"dallamos" English translation

HU

"dallamos" in English

HU dallamos
volume_up
{adjective}

dallamos (also: melodikus)
A nevetés harsány futamban patakzik, és magától dallamos.
Laughter flows in a violent riff and is effortlessly melodic.
kérdezte gyöngéd, mély, dallamos hangján.
she asked gently in her low melodic voice, responding to Mona.
Félreismertelek, Sparhawk szólalt meg Sephrenia dallamos hangján.
'I've misjudged you, Sparhawk,' Sephrenia said in her melodic voice.
Egyszer csak megszólalt egy másik hang, halk és dallamos, már a hangzása is elbűvölő.
Suddenly another voice spoke, low and melodious, its very sound an enchantment.
A sárga macska kinyitotta a száját és hangosan, dallamos miákolással válaszolt.
The orange cat opened his mouth, gave a loud melodious miaow.
Hangja megtévesztően lágy volt, dallamos.
His voice was deceptively soft, with a melodious quality.
dallamos (also: jól hangzó, zenei, zenés, muzikális)
Hangja lágy volt, dallamos, és átszőtte valamilyen finom, eleven ritmus.
Her voice was soft and musical and had an odd, lilting quality to it.
Az éles, dallamos kürtszó ismét felhangzott, most hangosabban, és idegenebbül csengett.
The bugle, musical and bright, rang again, louder, a sound alien to the place.
Dallamos, puha zengés kélt valahol, üveg csörömpölt, rengeteg üveg.
There was a great soft musical sound from somewhere.
dallamos (also: nyájas, kellemes, kedves, bájos)
volume_up
sweet {adj.}
De jó, hogy a himnuszok dallamos ellenponttá egyszerűsítették a szavaikat!
How wondrous were the anthems that made their words mere sweet and contrapuntal syllables.
A hangja mámorító volt: csillapító, édes, dallamos és fiatal.
Her voice was intoxicating: soothing, sweet, musical, and young, too.
Dallamos hangja volt, oly édes, hogy amikor abbahagyta az éneklést, Morgaine-nek szinte fájt.
His voice was musical, so sweet that when he ceased singing she longed to hear it again.
dallamos (also: melodikus)

Context sentences for "dallamos" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAnnie pedig éles, dallamos kiáltással a rendőr hátába döfte a Riska keresztjét.
With a thin warbling cry, Annie plunged Bossie's cross, into the trooper's back.
HungarianNo lám csak, micsoda memóriája van mondta a tudós dallamos walesi hanghordozásával.
Well, well, what a memory youve got, the scientist said in his lilting Welsh accent.
Hungarian- mondta mély, dallamos hangján Nimue.
. Nimue said in a low, wandering voice, What would you that I should see, my mother?
Hungarian- csendült egy dallamos hang a hátuk mögött.
Well, yes...' it said, slowly, as one might to a particularly dim child.
HungarianMáskor disznószerűen röfögött vagy dallamos madárhangokat eregetett.
Other times he grunted and squealed like a hog or made little birdlike trills.
Hungarian- Nyugalom, csak a világító kövem - mondta a dallamos hangú nemes.
We can take a good look about as we talk and be gone before anyone's the wiser.
HungarianA dallamos hang egy hosszú és mély hörgésbe fulladt, mint valami, távoli, rosszul megfújt kürt.
. The voice trailed away into a long, deep rattle, like the echo of a distant flute.
HungarianÁm a férfi lágy és dallamos hangon szólalt meg, az ősi nyelvjárásban.
But his voice was mellow and soft, as he spoke in an ancient dialect.
HungarianÓ, hogy szerettem azt a dallamos hangját, azt a könnyen patakzó nevetést!
Oh, I loved her voice, the lilt of it, the easy way she laughed.
HungarianUruk hangját Szarumán dallamos hangja után fülsértőnek érezték, mint egy vén holló károgását.
Harsh as an old raven's their master's voice sounded in their ears after the music of Saruman.
HungarianA következő pillanatban felhangzott a varázspajzs jellegzetes dallamos zümmögése.
It was barely a breath later before he heard the tiny singing sound that meant she'd set her spell shield within.
HungarianA gyertyák fénye a dallamos kántálassal megegyező ritmusban halványult el, illetve ragyogott fel újra.
The candles dimmed and flared almost in time to the sonorous spell.
HungarianA zene elhallgatott, s egyszerre csak Kevin dallamos hangját hallotta.
The music died away, and she heard Kevin's rich voice.
HungarianÜdvözöllek, Bremen mondta Athabasca mély, dallamos hangon.
Well met, Bremen, Athabasca greeted in his deep, sonorous voice.
HungarianMég mindig hallatszott a hálószobából a dallamos éneklés.
The lilting singing could still be heard in the bedroom.
HungarianLoyse dallamos szavakat hallott, de nem értette őket.
Loyse heard a sing- song chant, words she did not know.
HungarianA vámos barátságosan rámosolygott, majdnem olyan barátságosan, mint amilyen barátságosan dallamos marseille-i tájszólása csengett.
The Customs man smiled amiably, almost as broadly as his singsong Marseilles accent.
HungarianDallamos volt a hangja, mintha verset szavalna, pedig nem rímekben beszélt, csak külön körüldédelgetett a szája minden szótagot.
His voice was lyrical as if he were reciting something that rhymed, but it didn't rhyme.
HungarianAzonban nem egyezett teljesen, és Sephrenia dallamos, styr kántálása most egyfajta ellenpontot képezett.
There were slight differences, however, and Sephrenia was speaking sonorously in Styric as a sort of counterpoint.
HungarianTársa egy-két dallamos mondattal válaszolt.
His companion answered that with a lilting sentence or two.