"csattanás" English translation

HU

"csattanás" in English

HU

csattanás {noun}

volume_up
csattanás (also: izgalom, élvezet, durranás, hecc)
Nagy fékcsikorgás, kiabálás, csattanás.
There was a squeal of brakes, a shout, a bang.
Nagy puffanás és csattanás után elindult útjára, majd egy órával később megint ott volt előtte.
It went off with a puff and a bang and returned an hour later with Graham's official sealed appraisal.
Csattanás, villanás - több nem történt, de a videóban még zümmögött a szalag.
There was a flash of light, a hollow bang, and then nothing but the hum of the VCR with the tape still running inside.
A zaj, tekeregve gomolygó csattanás és morajló gyomorkorgás, végighullámzott fölöttük.
The noise rolled over then, a twisting crack and belly-rumble of thunder.
Iszonyatos csattanás hallatszott az udvarról.
There was a sickening crack from the courtyard below.
Süvöltés, csattanás, a hátába nyilalló fájdalom szakította meg a magyarázkodást.
He was interrupted by a whistle and crack and a searing pain along his back.
-hangos csattanás hallatszott, amint valaki a két üldöző Hárfás elé lépett.
There was a heavy crash as someone stepped into the path of the two Harpers racing after her.
Halk trinári kihívás következett, majd remegő sipítás és újabb csattanás.
Another faint Trinary challenge was answered by a shivering scream and another crash.
Újabb csattanás, aztán a harmadik, és Will érezte, hogy mozdul a kanapé, amikor Sir Charles felállt.
There came another crash, and another, and Will felt the sofa move as Sir Charles got up.
csattanás (also: taps, durranás, ütés, dörgés)
csattanás (also: ütés, zamat, pofon, csettintés)
Újabb csattanás hallatszott, majd még egy, ez utóbbi akkora, hogy Malingó a földre került.
There was another smack, and then a third, this one so violent that it threw Malingo to the ground.
Három egyöntetű csattanás hallatszott, ahogy a fehér kesztyűs tenyerek pontosan egyszerre a fegyverek tusára, aztán tárára csaptak, majd összevágódott a csizmák vasalt sarka.
There were three precise crashes as white-gloved hands smacked in unison across rifle butts and magazines, and heels came down together.
csattanás (also: pattanás, csat, kép, könnyű munka)
Éles csattanás hallatszott: a hátsó lökhárító beleakadt a nyíló kapuszárnyba.
A sharp snap, a thin squeal: the rear bumper scraped one of the still-moving portals.
A következő pillanatban fémes csattanás hallatszott, és a holdfényben megvillant Cowboy rugós késének a pengéje.
The switchblade snapped open, and in a flash it was introduced into the fray.
Az imént kikerült fenyőághoz botorkáltam, minden súlyomat nekivetettem, és éreztem a hirtelen reményt, amikor egy csattanás hasított bele a síri csendbe.
I stumbled to the pine branch I'd tried to avoid, put all my weight into it, and felt a surge of hope when a snap intruded on the smothering stillness.

Context sentences for "csattanás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA fényvillanást a legfülsiketítőbb csattanás követte, amit életében hallott.
On the heels of the light came the most deafening thunderclap he had ever heard.
HungarianA tetejére érve hangos csattanás kíséretében félrehajtotta a feljárót lezáró rostélyt.
At the top was a grille, which he lifted up and threw back with a loud clang.
HungarianCsattanás visszhangzóit a sziklák közt: lecsapott az első lövedék.
A whining snarl echoed from the rock as the first of the great ballistas crashed.
HungarianA távolból kattogó hang hallatszott csattanás, csikorgás, diadalmas bömbölés.
A clanging noise sounded from afara crush, a wrench, an exultant bellow, lesser halloos of wild triumph.
HungarianDe megint Minnie-re terelődött a figyelmünk: hirtelen hangos csattanás hallatszott, aztán léptek.
But we could hear Minnie: a quick sharp flat sound, then her feet.
HungarianHangos csattanás hallatszott, amit fémes kalapálás követett.
There was a loud thump, followed by the hammering of metal on metal.
HungarianVolt valamiféle villanás vagy csattanás mielőtt a lámpák kialudtak?
Was there a flash first, or a noise when the lights went out?
HungarianVakító fehér szikra, elsöprő csattanás: levegőbe röpítette a majmot.
There was a flash of intense white, a lashingcrack , and the monkey's form was flung high in the air.
HungarianEszébe jutott a kemény csattanás, amikor az ütő eltalálja a falabdát.
He found himself thinking of the hard wooden whack! of the mallet head striking the round wooden ball.
HungarianA becsapódás elemi erejű volt nyomában iszonyatos csattanás, majd a millió darabra szétrobbant üveg csöröm-pölése.
The explosion had been terrific-a loud thud, then the racket of glass bursting.
HungarianA következő pillanatban fémes csattanás hallatszott, és a holdfényben megvillant Cowboy rugós késének a pengéje.
The switchblade snapped open, and in a flash it was introduced into the fray.
HungarianEgy hangos csattanás után a nappaliban csend lett.
After the loudest of the crashes, the living room grew quiet.
HungarianHangos, kongó csattanás, amint az ütő a falnak csapódott.
A loud, hollow boom as the mallet struck the wall.
HungarianA toronyból mögöttük hangos csattanás hallatszott, ahogy Alak próbált lejutni a lépcső maradványain.
There was a loud noise from out of the tower behind them, as Shape attempted to clamber back down the broken staircase.
HungarianA csattanás visszhangjának elültével hallotta, hogy valamilyen lefelé csúszó nehéz tárgy a padlóra koppan.
As the echoes drifted away and his ears ceased to ring, he heard the sliding thump of a heavy object hitting the floor.
HungarianValahonnan lentről fojtott csattanás hallatszott.
A muffled clank sounded from somewhere below.
HungarianA levegő reszketett körülötte, a roque-ütő nekivágódott a falnak, a csattanás visszhangzott, és a visszhang is visszhangzott.
The air seemed to be shimmering around him, the blows of the mallet against the walls echoing and re-echoing.
HungarianEgy csattanás, és a závárzat fölemelkedett.
HungarianJoe biztosra vette, hogy az előbbi csattanás a liftajtó elől félrehajigált raklapoktól és üres ládáktól származott.
He was sure that the clatter was the sound of empty packing crates and pallets being dragged and tossed away from the cab door.
HungarianA mennydörgések között úgyszólván nem volt már szünet, a csattanás, ütközés, zúzás mintha a pőre atomot hasította volna.
The thunder overhead was almost constant now, ripping and grinding and crashing as if the very atoms were being torn open.