HU

díj {noun}

volume_up
Nemsokára kapok egy díjat, illetve valami olyasmit, ami nekem olyan, mint egy díj.
I'm just about to get a kind of prize, or what feels like a prize to me.
Az ülést a Szaharov-díj átadása ünnepi ülésének tartamára felfüggesztjük.
We will now adjourn the session for the formal sitting for the award of the Sakharov Prize.
A 2007. évi Szaharov-díj (a díj odaítélésének kihirdetése)
2007 Sakharov Prize (announcement of winner)
Az ülést a Szaharov-díj átadása ünnepi ülésének tartamára felfüggesztjük.
We will now adjourn the session for the formal sitting for the award of the Sakharov Prize.
(11.45 és 12.05 között a képviselők összegyűlnek a LUX-díj átadására)
(From 11.45 to 12.05, Members gathered for the award of the LUX prize)
Szeretnénk gratulálni a Nobel-díj Bizottságnak ehhez a bátor döntéshez.
We want to congratulate the Nobel Peace Prize Committee for its courage in making this award.
A rendelkezésre állási díj nyolcszáz csillag lesz.
The service charge will be eight hundred stars.
Ez a díj megkülönböztető lenne, hiszen a magángépkocsik szintén felelősek a dugók kialakulásáért.
Such a charge would be discriminatory, since private cars are also responsible for congestion.
A Szövetség nem szervez pénzért tanfolyamot, ne is képez ki szupéreket külön díj ellenében.
The Guild does not charge for training and instruction, your offer is worthless.
Ez a díj nem versenyképes, és a fogyasztókat költségekkel terheli.
This fee is uncompetitive and raises costs for consumers.
E célból az IK kérésre és díj megfizetése mellett kiad egy BJETR engedélyt.
To this end the GOI issues upon application and payment of a fee an EPCGS licence.
Ez a díj jogtalan, és az üzleti tevékenységeket, valamint a személyek szabad mozgását is korlátozza.
The fee is illegitimate and hinders both business and the free movement of people.
Az éves tagsági díj tízezer félpénz úgy hallottam így pletykálják.
Annual membership dues are thousand docks Ive heard it rumoured.
A nevezési díj többe kerül, mint maguk a kocsik mondta Elefánt.
Their dues cost more than the cars, said Elephant.
Ha emelkedik a biztosítási díj, az sem segít a fogyasztón.
If premiums rise, that does not help consumers either.
A Bizottság és a Parlament azt javasolta, hogy díj ellenében biztosítsanak kizöldítő szolgáltatásokat az alapösszeg "feltöltéseként”.
It has been proposed by the Commission and Parliament that greening services be provided, in return for payment, as 'top ups' to the basic premium.
Ezért létezik temérdek szabály - mint például az OECD- és a WTO-megállapodások -, amelyek meghatározzák a visszafizetési határidőket és a minimális díj mértékét.
That is why a whole host of regulations exist, such as OECD and WTO agreements, which fix the deadlines for repayment and a minimum premium rate.
Az üzemanyagra kivetett adó, a biztosítás, az útellenőrzési és rengeteg más díj által már amúgy is ezt érjük el.
This is already being done through tax on fuel, insurance, road checks and through many other charges.
A modulált torlódási díj lehetővé tenné számunkra, hogy hatékonyabban vegyük fel a harcot az éghajlatváltozás ellen, mintha csak egyszeri adót vetnénk ki a szén-dioxidra.
A modulated congestion charge would allow us to fight climate change more effectively than if we applied a one-off tax on CO2.
Az úthasználati díj megvitatása - a közúti forgalom résztvevőitől a megtett távolság szerinti díjat beszedni - idestova 20 éve zajlik, most pedig teljesen zsákutcába jutott.
A discussion on road pricing - taxing road traffic according to the distance travelled - has been under way there for nearly 20 years, and has now become completely deadlocked.

Context sentences for "díj" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianEzenkívül ez a díj jelentősen csökkentheti a közúti közlekedés iránti keresletet.
Furthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.
HungarianE célból az IK kérésre és díj megfizetése mellett kiad egy BJETR engedélyt.
To this end the GOI issues upon application and payment of a fee an EPCGS licence.
HungarianNemsokára kapok egy díjat, illetve valami olyasmit, ami nekem olyan, mint egy díj.
I'm just about to get a kind of prize, or what feels like a prize to me.
HungarianA Szövetség nem szervez pénzért tanfolyamot, ne is képez ki szupéreket külön díj ellenében.
The Guild does not charge for training and instruction, your offer is worthless.
Hungarian(DA) Elnök úr, néhány nap múlva ünnepeljük az idei Szaharov-díj átadását.
(DA) Mr President, over these few days we are celebrating this year's Sakharov prize.
HungarianItt van a Nobel-díj kitüntetettje, aki nem jelenhetett meg az oslói átadón.
We have the Nobel prize-winner who could not attend the meeting in Oslo.
HungarianEzt úgy csináljuk, hogy kreálunk díj csoportokat a X PRIZE-on belül.
And the way we're doing that is we're creating prize teams within the X PRIZE.
HungarianEz az új díj valószínűleg átlagosan 3-4 eurócent lesz járművenként és kilométerenként.
This additional cost is likely to average three or four cents per vehicle per kilometre.
HungarianEz az új díj valószínűleg 3-4 eurócent lesz járművenként és kilométerenként.
This additional cost is likely to be between three or four cents per vehicle per kilometre.
HungarianAz ülést a Szaharov-díj átadása ünnepi ülésének tartamára felfüggesztjük.
We will now adjourn the session for the formal sitting for the award of the Sakharov Prize.
HungarianAz önök által ma odaítélt díj a "Gondolat szabadságáért” kerül átadásra.
The prize you are awarding today is awarded 'For Freedom of Thought'.
HungarianÚgy tűnik, nem érti, hogy a díj szabadon választható a tagállamok számára.
He seems not to understand that this is optional on Member States.
HungarianKözismert, hogy Aj Vej-vej nem jelenhetett meg a Nobel-díj átadásán.
As is well known, Ai Weiwei was prevented from attending the Nobel Prize award ceremony.
HungarianEgy hetet kifizetett készpénzben, egy további hónapi bérleti díj fejében pedig csekket adott.
He paid a weeks rental in cash, and left a check to cover April as well.
HungarianMa évfordulót ünneplünk: a díj fennállásának 20. évfordulóját.
Today, we are celebrating an anniversary: the 20th anniversary of this prize.
Hungarian1988-ban, a díj első alkalommal történt kiosztásánál Nelson Mandela börtönben volt.
In 1988, when the prize was awarded for the first time, the laureate Nelson Mandela was in prison.
Hungarian(11.45 és 12.05 között a képviselők összegyűlnek a LUX-díj átadására)
(From 11.45 to 12.05, Members gathered for the award of the LUX prize)
HungarianAz első havi díj tizedikén esedékes, és aztán minden hónap tizedikén öt hónapon keresztül.
First payment due on the tenth, and same thereafter for five months.
HungarianSzeretnénk gratulálni a Nobel-díj Bizottságnak ehhez a bátor döntéshez.
We want to congratulate the Nobel Peace Prize Committee for its courage in making this award.
HungarianEz a díj jogtalan, és az üzleti tevékenységeket, valamint a személyek szabad mozgását is korlátozza.
The fee is illegitimate and hinders both business and the free movement of people.