"domb" English translation

HU

"domb" in English

EN
HU

domb {noun}

volume_up
1. general
domb (also: hegy)
A nap ereszkedőben volt a ház mögött, a domb túloldalán.
The sun was behind the mansion, descending toward the opposite side of the hill.
Úgy tűnt, ásatásokat végeznek egy kisebb, hosszúkás domb oldalában.
It appeared they were excavating into a small, longish hill.
A két legnagyobb oszlop pedig a tó melletti domb tetején emelkedett.
And two pillars greater than the others crowned a bald hill on the opposite shore.
Azon túl kövektől és dudvától varas domb dagadozott.
Beyond lay a huge mound of earth encrusted with rock and vegetation.
Lecsúsztak az alacsony domb oldalán, és ismét nyeregbe szálltak.
They all slid down the grassy side of the mound and climbed into their saddles.
Amikor elérték a halmot, Tynian fogta a kötelet, és óvatosan felmászott a domb tetejére.
When they reached the mound, Tynian took his coil of rope and laboriously led the way up the steep side.
domb (also: dombtető)
A domb keleti oldalán fölcsapó ordítozás azt bizonyította, hogy ott valami baj van.
A sudden outcry on the east side of the knoll showed that something was wrong.
Van medencénk, egy kis füves domb és akkor jön, amikor akar.
We got a pool, a little grassy knoll area, and feel free to just come by any time.
És ennek a napközépi éjszakának a derekán Chrono, Beatrice és Malachi fia felbukkant az új sírra néző domb tetején.
And in that night in the midst of day, Chrono, the son of Beatrice and Malachi, appeared on a knoll overlooking the new grave.
A csatatértől északnyugatra lévő domb tetején álltak.
Their position was on a rise to the northwest of the battlefield.
Cimbik, van egy Sno-Cat a tőletek keletre levő domb mögött, mondta nekik Kurtz.
There's a Sno-Cat over that rise east of you, laddies, Kurtz said.
Artaq észrevette őket, és élesen balra kanyarodott egy domb irányába.
Artaq saw them and veered sharply left toward a small rise.
2. "csak angol dombok nevében"
domb (also: hegy)
volume_up
barrow {noun} [obs.]
Elhaladt az északi domb mellett, mielőtt a belső körgyűrű megalitjei felé vette volna az irányt.
She worked her way past the north barrow before cutting in toward the megaliths of the inner rings.
A területen sírhalmok emelkedtek, és egy hosszúkás domb, melyet nemrég tártak fel.
In the field were barrows, and one long excavated trench.
A Csillaghullás Tornya egy hosszúkás, füves domb tetején helyezkedett el egy épülettel, aminek egyik oldalát számos ablak borította, északi része pedig a toronynak adott helyet.
Starfall Turret resembled a long, grassy barrow-hill, pierced along one side with windows, and rising at its north end into a squat, rough-walled stone tower.

Context sentences for "domb" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianA mögötte lévő legelő üres volt, de nem így a következő domb zsúfolt teteje.
The field was empty, but the hilltop in the field beyond it was a crowded place.
HungarianA domb keleti oldalán fölcsapó ordítozás azt bizonyította, hogy ott valami baj van.
A sudden outcry on the east side of the knoll showed that something was wrong.
HungarianEgy hosszú, fekete, csillogó Lincoln jelent meg a kis domb mögött, és feléjük tartott.
A long black, shiny Lincoln appeared over the slight hill and eased toward them.
HungarianA domb tetején csatlakozott hozzájuk a két hangtalan, fekete páncélos lovas.
At the top of the hill they were joined by the two silent men in black armour.
HungarianLovasok köröztek egymás körül és harcoltak a domb tetejét borító holdfényben.
Mounted men were circling and hacking at each other in the nightgloom atop the hill.
HungarianBennszülöttek rajzottak szét a csípőmagas fű- ből, és a távoli domb felé menekültek.
Native bearers scrambled from the waist-high grass and fled toward a distant ridge.
HungarianAz erdő széle gúnyosan nézett le ránk ötven járd magasból, a domb tetejéről.
And fifty yards up the slope of the hill the fringe of the woods mocked us.
HungarianA hatalmas kráter egy domb oldalában, a rét északnyugati szélén tátongott.
This enormous crater lay uphill from them, in the northwest quadrant of the meadow.
HungarianVan egy poros út a domb másik oldalán, és egy országút is hat kilométerre innen.
There's a dirt road just the other side of this hill, and a paved highway four miles back.
Hungarian- Ahol a völgy a homályból kilép, zöld domb emelkedik, a keleti oldalán.
'Where it issues from the shadow of the vale a green hill rises upon the east.
HungarianA hawaii inges fickók továbbra sem kerültek elő a domb mögötti minisivatagból.
Neither of the men in Hawaiian shirts had returned from the desert scrub beyond the hill.
HungarianFelhágott egy másik gerincre és látta, hogy a domb alján emberek és lovak gyülekeznek.
Panting, he topped another ridge and saw men gathered below, and horses; Helm's band.
HungarianLehasalt, majd kétrét görnyedve felkúszott a domb oldalán, és megkereste a zaj forrását.
He crouched down and worked his way uphill and around the splintering sounds.
HungarianOltára egy domb tetején van, ami ott rejtőzik a másik mögött - mutatott előre.
Her altar stands atop the hill that's hidden, beyond the one above us.
HungarianEgész éjjel gyalogoltam, s aztán elbújtam a domb mögött, ha netán ön ellenség lenne.
I walked all through the night and then I hid behind this hill in case you were an Enemy.
HungarianÚgy tűnt, lapos táj veszi körül, mindössze néhány domb emelkedeti a távolban.
The surrounding land seemed very flat, with only gentle rolls visible.
HungarianA két legnagyobb oszlop pedig a tó melletti domb tetején emelkedett.
And two pillars greater than the others crowned a bald hill on the opposite shore.
HungarianCimbik, van egy Sno-Cat a tőletek keletre levő domb mögött, mondta nekik Kurtz.
There's a Sno-Cat over that rise east of you, laddies, Kurtz said.
HungarianElőtte, az út mellett, volt egy kis hegy, vagy inkább egy kerekded domb.
A little to the side of the road ahead of her was a kind of small compact hill or knob.
HungarianMeredek hangafüves domb a lápvidék előhírnöke magasodott előttünk.
A steep curve of heath-clad land, an outlying spur of the moor, lay in front of us.