"egyetértés" English translation

HU

"egyetértés" in English

HU egyetértés
volume_up
{noun}

1. general

egyetértés (also: egyezség, megegyezés, összhang)
volume_up
accord {noun}
egyetértés (also: megegyezés, egyezés)
egyetértés (also: összhang)
egyetértés (also: összhang, egyezés, harmónia, szerződés)
Egyesítik magukban az összes különbözőséget és sajátosságot, ugyanakkor az egyetértés és a közös célok szellemében népszerűsítik és kutatják ezeket.
They unify all differences and peculiarities, while promoting them and revealing them in a spirit of concord and common aims.
egyetértés (also: összhang, konkordancia, szómutató)
egyetértés (also: egybeesés, konkurencia)
A hátborzongató kifejletet követően alighanem ez az általános egyetértés mentette meg Billford praxisát, sőt, tán még a fejét is.
It was probably this universal concurrence that had saved Billford's practice -- if not his head -- following the ghastly denouement.
A fekete-tengeri együttműködés kérdéseiben tapasztalt egyetértés minőségét illetően szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy a közeljövőben ezen javítani tudjunk.
Regarding the quality of rapport on the Black Sea Region Cooperation issues, I would like to stress the importance of its development in the near future.
Úgy látom, egyetértés mutatkozik abban, hogy a dolgok jobbra fordulhatnak.
I think there is an understanding that things could become better.
Ez az egyetértés óriási fejlődésen ment át a tagállamokban is.
That understanding has increased tremendously in Member States too.
Amikor azonban lejár e mandátumuk, ez az egyetértés gyakran lassanként eltűnik.
When they leave that role, however, that understanding often crumbles away.
volume_up
union {noun}
Nem hívhatjuk egyszerűen őket ide az Európai Unióba, ha a Tanácsban ezzel kapcsolatban nincs egyetértés.
We cannot just ask them to come into the European Union if the Council is not unanimous on it.
Örülök, hogy Montenegró jövőbeli fejlődésének és az Európai Unióhoz vezető útjára vonatkozó kérdésben egyetértés van közöttünk.
I am very glad that we see eye to eye on the future development of Montenegro on its road towards the European Union.
Ritkán fordult elő, hogy a szakszervezeti vezetők és a vallási vezetők közt ilyen zajos egyetértés legyen, éppen ezért lehetetlen volt nem meghallani a hangjukat.
It wasn't often that union leaders and the clergy both cried out so vociferously, and together they were being heard.
egyetértés (also: közös birtoklás, egység)
volume_up
unity {noun}
A lehető legszélesebb körű egyetértés kulcsfontosságú, ha célt akarunk érni.
The widest possible unity is key if we are to achieve our objective.

Context sentences for "egyetértés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSemmiféle egyetértés nincs a tagállamok között azt illetően, mit is kellene tenni.
There is absolutely no agreement among Member States about what we should do now.
HungarianTermészetesen nyilvánvaló okoknál fogva nincs egyetértés arról, min kellene spórolni.
For obvious reasons, of course, there is no agreement on where to make savings.
Hungarian- Tudomása szerint Marshall kapitány és a felesége között egyetértés volt?
Were Captain and Mrs Marshall, as far as you knew, on good terms with each other?
HungarianA Lisszabonnal kapcsolatos vita központi kérdése volt Írországban a teljes egyetértés.
A core issue in the Lisbon debate in Ireland was the principle of unanimity.
HungarianAmint említettem, kezdetben nem volt egyetértés a tagállamok között ebben a tekintetben.
As I said, there was no initial consensus among the Member States in this respect.
Hungarian. - Az elefántcsontparti helyzetről szóló mai szavazáson nagy volt az egyetértés.
in writing. - Huge consensus, today, on the vote on the situation in Côte d'Ivoire.
HungarianEz az egyetértés azt jelzi, hogy a szociális párbeszéd konkrét eredményekhez vezethet.
This agreement indicates that social dialogue can bring concrete results.
HungarianLehetővé tette a termelékenység növekedését is, a szociális egyetértés megtartása mellett.
It also enabled productivity to be increased whilst retaining social harmony.
HungarianValójában azonban nem volt egyetértés ezzel kapcsolatban a tagállamok között.
The reality is that there was no agreement between the Member States.
HungarianÖrülök annak is, hogy ez az egyetértés, ez a döntés néhány feltételt is magával hozott.
I am glad too that that agreement, that decision, comes with a few conditions attached.
HungarianMindazonáltal széles körű egyetértés övezi azt, hogy ez már most megtörténjen.
Nonetheless, there is a broad consensus that it should be done now.
HungarianA jelentés úgy tálalja a megállapításokat, mint valamiféle tudományos egyetértés termékét.
The statements in the report are presented as a clear scientific consensus.
HungarianÚgy hiszem, hogy ebből a szempontból széles körű egyetértés van az intézmények között.
I believe that, from this point of view, there is broad agreement among the institutions.
HungarianEz lehetővé tette, hogy általános egyetértés szülessen bizottságunkon belül.
They enabled a broad consensus to be achieved within our committee.
HungarianAz, hogy egyetértés van, számomra derűlátásra ad okot a belső piac jövőjét illetően.
The fact that there is agreement makes me optimistic about the future of the internal market.
HungarianNagyon örülök, hogy ilyen széles körű egyetértés született ebben az ügyben.
I am delighted that there is such a broad consensus on these issues.
HungarianEzen az egy kérdésen kívül a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságban egyetértés volt.
Otherwise, however, we were in agreement in the Committee on Employment and Social Affairs.
HungarianPont úgy néz ki, mint egy SS-19-es jegyezte meg általános egyetértés mellett a vezető technikus.
Sure looks like a -19, the senior technician observed to general agree- ment.
HungarianA jövőbeni elképzelésekről nincs átfogó belpolitikai egyetértés.
An inclusive internal political consensus on the way forward remains elusive.
HungarianÍgy ma azt mondhatjuk, hogy valamennyi szereplő között egyetértés uralkodik ebben a kérdésben.
We can thus say today that there is agreement between all the players in this matter.