"dallamosan" English translation

HU

"dallamosan" in English

HU dallamosan
volume_up
{adverb}

dallamosan
Miközben Unk figyelt, egy nyolc kilométer hosszú űrhajólánc kiemelkedett az alakzatból, és dallamosan elszállt az űrbe.
As Unk watched, a file of ships five miles long arose from the formation, sailed melodiously off into space.
dallamosan (also: összhangban)

Context sentences for "dallamosan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA hangja olyan dallamosan csengett, mint egy vetélkedőt vezető tévébemondóé.
His voice was unexpectedly melodic, like that of a television game-show host.
Hungarian- Kihallgatásra rendelt bennünket - mondta Susan, és dallamosan felnevetett.
He had us upon appro, said Susan with a sudden rich laugh.
Hungarian- Megint elnevette magát, dallamosan, gondtalan fiatalsággal.
She gave another little riff of laughter, distinctly careless and young.
HungarianA hangja azonban dallamosán csengett és szívélyesen beszélt.
Her voice, however, was melodious, and its words welcoming.
HungarianGyönyörű lábikra, hosszú és karcsú bokák, olyan dallamosan ívelő vonallal, mint egy szimfonikus költemény.
The calves were beautiful, the ankles long and slim and with enough melodic line for a tone poem.
HungarianHangja lágyan, dallamosan csengett, de Simon hirtelen tökéletesen éber lett, a torkán akadt a dallam.
Her words were a singing murmur, but Simon was suddenly alert, the tune he had hummed dried in his throat.
HungarianMona felelni próbált, de nem tudott, mert a hang csak mondta és mondta, halkan, dallamosan és nagyon gyorsan.
Mona tried to answer, but it wasn't necessary, the voice went on and on, singsong and soft and very rapid.
HungarianHangja dallamosán zengett a hódolattól.
His voice took on the lilting reverence of a song as he spoke.
HungarianHangja dallamosán visszhangzón a járatban.
The sound gave a songlike echo through the passage.
HungarianFennhangon kimondta a szavakat, amelyeket az esőben vélt hallani; dallamosan beszélt, épp annyira hangosan, mint az eső:
He spoke aloud the words he imagined the rain to be speaking, spoke harmoniously, at just the noise level of the rain.
HungarianMélyen zengő orgánum volt - alig valamivel hangosabb a lombok rezgésénél -, de minden szótagot külön, dallamosan ejtett.
It was low—scarcely louder than the wind in the trees— but every syllable was exquisitely, musically shaped.
HungarianAz ifjú dallamosan felkacagott.
The vagabond gave a carol of easy laughter.
HungarianLasher furcsán, dallamosán zöngicsélt.
HungarianResi harsányan, dallamosan kacagott.
HungarianShyrrhr dallamosan felkacagott.
HungarianCsakhogy ereszkedett a nap, a fáradtságtól alig tudta mozdítani a kezét, evett hát, és elnyomta az álom, miközben dallamosan sutyorogtak róla körös-körül a mulefák.
But the sun was setting, and her hands were tired, and she ate and slept, preoccupied, while themulefa discussed her endlessly in their quiet, musical whispers.