"egy alkalommal" English translation

HU

"egy alkalommal" in English

HU egy alkalommal
volume_up

egy alkalommal (also: egyszer, egy esetben)
Tőkés úr, személy szerint én adtam meg önnek a szót legalább egy alkalommal.
Mr Tőkés, I personally gave you the floor on at least one occasion.
Jackson tábornok mit mondott egy alkalommal?
Jackson said on one occasion?
Ismereteim szerint egy alkalommal közel álltunk ahhoz, hogy a megfigyelők körében többséget alkossunk.
On one occasion to my knowledge they were close to forming a majority of the missions observers.

Similar translations for "egy alkalommal" in English

egy noun
English
egy article
English
egy numeral

Context sentences for "egy alkalommal" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEgy másik alkalommal pedig felébresztettél a kiabálásoddal: "Álarcokat levenni!
Another time you woke me right up, practically yelling, `Unmask, unmask, unmask.'
HungarianEgy alkalommal olyan közel kerültem hozzá, hogy meghallottam, amint a pipán zenél.
I got close enough to him one time to discover that he made music on that pipe.
HungarianEgy alkalommal ezerszáz dollár értékű kék bársonykárpitot gyújtottam fel.
I set fire to eleven hundred dollars' worth of blue velvet draperies one time.
HungarianNem is egy alkalommal volt rá példa, hogy egy vidéki lelkészt választottak főprelátussá.
On several occasions, some simple village priest has become the Archprelate.'
HungarianSzeretnék egy éjjel találkozni az ördöggel mondta egy alkalommal, gyűlölködőn vigyorogva.
`I'd like to meet the devil some night,' he said once with a malignant smile.
HungarianSohasem hátrálsz meg egy kihívás elől, ez alkalommal sem fogod föladni.
You have never given up on a challenge, and you will not give up on this one.
HungarianEgy-két alkalommal utalt is rá, de amikor rákérdeztem, nem ismerte el.
He referred to it a time or two, and when I pressed him he wouldn't admit it.
HungarianEgy alkalommal találkoztam vele, heves és energikus embernek ítéltem, de nem zsarnok.
I met him once, and I thought he had an ardent and powerful nature, but not a despotic one.
HungarianBár Nagy Ozzie még élt, Kicsi Ozzie évente csak egy-két alkalommal látogatta meg apját.
Although Big Ozzie was still alive, Little Ozzie saw his father only once or twice a year.
HungarianMinden alkalommal, mikor egy csillag, vagy valami más mögéje kerül, feltűnik egy kis fénygyűrű.
Every time some star or other goes behind it, there's a little ring of light.
HungarianDe egy alkalommal itt járt nálunk vendégségben... röviddel Mor-timer halála után.
But he asked himself here - not long after Mortimer's death.
Hungarian30 másik leopárdfókával voltam egy vízben, és egy alkalommal sem volt velük ijesztő találkozóm.
I got in the water with 30 other leopard seals, and I never once had a scary encounter.
HungarianEgy tucatnyi alkalommal próbáltam felszólalni, be is nyújtottam a kérésemet, de nem vettek figyelembe.
I tried to speak dozens of times, and also handed in my request, but was ignored.
HungarianEgy alkalommal célzást tettem Richard előtt arra, hogy egyre nehezebb fenntartani ezt a birtokot.
I did hint once to Richard that this place was getting a bit hard to run.
HungarianElméleti szakember, de terepmunkát is végzett nem egy alkalommal.
He's principally a bureaucrat, but he's been involved in several operations in the field.
HungarianGondolkozz azon, amit mondtam, és egy más alkalommal majd megbeszéljük ennek következményeit.
Think about what I have told you and we will speak further of the implications another time.
HungarianAkkor talán egy másik alkalommal dünnyögte Thripio, majd utánuk sietett.
Some other time, perhaps, Threepio said and hurried after them.
HungarianEgy alkalommal a nagynénje tengeri utazásra vitte, mert az biztos használ majd az egészségének.
She was taken once by an aunt on a sea voyage to do her health good.
HungarianEgy másik alkalommal egy rakományra való gumikacsát vetett partra a víz.
In another case, a contingent of rubber ducks floated ashore.
HungarianSzürke újabb gyilkosságot követett el, és egy másik járművet lopott, ez alkalommal egy DPW hóekét.
Mr Gray had committed another murder and stolen another vehicle, this time a DPW plow.