"család" English translation

HU

"család" in English

EN

HU család
volume_up
{noun}

1. general

1945-ben az Egyesült Államok nem szakította meg a japán császári család uralmát.
In 1945, Uncle Sam specifically did not termi-nate the Japanese imperial house.
Mi lesz vajon otthon, ha a család felfedezi az eltűnését?
What would it be like in the house, when the family realized that shed gone?
Hát így voltam én a híres család egyetlen túlélője, akinek az apja parancsolta, hogy éljen.
That was my stance - sole survivor of a great house, commanded by her Father to live.
család (also: köznép, nép, emberek, ember)
volume_up
people {noun}
Így aztán én is megtudtam egyet s mást ismerősöktől, a család barátaitól...
People you meet, people you know, people who used to know your family.
Az emberek többsége számára a gyermekvállalás és a család ennek ellenkezőjét jelenti.
For most people, having children and a family is the opposite.
Lehet, hogy a család csak ezért ellenezte, de az is lehet, hogy valóban sötét alak.
That may have been why her people disliked it, or he may have been a real bad lot.
család (also: hozzátartozók)
volume_up
folks {o.pl.}
A nagy akciókat a Morolto család legmegbízhatóbb embereire bízzák.
A lot of folks wanna be smurfers when they can get free vacations and spending money.
So, how's your folks?
család (also: ősök, származás)

2. sociology

család
volume_up
family {noun}
Szóval mikor nem család egy család, és az örökbefogadott gyermek - na, ő mi is pontosan?
So when is a family not a family, and an adopted child is - well, what exactly?
- Rowan, a család, elsősorban a család, az egész család!
Rowan, the family, the family first, all the family.
- Csakhogy a család nem nyugodott meg, Timothy bácsi - szakította félbe Rosamund.
If the family's satisfied - But the family wasn't, Uncle Timothy, said Rosamund.

Context sentences for "család" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA stratégiának a család jóllétére vonatkozó intézkedéseket is tartalmaznia kellene.
The strategy should also include measures to promote the well-being of families.
HungarianA cipők mindig is fontos szerepet játszottak a nemes Karabekian család történetében.
Shoes have played a very important part in the history of the noble Karabekians.
HungarianEzután az egész Spruill család visszament a teherautóhoz, de ezúttal be is szálltak.
Once again they headed toward their truck, but this time they managed to get in.
HungarianEgy farmerbe öltözött fekete férfi székeket cipel a Black család tölgyfája alá.
A black male in jeans hauling chairs to a spot under the Blacks' oak tree?
HungarianJelenleg Rowannak minden gondolatát kitölti az orvosi központ és a család.
Right now I think she's focused completely upon the idea of the medical center.
HungarianFivér és nővér, kiskereskedő család, kemény munka, tizenhat évesen születtek.
Brother and sister, petty merchant class, real hard work, sixteen when made.
HungarianAzonban az összetartó és érdekes család történetével nem jutott messzire.
But Jenny expected Garp to entertain himself every day in Vienna, and so Garp did.
HungarianCsatoltan küldöm a Jacoby család személyes tárgyait, amiről korábban beszéltünk.
[ Metcalf's Voice ] Dear Mr. Graham-- Here are theJacobis' personal effects as discussed.
HungarianAzt hiszed, hogy a kő birtoklása jogot ad neked az Alastrarra család feletti uralomra?
Think ye that possession of it gives ye rightful command over the kin of Alastrarra?
HungarianAztán ott volt ez a férj, ez a Michael Curry, akit körülajnározott a család.
Then there was the husband; everybody was protecting this Mi- chael Curry.
HungarianMost el fogok tűnni és aztán a Morolto család emberei vagy utánam jönnek, vagy nem.
Right now I can disappear, and the Moroltos may or may not come after me.
HungarianA szállót ellepték a rendőrök, FBI-ügynökök és a Morolto család emberei.
The Holiday Inn was swamped with cops and FBI agents and Morolto thugs for an hour.
HungarianValójában Sam úgy látta, hogy a lány magát a család fogalmát sem egészen érti.
The big Indian had seemed pleased to see Sam leave the corporate world.
HungarianA család kiirtását megelőző héten kétszer is találkoztam Tolliverrel.
During the week preceding these atrocities, I had twice crossed Tolliver's path.
HungarianA munka, amelyet e bizottság végez, eddig is sok család számára hozott békét.
The work they have done in this area has brought peace to many families.
HungarianHa ezek után is a McCaffrey család bőrére pályázol, teljesen tönkre leszel téve.
If you keep coming after the McCaffreys, you'll be completely ruined.
HungarianAligha küldhetném Cormallonra, hogy helyezzék el a család könyvtárában...
I could hardly send it to Cormallon and ask them to place it in the library.
HungarianKylla segítségével sikerült elzárkóznom a család mindennapi gondjaitól.
With Kylla's help I began to shut myself out of the day-to-day affairs of Cormallon.
HungarianA halálhírre Rowan New Orleansbe megy, és megismeri a család történetét.
Her fingers moved against my back, as though trying to find some human softness in it.
HungarianA maga tréfáin nevetve ragadta el a halál, ilyenformán kiegészítette a Garp család albumát.
And when they had plenty of energy, they would describe each other as full of Garp.