"egy bizonyos" English translation

HU

"egy bizonyos" in English

EN
EN
HU

egy bizonyos {adverb}

volume_up
Egy bizonyos gyűrűről, amely némi védelmet nyújt bizonyos fajta Erők ellen.
A particular ring that offers some slight protection against some forms of Power.
Mindenki tehetséges egy bizonyos fokig, egy speciális módon, másféleképpen.
Everyone has a talent to some extent, in a special way, of a different kind.
Egy bizonyos ideig nem fogja észrevenni, de azután csak rádöbben.
He won't notice it for some time, and then it will begin to go home to him.

Similar translations for "egy bizonyos" in English

egy noun
English
egy article
English
egy numeral
bizonyos adjective
bizonyos adverb
English

Context sentences for "egy bizonyos" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEgyütt utaztunk repülőgépen Párizsból, amikor egy bizonyos, fatális eset történt.
We were fellow passengers on an aeroplane from Paris on a certain fatal occasion.
HungarianTehát ezt a bizonyos eseményt egy pillanat ihlette, amire csak úgy rábukkantam.
So that particular event was inspired by a moment that I happened to stumble upon.
Hungarian- Ez maradt egy bizonyos varázslat használata után, amire most meg foglak tanítani.
This is what is left behind by a casting of the spell I'm going to teach you now.
HungarianNomuri egy bizonyos pont felé fordult, de a kérdéses területet félholt borították.
Nomuri turned to point, but the terrain feature in question was covered in clouds.
HungarianAz itteni ügyvédem, a védelem tanult képviselője, egy bizonyos Mr. Alvin Dobrowitz.
My lawyer here, the learned counsel for the defense, is a Mr. Alvin Dobrowitz.
HungarianEz egy bizonyos hierarchián alapuló igények kielégítésének elfogadhatatlan módja.
It is an unacceptable way of satisfying needs that are based on a certain hierarchy.
HungarianRosamundnak azt mondtam azon a napon, hogy egy bizonyos Oscar Lewisszal ebédelek.
I told Rosamund, you see, that I was lunching with a certain Oscar Lewis on that day.
HungarianNekünk, akik egy bizonyos szinten keresünk, van valamink, amit választásnak hívnak.
Those of us who earn a certain income level, we have something called choice.
HungarianAzért jöttem ide, hogy átadjak neki kétszáz ruppót egy bizonyos értesülés fejében.
I came over to give him two hundred bucks in return for certain information.
HungarianA bátyám házassága után belevetettem magam egy bizonyos elfoglaltságba Cimmurában.
'After my brother's wedding, I amused myself in A certain establishment in Cimmura.'
HungarianKözölte, hogy egy bizonyos Mr. Cheeseman, egy lambethi könyvkereskedő segédet keres.
He said that a Mr Cheeseman, a bookseller in Lambeth, was looking for an assistant.
HungarianNos, természetesen, van egy bizonyos fokú etnikai elkötelezettség, de ez nem eltúlzott.
Now, of course there is a certain degree of ethnic allegiance, but not entirely.
HungarianNos hát, ehhez egy bizonyos eszközt használnának, amit úgy hívnak, hogy asztrolábium.
Well, the way you would do it is by using a device that's called an astrolabe.
HungarianAzután felemelte a másik kezét, tett egy bizonyos mozdulatot és néhány szót mormogott.
Then he raised the other hand, made a certain ges-ture, and muttered something.
HungarianEgyetértünk továbbá azzal, hogy egy bizonyos ideig meg kell erősíteni az adatvédelmet.
We also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
HungarianPéter pedig még jó ideig Joppéban maradt egy bizonyos Simon nevű tímárnál.
And it cane to pass that he abode many days in Joppe, with one Simon a tanner.
HungarianAztán itt van egy államügyész-helyettes New Orleansből. egy bizonyos Mr Thomas Fink.
There's also an assistant U.S. attorney from New Orleans, a Mr. Thomas Fink.
HungarianEnnyit hozott a konyhára, hogy egy fürkész bizonyos szívességet tett neki.
He made a million out of that swindle... just by asking a dumb peeper for a favor.
HungarianA tapétaminták datálhatok, egyébként is egy bizonyos motívumot keresett.
Patterns could be dated, and besides she was looking for something in particular.
HungarianTőlem azután egy bizonyos Mrs. Sparrow-hoz került, akinek a fia tüdőgyulladásban feküdt.
She went on from me to nurse Mrs. Sparrow's son, a very nice young naval officer.