HU csökkent
volume_up
{adjective}

Context sentences for "csökkent" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- De csökkent a nyomás a vezetékekben, és próbáljuk kideríteni, mi lehet az oka.
We've lost some pressure in our lines, and we're trying to find the cause of it.
HungarianVatutin szenvtelenül mérte fel a fogoly megmaradt erejét; bizony egyre csökkent.
Vatutin dispassionately gauged the strength in his prisoner; it had diminished.
HungarianAz elmúlt 45 évben stabil maradt, a vidéki népesség mindössze 14%-kal csökkent.
Over the last 45 years it has remained stable, with only a small fall-off of 14%.
HungarianA panaszok kezelésének átlagos időtartama 13 hónapról kilenc hónapra csökkent.
The average time taken to consider complaints fell from 13 months to nine months.
HungarianAz EU statisztikái szerint 1990 óta az állatállomány mérete 25%-kal csökkent.
According to EU statistics, the number of livestock has fallen by 25% since 1990.
HungarianA dolgozónkénti termelékenység azonban, bár 2001-ig növekedett, 2002-ben csökkent.
However, productivity per worker, although increasing until 2001, declined in 2002.
HungarianA világ nem látszott különösebben csökkent értékűnek, amikor csak egy szemmel néztem.
The world didn't seem all that diminished when I looked at it with only one eye.
HungarianJelenleg azt látjuk, hogy Európa versenyképessége a globális piacokon csökkent.
Europe is currently finding its competitiveness in global markets decreased.
HungarianAmikor az állítások csökkentésére kértük a tagállamokat, azok száma 4000-re csökkent.
When we asked Member States to revise these claims, they were reduced to 4 000.
HungarianAz idei évre engedélyezett teljes kifogható mennyiség 13 500 tonnára csökkent.
The total allowable catch for this year has been reduced to 13 500 tonnes.
HungarianMásrészről Carvalho asszony is nagyon jó munkát végzett, mivel csökkent a bürokrácia.
Secondly, Mrs Carvalho, of course, you have done very well. There is less red tape.
HungarianAz elmúlt 60 évben a globális GDP-ből való részesedésünk 28%-ról 21%-ra csökkent.
In the last 60 years, our share of global GDP has shrunk from 28% to 21%.
HungarianUgyanebben az időszakban az állomány Franciaországban 30 millióról 8 millióra csökkent.
Over the same period the French figure has fallen from 30 million to 8 million.
HungarianÉn világszerte ismert sportújságíró vagyok... és te egy csökkent képességű ex-Bajnok.
I'm a world-famous sportscaster... and you're an ex-champion with diminished skills.
HungarianAz Európai Unió államháztartási hiánya 2005 óta több mint felével csökkent.
The European Union's public finance deficit has fallen by more than half since 2005.
HungarianKómába esett, a vérnyomása egyfolytában csökkent, a tüdeje alig működött.
She couldn't choose for herself whether she wanted an attempt at chemotherapy.
HungarianArról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a születések száma az elmúlt években csökkent.
We should also not forget that the birth rate has decreased in recent years.
HungarianA száraz hüvelyesek termesztése 2008-ra ismét nagyjából egymillió hektárra csökkent.
The production of dried pulses fell by roughly 1 million hectares in 2008.
HungarianElhasználni egy rövid pillanat műve volt és a fájdalom tovább csökkent.
To spend it was the act of but a brief moment now, and the pain eased still more.
HungarianAz elmúlt 50 évben e faj példányszáma nem kevesebb mint 75%-kal csökkent.
Over the last 50 years, the population of this species has fallen by as much as 75%.