"divat" English translation

HU

"divat" in English

HU

divat {noun}

volume_up
Divat, trendek, fogyókúra, szépségplasztika, szaftos pletykák... ez a Nőmérő.
We are fashion, trends, diets, cosmetic surgeries, salacious gossip-- that's Composure.
Hajukat mindketten rövidre vágták, üzleti divat szerint.
Both had trimmed their hair in deference to corporate fashion.
Valaha Olaszország a divat forrása volt a világban, ma a rasszizmus forrása.
Once Italy exported fashion; nowadays it exports racism.
- Divatok jönnek és mennek - fiatal koromban keresztény és pogány egyaránt simára borotválta a képét, most változott a divat - szerintem egyiknek sincs semmi köze a szentséghez.
They come and they go- when I was young, Christian and pagan alike shaved their faces clean, and now the fashion has changed-I think not it has anything to do with holiness either way.
A ruhadarab nem a legutóbbi divat szerint készült.
The garment was not in the mode of the day.
- Tudja, éppen szükségem van egy pár erős csizmára, ami a mostani divat szerint térdben kiszélesedik és csatok díszítik.
It so happens that I need a pair of boots, stout and proper, flared at the knee after the new mode, each with a suitable buckle.
divat (also: modor, fajta, típus, jelleg)
Hart kibontott, szőke hajzuhatagát az odakinti legújabb divat szerint viselte.
Hart's upswept fall of hair was the latest style outside.
A zubbony tengerészeti túlélőkabát volt, helyi divat szerint.
The jacket was a sailor's survival jacket, local style.
Vogue says this will be the style in 10 years.

Context sentences for "divat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA legújabb divat, amely egyúttal megismételte Poirot ifjúkorának divatját.
One of these modern fashions which repeated the fashions of Poi rot's early days.
HungarianFigyelemfelkeltő, élénk, rikító narancssárga bikinije a legutóbbi divat szerint készült.
The bikini was state of the art, bright fluorescent orange that demanded attention.
HungarianAz a legújabb divat, hogy az ember előre meghirdeti, ha gyilkolni óhajt mondta Rydesdale.
The latest idea, said Rydesdale, is to advertise one's murders beforehand.
HungarianAkkor azt diktálta a divat, hogy a fiúk is olyan szépek legyenek, mint a lányok.
It was fashionable then for boys to be as beautiful as girls.
HungarianDivat azt állítani, hogy a gazdasági fejlődés útjában állnak.
It is fashionable to maintain that they stand in the way of economic development.
HungarianA nemeseket könnyű volt felismerni pompázatos, a legutolsó divat szerint készült ruhájukról.
Under her gentle urging, he sampled tasty savories and made small talk.
Hungarian- Akkoriban még nem volt divat érmeket aggatni mindenkire, aki véletlenül hallott egy ágyúlövést.
'They did not hang medals in those days on all who by accident had heard a gun fired.
HungarianSzerencsére a divat nem sokat változott; az öltöny és a hozzá tartozó mantil pompásan festett.
For­tunately long-term fashions hadn't changed too much in the interim.
HungarianÓ, ezt elismerem, grófnő, de mostanában a függőleges tánc a divat.
'Ah yes, Countess, but vertical dancing is in vogue just now.
HungarianSoha nem volt divat az iker a családunkban, sem a feleségemében.
Never been twins in our family, nor in the missus's either.
HungarianKifakult szőke haját aprólékos gonddal elrendezve a harminc évvel azelőtti divat szerint viselte.
Her hair, in flaxen grey wisps, was twirled elaborately in a kind of coiffure of some thirty years back.
HungarianMár akkor is divat volt társasjátékokkal agyonütni az időt? kérdezte.
You mean to say they had parties that long ago?
HungarianAz ön reakciójából arra következtetek, hogy halvány fogalma sincs róla, miféle tevékenységet folytat a Louisiana Divat.
From your reaction, I gather that you haven't the remotest idea what Indiana Novelty does.
HungarianMost már divat lett abból a fajta udvariatlanságból.
Now her sort of impoliteness is fashionable.
HungarianDe ketten együtt top dívát alkotnak.
But combined, those two make up one pretty decent chick.
HungarianA bálnáknál nem divat a szolidaritás.
Not much soli- darity in the cetacean community.''
HungarianSzorosan összesimulva táncoltunk, ahogy már évek óta nem divat, ráadásul szégyen és gyalázat- Mahler Negyedik-je forgott közben.
We danced close, the way nobody's danced for years, and-the shame of it-while Mahler's Fourth was playing.
HungarianMár nem volt divat belépni a milíciába.
To be in the militia was no longer fashionable.
Hungarian- Nagy divat errefelé a házasságközvetítés!
There's too much match-making round here.
HungarianDe ő biztosan azt hiszi, hogy ez a divat.
But I suppose she thinks it's fashionable.