"egészséges" English translation

HU

"egészséges" in English

HU egészséges
volume_up
{adjective}

egészséges
Az egészséges személy az egészséges társadalom sine qua non-ja.
A healthy individual is a sine qua non for a healthy society.
Egy egészséges bankrendszer a fenntartható gazdaságélénkítés előfeltétele.
A healthy banking system is a prerequisite for a sustainable economic recovery.
Nemcsak egyszerűen prédikálnunk kell az egészséges életmódról és az egészséges táplálkozásról.
We should not simply preach healthy living and healthy nutrition.
egészséges (also: kitűnő, , remek, csodálatos)
volume_up
fine {adj.}
Ilyen erőteljes, egészséges fiatal férfi, nyitva állt előtte a világ!
Such a fine upstanding young gentleman, so strong and healthy.
- Talán akkor, ha a szerelem erős, izmos, egészséges.
Of a fine, stout, healthy love it may.
Josh Simpkins egészséges ikreknek adott életet, nyolctagú családjának nagyobb örömére.
Josh Simpkins had a fine healthy pair of twins to add to her present family of eight.
egészséges (also: alkalmas, megfelelő, illő, illendő)
volume_up
fit {adj.}
Köztetek nem voltak egészséges férfiak, akik megfeleltek a vallásotoknak?
Were there no men among you who were fit and right for your own religion?
A vizsgálóba egy látszólag egészséges, erőtől duzzadó férfi lépett be.
On entering the examining room, Kaminiskiy found a fit-looking man in his early thirties.
A kórház nem akarta elengedni, bár azt beismerték, hogy testileg Curry egészséges.
The hospital hadn't wanted to release him, but they had to admit that he was physically fit.
egészséges
Azt is láttam, hogy gyenge és megfakult, már nem az a napbarnított, egészséges férfi, aki volt.
Also I had seen that he was weak and washed out, and no longer the hale and hearty individual that he had always been.
to be hale and hearty
òJJbélyesedett, vén és girbegurba, de minden ízében egészséges galagonya gyökerei közt, a mélyedésekben tüzet kuporítottak.
They lit a fire in a hollow, down among the roots of a spreading hawthorn, tall as a tree, writhen with age; but hale in every limb.
egészséges (also: izmos, erős, erőteljes, szilárd)
volume_up
robust {adj.}
De aki elolvasta - egy erős, egészséges öregember -, mégis úgy összecsuklott tőle, mintha egy pisztoly agyával vágták volna főbe.
Yet the fact remains that the reader, who was a fine, robust old man, was knocked clean down by it as if it had been the butt end of a pistol.
egészséges
egészséges (also: becsületes, logikus, megbízható, alapos)
volume_up
sound {adj.}
A nemzetközi pénzügyek új, egészséges működését a tisztességre kell alapozni.
The new, sound workings of international finance will have to be based on fairness.
Az egészséges táplálkozás és életmód sok krónikus betegséget megelőzhet.
Sound nutrition and a healthy lifestyle can prevent many chronic diseases.
Nem, a jó öreg, egészséges mongúzösztön vitte a mi erdőcskénkbe.
No, it was good sound mongoose instinct which took her to our local wood.
egészséges (also: , szerencsés)
volume_up
well {adj.}
A fiú egészséges, és biztonságban nevelkedik Avalonban.
The boy is healthy and well, and safe in Avalon.
- Valóban nem lesz kiegyensúlyozott, egészséges kislány.
'No, she won't be a well-balanced, healthy little girl.
És Marlene Tucker negyed ötkor még ép volt és egészséges?
And at quarter past four Mariene Tucker was alive and well ?
egészséges (also: hatékony, üdvös)
Ismét látta azt a felejthetetlen kék szempárt, az egészséges mosolyt.
There were those unforgettable blue eyes again, and the wholesome smile.
S a levegő egészséges, mert a barlang jól szellőzik a hosszú sziklahasadékon.
And the air is wholesome there because of the outlets through fissures in the rock far above.
Egészséges, szeplős arca és megnyerő mosolya volt.
He had a wholesome Midwestern face, with freckles and a winning smile.

