"domb" English translation

HU

"domb" in English

HU domb
volume_up
{noun}

1. general

domb (also: hegy)
volume_up
hill {noun}
A nap ereszkedőben volt a ház mögött, a domb túloldalán.
The sun was behind the mansion, descending toward the opposite side of the hill.
Úgy tűnt, ásatásokat végeznek egy kisebb, hosszúkás domb oldalában.
It appeared they were excavating into a small, longish hill.
A két legnagyobb oszlop pedig a tó melletti domb tetején emelkedett.
And two pillars greater than the others crowned a bald hill on the opposite shore.
Azon túl kövektől és dudvától varas domb dagadozott.
Beyond lay a huge mound of earth encrusted with rock and vegetation.
Lecsúsztak az alacsony domb oldalán, és ismét nyeregbe szálltak.
They all slid down the grassy side of the mound and climbed into their saddles.
Amikor elérték a halmot, Tynian fogta a kötelet, és óvatosan felmászott a domb tetejére.
When they reached the mound, Tynian took his coil of rope and laboriously led the way up the steep side.
domb (also: dombtető)
volume_up
knoll {noun}
A domb keleti oldalán fölcsapó ordítozás azt bizonyította, hogy ott valami baj van.
A sudden outcry on the east side of the knoll showed that something was wrong.
Van medencénk, egy kis füves domb és akkor jön, amikor akar.
We got a pool, a little grassy knoll area, and feel free to just come by any time.
És ennek a napközépi éjszakának a derekán Chrono, Beatrice és Malachi fia felbukkant az új sírra néző domb tetején.
And in that night in the midst of day, Chrono, the son of Beatrice and Malachi, appeared on a knoll overlooking the new grave.
A csatatértől északnyugatra lévő domb tetején álltak.
Their position was on a rise to the northwest of the battlefield.
Cimbik, van egy Sno-Cat a tőletek keletre levő domb mögött, mondta nekik Kurtz.
There's a Sno-Cat over that rise east of you, laddies, Kurtz said.
Artaq észrevette őket, és élesen balra kanyarodott egy domb irányába.
Artaq saw them and veered sharply left toward a small rise.

2. "csak angol dombok nevében"

domb (also: hegy)
volume_up
barrow {noun} [obs.]
Elhaladt az északi domb mellett, mielőtt a belső körgyűrű megalitjei felé vette volna az irányt.
She worked her way past the north barrow before cutting in toward the megaliths of the inner rings.
A területen sírhalmok emelkedtek, és egy hosszúkás domb, melyet nemrég tártak fel.
In the field were barrows, and one long excavated trench.
A Csillaghullás Tornya egy hosszúkás, füves domb tetején helyezkedett el egy épülettel, aminek egyik oldalát számos ablak borította, északi része pedig a toronynak adott helyet.
Starfall Turret resembled a long, grassy barrow-hill, pierced along one side with windows, and rising at its north end into a squat, rough-walled stone tower.

Context sentences for "domb" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA mögötte lévő legelő üres volt, de nem így a következő domb zsúfolt teteje.
The field was empty, but the hilltop in the field beyond it was a crowded place.
HungarianBennszülöttek rajzottak szét a csípőmagas fű- ből, és a távoli domb felé menekültek.
Native bearers scrambled from the waist-high grass and fled toward a distant ridge.
HungarianA hatalmas kráter egy domb oldalában, a rét északnyugati szélén tátongott.
This enormous crater lay uphill from them, in the northwest quadrant of the meadow.
HungarianFelhágott egy másik gerincre és látta, hogy a domb alján emberek és lovak gyülekeznek.
Panting, he topped another ridge and saw men gathered below, and horses; Helm's band.
HungarianLehasalt, majd kétrét görnyedve felkúszott a domb oldalán, és megkereste a zaj forrását.
He crouched down and worked his way uphill and around the splintering sounds.
HungarianÚgy tűnt, lapos táj veszi körül, mindössze néhány domb emelkedeti a távolban.
The surrounding land seemed very flat, with only gentle rolls visible.
HungarianMeredek hangafüves domb a lápvidék előhírnöke magasodott előttünk.
A steep curve of heath-clad land, an outlying spur of the moor, lay in front of us.
HungarianÉs a tisztás egy olyan domb közelében volt, melyről szép kilátás nyílt a környező vidékre.
And there was a rectangular hole in the ground, exactly six feet deep.
HungarianA domb mögül vékony, nyávogó nevetés hallatszott, majd hirtelen elnémult.
From behind the hummock came a small mewing laugh, quickly stifled.
HungarianNéhány mérföldnyire Chyrellostól, egy domb tetején a preceptorok búcsút vettek tőlük.
It was when they reached a hilltop several miles from Chyrellos that the Preceptors turned back.
HungarianA szimmetrikus domb oldalát benőtte a fű, ásásnyomot sehol sem találtak.
Its sides were covered with grass, and it was smoothly symmetrical.
Hungariankérdezte Wendell súgva, amikor Harvey végre leért a domb aljába.
Wendell whispered when Harvey reached the bottom of the lawn.
Hungariankérdezte Harvey papája, amikor mindhárman feljutottak a domb tetejére.
Well? said Harvey's dad as the three of them climbed the slope.
HungarianDe ha megint felkél a nap, nyugatra vezet az utunk domb és ingovány között.
But north lies our road between down and fen when day returns.'
HungarianBelgrádot elhagyva a vonat felkapaszkodott néhány szerényebb méretű domb közé.
Perhaps it wasn't traveling as fast as it was supposed to.
HungarianAlacsony domb volt, felsejlett mogulé fényes, könnyű párába burkoltan az egész Monferrato-vidék.
We got a view, beyond it, of the Mon-ferrato plain, covered with a light, luminous mist.
HungarianA területen sírhalmok emelkedtek, és egy hosszúkás domb, melyet nemrég tártak fel.
In the field were barrows, and one long excavated trench.
HungarianAmikor a domb közelébe ért, lelassította lovát, mert hirtelen eszébe jutott, hogy teljesen fegyvertelen.
Roh-Liell-Zri, upon the black mare, most likely, and Morgaine upon his trail.
HungarianErre a görögök vezérei sietve összegyűltek a domb lábánál.
Already the principal Greek chieftains pressed to the foot of the pile.
HungarianAz utazók hátat fordítottak az útnak, s lementek a domb aljába.
The travellers turned their backs on the road and went downhill.