekinó olyan cingár hangon, hogy alig lehetett hallani.
Has pardon been granted to me? asked poor Harlequin with a voice that was hardly a breath.
HungarianNem ritka, hogy egy cingár kis narkóst négy vagy öt termetes rendőrnek kell megfékeznie.
It was not uncommon for four or five burly policemen to have difficulty restraining one puny PCP junkie.
HungarianA cingár írnok szokás szerint az asztala mögött ült, a szoba egyik végében.
The scribe, a thin, plain looking man with squinty eyes, sat behind a huge walnut desk on one side of the room.
Hungarianheveskedett a cingár, és vállon ragadta Bayát.
Who cares? said the tall one, and grabbed Baya by the shoulder.
HungarianMagasabbra nőtt a sofőrnél, de vékony volt, majdnem cingár.
He was taller than the chauffeur but thin, almost emaciated.
HungarianMagas, cingár segéde a közelében állt, csíptetős írótáblát szorongatott, és egy kiskutya farkcsóváló imádatával vigyorgott Quintonra.
The morgue attendant held out a clipboard and smiled like a puppy dog next to Quinton.
Hungarian- kérdezte egy cingár hangocska odabent.
Who is it? said a little voice from within.
HungarianÁlmaiban Mary Kathleen magas volt és bögyös, és a haja fekete, holott valójában alacsony volt és cingár és vörös hajú.
He dreamed that she was tall and buxom and black-haired, whereas she had been short and scrawny and red-haired.
HungarianCingár gyerek, félig kiivott üdítősdobozokat hagy szanaszét a járőrkocsiban, a jelentéseit olvasni kín...
Norris was scrawny, he had a habit of leaving half-full cans of jolt and Nehi in the cruisers he used, and his reports were horrors .
HungarianMael még mindig gyönge volt és cingár.
Mael was still weak and his body emaciated.
HungarianA cingár ürge végre láthatóan észbe kapott, hogy kiváló célpontot nyújt, és úgy lőtt be a bokrok közé a társai mellé, hogy szinte füstölt.
Scrawny seemed to wake up to his exposed position and hurried to join his comrades behind the undergrowth.
HungarianMindenki más olyan cingár.
HungarianCingár emberek voltak, furcsa kis fejfedőjük alól kusza csimbókokban lógott a hajuk, öltözékük pedig nem árulta el a nemüket.
It was a woman, he thought They were a thin people, with wild locks hanging under curious little caps, and their coverings were not revealing.