"egy" English translation

HU

"egy" in English

volume_up
egy {noun}
EN
volume_up
egy {art.}
EN
volume_up
egy {num.}

HU egy
volume_up
{noun}

A kopogtatást kétszer megismételték, aztán egy szünet következett, majd ismét egy kopogtatás.
A knock twice repeated and then, after a pause, a single one.
Ezzel a kezébe nyomott egy tízest és egy egydollárost.
Candy handed Izarith a ten and one single, keeping six for herself.
Úgy festett, mint aki segítség nélkül ki tudna rámolni egy bankot még ebben a ruhában is.
He looked like a man who could take a bank single-handed--even in those clothes.

Context sentences for "egy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTehát ahhoz, hogy legyen egy tudatos elménk, van egy énünk is a tudatos elmében.
So in order to have a conscious mind, you have a self within the conscious mind.
HungarianA lábszárat és a combot egy csővel (27) és egy feszítő elemmel (28) kötik össze.
THE LOWER LEG AND THIGHS ARE CONNECTED BY A TUBE ( 27 ) AND A TENSIONER ( 28 ) .
HungarianSzemében erősödött a fájdalom; Marius úgy érzékelte, mint egy hangtalan rezgést.
The pain in her eyes had intensified; Marius felt it like a soundless vibration.
HungarianRoger, én csak azt mondom, bárcsak a nővérem megtanulna eligazodni egy térképen.
Roger, all I'm saying is that I wish my sister would learn to read a subway map.
HungarianA háború alatt, 1944 elején találkoztam vele egy varsói szilveszteri mulatságon.
I met him at a New Year's Eve party in Warsaw during the war, the start of 1944.
HungarianKabátja zsebében kutatva, egy összehajtogatott, piszkos papírdarabot húzott elő.
Feeling in the pocket of his coat, he drew out a folded up piece of dirty paper.
HungarianÚgy gondolom, hogy nagyon komoly dolog egy humanitárius vészhelyzetről beszélni.
I believe that it is a very serious matter to speak of a humanitarian emergency.
HungarianJessop egy alacsony, ravasz pillantású, bozontos fekete üstökű fickóra mutatott.
Jessop pointed out a small man with crafty eyes and a shock of curly, fair hair.
HungarianMegpróbáltam Dhrunt is megtanítani egy-két fogásra, de igen csekély eredménnyel.
I have tried to teach Dhrun a sleight or two, but with only fair success.”
Hungarian- Priscilla egy útja során Mithrasz-szobrokat látott a környékbeli barlangokban.
'On a research trip, Priscilla saw Mithraic statues in caves near those cities.'
HungarianA második találkozó aznap délután volt, Drake megint elbliccelt egy városnézést.
The second meeting was that afternoon, Drake having skipped another guided tour.
Hungarian- Játszhat még eleget, miután szerzett magának egy italt, és szól Mr.
You can come back and play when we've got a drink for you and Mr. Grillo for me.
HungarianEgy postafiók Alsó-Manhattanben - magyarázta az igazgatóhelyettes, kollégájának.
Post office box in lower Manhattan, the Assistant Director told his counterpart.
HungarianLétezhetnek emberek, akik minden konkrét ok nélkül akarnak maguknak egy táltost.
They are human beings perhaps who would capture a Taltos for no earthly reason.
HungarianMaga egy fiatal, harminckét éves őrnagy, aki itt, Kenyában a hazáját szolgálja.
You are a junior major of thirty-two serving his country in the middle of Kenya.
HungarianMartinsson egy elektromos csatlakozódobozra mutatott a falon, a mennyezet alatt.
Martinsson gestured to an electrical junction box on the wall near the ceiling.
HungarianÉs az a rengeteg férfi a sírban, az egész föld egy cinterem, egy halotti máglya.
And all those men in their graves, the whole earth a graveyard, a funeral pyre.
HungarianVan egy késztetésünk, hogy következtessünk, mert ezt csináljuk a való világban.
We're compelled to deduce and to deduct, because that's what we do in real life.
HungarianEz egy nagyon magyaros tett volt, amit bárki tanúsíthat, aki emlékszik 1956-ra.
That was a very Hungarian thing to do, as anyone will attest who remembers 1956.
HungarianHa egy 12 órás repülőúton vagyok, akkor lehet látni a repteret, ahonnan indultam.
So if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.