"egyedüli" English translation

HU

"egyedüli" in English

EN

HU egyedüli
volume_up
{noun}

egyedüli (also: egyetlen, magányos, becsületes, egy)
volume_up
single {noun}
létre kell hozni az előkészítő dokumentumok egyedüli elérési pontját.
setting up a single access point with regard to preparatory documents.
A hivatal az európai alapok szempontjából az OLAF egyedüli romániai kapcsolattartó pontjaként szolgál.
It provides the single point of contact in Romania with OLAF for European funds.
Egyedüli utasként szálltam le a vonatról, s a peronon csak egy álmos hordár ácsorgóit a lámpásával.
I was the only passenger who got out there, and there was no one upon the platform save a single sleepy porter with a lantern.
egyedüli (also: egyetlen, egyes, egyes szám)
egyedüli (also: talp, egyetlen, magányos)
volume_up
sole {noun}
Vagyis mint a Poloska Építővállalat egyedüli tulajdonosa, nem vagyok munkában.
Not as sole proprietor of Buggs Construction, anyway.
Szerencsére ez azt jelenti,hogy ti vagytok az egyedüli kedvezményezettjeim.
Happily, that makes you and your family my sole beneficiaries.
Cassius Chaerea volt egyedüli fegyveres kíséretük.
Cassius Chaerea went with them as guide and sole protector.

Context sentences for "egyedüli" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMindez tökéletesen valótlan, és egyedüli célja a mészárlás megkönnyítése.
All this is absolutely false, and is solely intended to facilitate a massacre.
HungarianMég elég fiatal volt az idő, így gyakorlatilag mi voltunk az egyedüli fogyasztók.
It was early enough for us to have the place practically to ourselves.
HungarianAzt gondolni, hogy ennek az egyedüli oka az, hogy nem érdeklik őket a világ dolgai hiba lenne.
And if you think it's simply because we are not interested, you would be wrong.
HungarianA főprelátus személyes testőrségeként az egyedüli feladatuk a Bazilika védelme.
'As the Archprelate's personal guard, they're wholly committed to the defence of the Basilica.'
HungarianAzt hitted, hogy ami neked jó, az lehet csak egyedüli helyes döntés.
It's just like you to assume that what you felt was right was the answer.
HungarianTehát Isten maga mondta nekünk, hogy Õ az egyedüli és mindenek felett álló isten.
Thus God Himself tells us that He and He alone is Divine.'
Hungarian- Mi vagyunk a valódi Kultúra, az örökség egyedüli letéteményesei...
'We're... we're like the true Culture, the way it used to be...'
HungarianVégül is, madame, ön volt az egyedüli a gép utasai közül, akinek volt oka kívánnia az ő halálát.
Well, after all, madame, you alone of anyone on the plane had a motive for desiring her death.
HungarianAz út fagyos szalagja ott kanyargott előttük észak felé, és ők voltak rajta az egyedüli utasok.
The cold ribbon of road stretched north toward the darklands, and they had it all to themselves.
HungarianMinden civilizáció történelmében ez az egyedüli pillanat.
It's a unique time in our history, in the history of any civilization.
HungarianEz nem egy egyedüli eset és nem csak Írországot érinti, hanem időről időre megismétlődik.
This is not an isolated incident restricted to Ireland, either, but is being repeated time and time again.
HungarianGermanicus egyedüli megnyugtatója az a bátorság volt, amelyet Agrippina és a kis Caligula tanúsított.
Germanicus's one consolation was the courage with which Agrippina and little Caligula behaved.
HungarianA mi Uniónk egyedüli, egyedüli demokratikus kísérlet.
This Union of ours is unique. It is a unique democratic experiment.
HungarianAz egyedüli dolog, amit tudunk, hogy az elnök elhagyta a stadiont.
All we know is, the president has been taken off...
HungarianAz egyedüli hely ahol nem nevettek az Moszkvában volt.
They laughed everywhere over the world I showed this.
HungarianAz általunk már tapasztalt valuta- és kereskedelmi háborúk aggodalmat keltő, ám nem egyedüli jelei ennek.
The foreign-exchange and trade wars that we have been witnessing are worrying symptoms, but not isolated ones.
HungarianS Uther lesz az egyedüli, akiben mind megbízhatnak.
And there is none but Uther whom they can all trust.
HungarianEz az egyedüli megnyugvásom az örökkévaló csendben.
That alone is my solace in the eternal silence.'
HungarianEurópa elkötelezett a verseny iránt, de Európa nem lehet a világon az egyedüli, aki a versenyt minden felett állónak tekinti.
Europe is committed to competition but Europe cannot be alone in the world in making it a creed.
HungarianNem az az egyedüli feladatunk, hogy starthoz állítsuk?
Aint all we got to do now is just run him?