"egészen" English translation

HU

"egészen" in English

HU egészen
volume_up
{adjective}

egészen (also: teljes, nettó, egész, nyilvánvaló)
volume_up
clear {adj.}
Egészen egyértelművé kell tenni, hogy nincs szó európai túlszabályozásról.
It should be made quite clear that this is not a case of European law over-regulating.
A kérdés nem egészen kapcsolódott a témához, de összefüggött vele.
It is clear that it did wander off the subject a little, but it was very much related.
Sosem értette egészen, hogyan hullott az ölébe ez a munka ez a nagy kiváltság.
It had never been clear to him how he had landed the job the great privilege.
egészen (also: hirtelen, teljes, meddő, élettelen)
volume_up
dead {adj.}
A császár egészen kikelt magából mérgében.
Next day the Scarlet charioteer and his winning team were all dead.
De nem volt egészen elhagyott és halott, mert minden háztető csiripelő verebektől nyüzsgött.
Yet it was not entirely dead, because the roof of every house was lined with twittering sparrows.
Mindannyiszor másképp látta a helyzetet, hol rózsaszínnek, hol egészen sötétnek.
They were all different, they crossed the spectrum from rosy pink to dead black.
egészen (also: határozott, erős, merev, teljesen)
volume_up
stark {adj.}
Starknak az volt az érzése, hogy ezt egészen szó szerint értette.
Stark thought that probably she meant that quite literally.
Komor egészen bizarrul elégedettnek látszott.
Stark looked absurdly pleased.
Stark egészen föllelkesült, mert eszébe jutott, mit mondott Hargoth a Fellegvárat rejtő mágikus ködről.
Stark became excited, remembering Hargoth's words about the magic mists that hid the Citadel.

Context sentences for "egészen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEgészen eddig Közép-Ázsia nem fogadta el az Európai Uniót globális szereplőként.
Until now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
HungarianThaisz ágyon feküdt a fügefa árnyékában, egészen fehéren, karját keresztbe fonva.
On a bed, in the shade of the fig tree, Thais lay quite white, her arms crossed.
HungarianSidewinder főutcája már egészen kifehéredett, eltűnt középről a szaggatott vonal.
Sidewinder's main street was already heavily powdered, the center line obscured.
HungarianNem kellene sajnálnunk őket, de a rendszer egészen egyszerűen fenntarthatatlan.
We should not feel sorry for them, but the system is quite simply unsustainable.
HungarianÉs egészen biztos vagy abban, hogy soha nem folyhat már a mágia az ujjaid között?
Are you really sure that you can never have the magic flow through your hands?''
HungarianOlyan 60 filmünk van, mind ezek a gyerekek készítették, és egészen hihetetlenek.
We've got about 60 movies that these kids have made, and they're quite incredible.
HungarianA tizenöt és tizenkilenc év közötti kankabono nők azonban egészen biztosan igen.
But the Kanka-bono women, who ranged in age from fifteen to nineteen, surely were.
HungarianAz anyja még félt egy kicsit, de hogy az apja mit érzett, azt nem egészen értette.
His mother was still a little bit afraid, but his father's attitude was strange.
HungarianSzófogadó fia volt az Atyának, kötelességtudó és hűséges - egészen a múlt évig.
He had been a good son to Father, dutiful and dedicated... until the past year.
HungarianTűnődött, mint aki nem egészen tudja, akar-e őszintén válaszolni erre a kérdésre.
He considered as if he weren't quite sure that he wanted to answer me with truth.
HungarianEgészen biztosra vehető, hogy a neve hamarosan ismét megjelenik az újságokban.
He was certain his name would appear in the paper again in the very near future.
HungarianEgészen eltorzultak már őfelsége arcvonásai, és csontvázzá soványodott a teste.
Her features then were changed; she was reduced to the condition of a skeleton.
HungarianErrefelé a mai nap valószínűleg egészen nyugodtnak számít, de a tenger elég magas.
This is probably quite a calm day for these waters, but the seas are big enough.
HungarianEz a gonosz gyújtópontja beszéd nem egészen Abe Lincoln szellemiségében íródott.
This 'focus of evil in the world' crap wasn't exactly Abe Lincoln talking, was it?
HungarianEz egy jóval nagyobb sztori, és az igazságot csak egy egészen kis csoport ismeri.
This is a much bigger story, and the truth is known only by a very small group.
HungarianHa azonban nadrágba és zekébe öltözött volna, az már egészen más lapra tartozna.
If he were dressed in doublet and hose, though, that would be quite another thing.
HungarianIgen, ez nem egészen az a fajta festmény, amit az ember felakaszt a nappalijában.
Yeah, It's not exactly the kind of thing you'd want to hang up in the rec room.
HungarianVagy menjen el egészen a strandig, és nézegesse a fürdőzőket meg a gyerekeket?
Or should she go on to the bathing beach to watch the bathers and the children?
HungarianVégül egy egészen evilági dolog, az utánzás! reflex jött a férfi segítségére.
At last it was something as mundane as a monkey reflex that came to Gordons aid.
HungarianVictor egy széken ült a tartály mellett, és egészen közel hajolt Erika arcához.
Victor sat on a stool beside the tank, leaned forward, his face close to hers.