"csekk" English translation

HU

"csekk" in English

HU csekk
volume_up
{noun}

Nem volt biztosítási kötvénye, bankbetétje, csekk-könyve.
She had had apparently no insurance card, no bank book, no check book.
Már csak egy csekk kell a NASA központjából, (Nevetés) ami fedezi a költségeket.
All we need is a check from NASA headquarters (Laughter) to cover the costs.
Azt mondod, hogy a csekk alján lévő számok valójában jelentenek is valamit?
You mean those numbers on the bottom of a check actually mean something?
csekk
volume_up
cheque {noun}
Biankó csekk kitöltése azonban természetesen nem megoldás.
Yet writing a blank cheque is, of course, no solution.
Tehát nincs "biankó csekk”: tartózkodtam.
So there will be no 'blank cheque': I abstained.
Mary Dove elővette csekk-könyvét, töltőtollát.
Mary Dove got her cheque book and took out her fountain pen.

Context sentences for "csekk" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA felesége ragaszkodott hozzá, hogy közös legyen a csekk-könyvük.
There was some money in mutuals, but he couldn't move it without her knowing.
HungarianEnnek hiányában, vagyis csekk nélkül, szeretnék egy rövid, személyes üzenetet hagyni Ballou-nak.
In default of that, he resumed as if he had never stopped speaking, I should like to leave a short personal message.
HungarianMég kellett egy csekk és már indulhattam.
One more day, one more paycheck, and I was going to be on my way.
HungarianA támogatásom azonban nem biankó csekk.
However, this support does not equate to giving carte blanche.
Hungarian...aztán berakjuk a csekket a gépbe, ami különleges tintával ráírja a számlaszámot a csekk aljára.
And then we feed the checks into the MICR machine which uses special ink to encode the account numbers on the bottom of the checks.
HungarianÉs ugyan mit jelenthet két hamis csekk?
And two forged checks, well, what does that mean?
HungarianÉs a motivációd egy szép, kövér csekk, ami távol tart... - attól, hogy a McDonald's autós büféjének ablakában dolgozz.
And your motivation is a nice fat paycheck that's keeping you out... of working the drive-through window at McDonald's.
HungarianA csekk, végül is, ravasz dolog.
HungarianNála volt ugyan a csekk-könyve, de tudta, hogy a későig nyitva tartó üzletek csak nagy összegű vásárlás esetén fogadnak el csekket.
He had his checkbook, but he knew that the stores open at this hour would accept checks only for the amount of purchase.
HungarianFontosnak tartom elmondani, hogy a 186. cikk nem biankó csekk, amelyre a Bizottság által kiötlött gondolatok kerülnek.
It is important for me to say clearly to you that Article 186 is not a carte blanche to propose whatever ideas the Commission might get.
HungarianA ceruzákon, tollakon, gemkapcsokon és más irodaszereken kívül két friss banki kivonatot és egy csekk-könyvet találtam.
In addition to pencils, pens, paper clips, a stapler, scissors, and other mundane items, I found two recent bank statements and a checkbook.
HungarianEz itt két hamis csekk.
Hungarian(2) Amennyiben egy külföldi bankra kiállított csekk elfogadásra kerül, megkövetelhető, hogy a banknak legyen irodája a behozatal országában.
2. If cheques drawn on a foreign bank are accepted it may be required that the bank must have an office in the country of importation.
HungarianEgy hatalmas csekk.
Hungarian. - (DE) Már a tavalyi vízumliberalizáció során tapasztaltuk, hogy sokan egyenlőségjelet tettek a vízummentes utazás és biankó csekk fogalma közé.
We have already seen from last year's visa liberalisation that many people equated visa-free travel with being given carte blanche.
HungarianA csekk-könyv regiszterében átnéztem az utolsó három hónap bejegyzéseit, de csak a szokásos kifizetéseket láttam: közüzemi díjak, hitelkártyatársaságok és a többi.
In the checkbook register, I pored back through three months of entries but found only the usual payments to utilities, credit-card com-panies, and the like.