"egészségügyi" English translation

HU

"egészségügyi" in English

EN

HU egészségügyi
volume_up
{noun}

Where's the medic squad?
Átnéztem az egészségügyi kartonodat; abban a korban vagy, amikor a fogamzásgátló szedése nem kötelező, csak önkéntes...
I looked up your Medic record; you're at the age where contraception is voluntary instead of mandatory--
Én is épp oda megyek, hogy beszámoljak az egészségügyi helyzetről lévén hogy én vagyok a nélkülözhetők közül a legidősebb.
I'm going over there myself for a Medic report --I'm the most senior man they can spare.

Context sentences for "egészségügyi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMás szóval, a nemzeti egészségügyi szolgáltatásokat megfelelően kell biztosítani.
In other words, national healthcare services need to be delivered appropriately.
HungarianTárgy: A moduláció javasolt növekedése a KAP "egészségügyi ellenőrzés” keretében
Subject: Proposed increase in modulation in the context of the CAP Health Check
HungarianTajvan megfigyelőként könnyedén közreműködhet az Egészségügyi Világszervezetben.
Taiwan could easily play its part in the World Health Organization as an observer.
HungarianVégül, az irányelv lerakja az európai szintű egészségügyi együttműködés alapjait.
Lastly, the directive lays the foundation for European collaboration on health.
HungarianAz egészségügyi ellátórendszer finanszírozása problémát jelent a tagállamokban.
We have the problem of funding the system of health care in the Member States.
HungarianEddig azt hitte, az Országos Egészségügyi Szolgálatnak van gondja az ilyen dolgokra.
She'd thought the National Health was supposed to take care of things like that.
HungarianEgy ilyen forgatókönyv katasztrofális humán-egészségügyi következményekkel járhat.
A scenario such as this could have catastrophic consequences for human health.
HungarianA jelentés kritizálja az egészségügyi és oktatási szektor finanszírozásának hiányát.
The report criticises the lack of funding for the health and education sectors.
HungarianEgészségügyi problémákat látok, maláriát, tüdőbajt, rossz higiéniás körülményeket.
I see the health problems, the malaria, the respiratory and hygiene problems.
HungarianEnnek a ténynek a figyelembevétele lényeges az egészségügyi stratégia átgondolásánál.
It is essential to take this fact into account when considering health strategy.
Hungarian- a telepre belépő személyekkel kapcsolatos állat- egészségügyi védelmi intézkedések;
- the application of health measures with regard to any person entering the farm,
HungarianAz elektromágneses mezőkhöz kapcsolódó egészségügyi aggodalmak (rövid ismertetés)
Health concerns associated with electromagnetic fields (short presentation)
HungarianTöbb oka van annak, hogy a lakosság csoportjai között egészségügyi különbségek vannak.
There are various reasons for the health inequalities between population groups.
HungarianMinden tagállam felelős azért, hogy polgárainak egészségügyi ellátást biztosítson.
Each Member State is responsible for providing its citizens with healthcare.
HungarianEz különösen fontos a bonyolult vagy ritka egészségügyi problémák esetében.
This is particularly important in cases of complicated or rare health problems.
HungarianArról sem szól, hogy kell-e szabad piacnak működnie az egészségügyi ellátásban.
It is not about whether or not there should be a free market in healthcare.
HungarianEz egy nagy megelőző egészségügyi siker, ami a mi közegészségügyünk része.
It's the one great preventive health success we have in our health care system.
Hungariand) az állat-egészségügyi szolgálatok felépítését és azok hatáskörét ezen országokban;
(d) the structure of the veterinary services in these countries and their powers;
HungarianEz az aktív szakszervezeti tagok számára jobb egészségügyi ellátást biztosítana.
It would ensure comprehensive coverage ofmillions ofactive union members.
Hungarian(PL) Elnök asszony, az öngyilkosságok 90%-a mentális egészségügyi problémák eredménye.
(PL) Madam President, 90% of suicides are the result of mental health problems.