Context sentences for "egészséges" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz a probléma nemcsak a termék egészséges voltát, hanem a minőségét is érinti.
This problem affects not only the health of products, but also their quality.
HungarianÚgy is fogalmazhatnék, hogy ezzel az irányelvvel az egészséges Európát építjük.
I could say that what is being built through this directive is the Europe of health.
HungarianA felesége állapotos volt, de nem tudhatták, hogy a baba egészséges-e vagy sem.
His wife was pregnant, but now he had to wonder if the pregnancy was a good one or not.
HungarianVan három szép, egészséges, nagyon intelligens gyermekünk - ez az én magánvéleményem.
We have three nice, very intelligent, kids - so those are my private views.
HungarianTe leplezetlen rokonszenvvel üdvözöltél, annyira örültél, hogy ép és egészséges vagyok.
You greeted me with undisguised good will, so pleased to see I was alive and unharmed.
HungarianSoha nem lesz egészséges, ha így táplálkozik figyelmeztette Jill a férfit.
You'll never get back into shape if you keep eating that way, Jill said.
Hungarian- Ennek a vén tolvaj Isaacsteinnek, egészséges álma van - mondta egy árnyalatnyi irigységgel.
'That beggar, Isaacstein, sleeps soundly,' he remarked, with a touch of envy.
HungarianDe evés után rögtön lefeküdni nem egészséges, annak megvan a böjtje.
But it is not good to sleep too soon after meat, and that following a fast.
HungarianMeggyőőzőődése volt, hogy a politikusok több regényt olvasnak, mint amennyi egészséges.
He was convinced politicians read too many novels for their own good.
HungarianPolitikusként gondoskodnunk kell arról, hogy a belső piacon egészséges verseny folyjon.
Our task as politicians is to ensure that there is good competition on the internal market.
HungarianSzíve vadul vert, ám egészséges, fiatal szív volt, amely elképesztően bírta a terhelést.
Her heart was racing, but it was hearty and very young and capable of tremendous endurance.
HungarianOBrian nővér szeplős, egészséges arca, amint félig nyitott szájjal, feszülten figyelve előre hajol.
Nurse O'Brien, her mouth slightly open, her freckled, fresh face thrust forward.
HungarianAlig három hetet töltött a kórházban, és egészséges, szellemes bécsi intellektuel vált belőle.
After only three weeks in the hospital she was a sane and witty Viennese intellectual.
HungarianZajcev még sosem látott pornót, de kíváncsi lett volna rá, mint minden egészséges ösztönű férfi.
Zaitzev had never seen one himself, but he was curious, as any man might be.
HungarianAszpirinnal talán csillapítja, de egészséges álomra nemigen számíthat az éjjel.
Aspirin might dull it a little, but he still thought he could forget getting any real sleep tonight.
HungarianSparhawk némi egészséges gyanakvással nézett a szőke bandavezérre.
Sparhawk looked at the thin blond man with a certain amount of suspicion.
HungarianMellesleg kilencvenkét kromoszómája van, vagyis kétszer annyi, mint az egészséges embernek.
It has ninety-two chromosomes, by the way-that's double the number of a normal human being.
HungarianAzt válaszoltam, hogy ön annyit mondott: szeretné tudni róla, hogy hol van, és hogy ép és egészséges.
I said you had told me you wished you knew where he was and that he was all right.
Hungarian- Ernie szíve nem volt teljesen egészséges, és Síva ezt vette célba.
Ernie's heart wasn't all that good, and Shiva went right after it.
HungarianAmilyen magas, erős, egészséges volt, simán kiadhatta magát férfinak.
She was so tall, so strong, so hearty; the impersonation of a man was more than natural to her.