HU

csinos {noun}

volume_up
Csinos kék napellenzői voltak, és az ajtóban a portások és hordárok megszokott csapata ácsorgott.
It had trim blue awnings, and the old complement of doormen and bellmen standing at the glass doors.
Az egyszintes, cédruszsindelyes, fehér spalettás épület előkertjét csinos, fehér léckerítés vette körül.
The single-story house had a cedar-shingle roof, shingled walls, white trim, and white shutters.
Õ is ugyanolyan csinos, karcsú, divatos volt, mint az, aki jobbról nyírta a hajamat.
She was also slender, fashionable-looking and pretty of face, just like the one who was trimming my hair.

Context sentences for "csinos" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEgy kínai váza áll most az asztalon... csinos... de távolról sem olyan stílusos.
There's a kind of Chinese vase on the table now - nice - but not nearly so period.
HungarianCsinos fiú, s azok a tudálékos fiatal nők, azt hiszem, egészen odavannak érte.
Nice looking boy - those earnest young women are quite fluttered by him, I fancy.
HungarianA sötét bőrű, csinos panamai lány csábító látványt nyújtott a fehér egyenruhában.
She was Panamanian, attractive, her dark skin stark against her white uniform.
HungarianCsinos kis fickónak látszik mondtam, még mindig a pisztolyt tartó kezet figyelve.
He seems like a nice little guy, I said, still watching the hand that held the gun.
Hungarian- Ez itt, kábé öt perccel ezelőtt, felrúgta az anyámat ezzel a csinos kis cipőjével.
This one here with the cute shoes knocked my mother down about five minutes ago.
Hungarian- Igen, igen, a csinos barátodról ezt tudtuk... most is melletted van, mint mindig.
Yes, yes, we know yer pretty boy does ... as well as anything else ye ask him to.
HungarianNem volt fontos tagja a társulatnak, nem táncolt jól, nem volt különösen csinos.
She was not important, she did not dance well, she was not particularly good-looking.
HungarianIsmerek nagyon öreg embereket, akik még mindig megfordulnak egy csinos fehérnép után.
I've known some very old men whose heads could still be turned by a pretty face.
HungarianKellemes, csinos arcú gondolta magában Ulan Dhor , nyílt, tiszta tekintetű, ártatlan.
She had a pleasant, pretty face, thought Ulan Dhorcandid, clear-eyed, innocent.
HungarianEgy órával később a kocsi megállt egy csinos vidéki ház előtt Basingstoke-ban.
An hour later they drew up in front of a handsome country house outside Basingstoke.
Hungarian- És én még azt hittem, hogy csinos, puhány kislányka vagy! - morogta Visbhume.
And I took you for a pretty flirtatious little softling! growled Visbhume.
HungarianElforgathatjuk ezt a mintát hat dimenzióba, és láthatjuk, hogy elég csinos.
We can rotate this pattern in six dimensions, and see that it's quite pretty.
HungarianMindkettőjük kedves, vonzó teremtés volt, egyikük ráadásul rendkívül csinos is.
They were both interesting-looking girls, and one of uncommon loveliness.
HungarianA csinos arcról nem tűnt el a keserűség árnyéka, szemei azonban élénken csillogtak.
His handsome face did not lose its bitter shadow, but his eyes were alight.
HungarianApró termetű volt, csinos és diáknak igen jól öltözött, gondolta el Helen.
She was pretty and small and rather well dressed for a student, Helen thought.
Hungarianés Elég csinos vagy, de most már lássunk is valamit!
On with the performance! and You're handsome enough, now let's see some action!
HungarianJól esett volna látnia, hogyan válnak azok a túl csinos vonások véres masszává.
It would be good to see those too-pretty features turned to bloody pulp.
Hungarian- Nem az, ha az asszony csinos és mindenekfölött, ha adakozó az éhesekhez.
'Not when the woman is well-looking and above all charitable to the hungry.'
HungarianBizony, kedves húgom, azt el kell ismerned, hogy nagyon csinos mondta a nagyobbik fivér.
'Why, sister, you must acknowledge she is very handsome,' says the elder brother.'
HungarianLassan megkerülték a szállodát, a Shepheards-öt; egy csinos épületet, gyönyörű kertekkel.
They rode around the hotel, Shepheard's, a handsome building with pretty gardens.