"egyetlen" English translation

HU

"egyetlen" in English

EN

HU egyetlen
volume_up
{noun}

egyetlen (also: ember, egyik, az ember, valaki)
volume_up
one {noun}
Ez az egyetlen, amire figyelned kell, az egyetlen dolog mögötted.
That's the one that you have to watch for, the one right behind you.
Nem egyetlen elképzeléshez, ideológiához és zászlóhoz kötődik.
It has had no one colour, no one ideological colour, and no one flag.
Aaron volt az egyetlen, akinek elszámolással tartozott, és akihez ragaszkodott.
Aaron was the one to whom Yuri responded, Aaron was the one about whom Yuri cared.
Az Európai Parlamentnek legyen egyetlen székhelye, egyetlen munkahelye.
The European Parliament should have a single seat and a single place of work.
Egyetlen egy eset sem lett megoldva, és egyetlen személyt sem ítéltek el.
Not a single one has been solved, not a single person has been convicted.
Egyetlen rakéta nem lett kilőve egyetlen Föld körüli atombázisról sem.
Not a single missile from a single SDI orbiter fired.
egyetlen (also: egyedüli, egyes, egyes szám)
A dekoratőr egyetlen mániája kezdte Tehol, de félbeszakították mondandóját.
A singular obsession Tehol began, and was interrupted.
Azt mutatja, hogy egyetlen erős vágás érte a nyakat.
It was a powerfull singular thrust to the neck.
Nos, hát úgy esett, hogy egyetlen testtel rendelkezünk.
Well it so happens that we have a singular body.
egyetlen (also: talp, magányos, egyedüli)
volume_up
sole {noun}
Továbbá, az állam vagy az állami tulajdon az egyetlen szereplő a vízpolitikában?
Furthermore, is the state, or public ownership, the sole player in water policy?
A lisszaboni stratégia egyetlen prioritását a polgárok jóléte képezheti.
The Lisbon Strategy's sole priority should be the wellbeing of citizens.
nézett Nicholasra mint a tudás egyetlen kútfejére Angel.
Angel said in the direction of Nicholas, as if he were now the sole source of wisdom.

Context sentences for "egyetlen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA sólyom csendben maradt, nem csapkodott szárnyaival, egyetlen hangot sem adott.
The hawk had remained quiet, no flap of wings or hissing beak to warn Simon off.
HungarianA házat egyetlen mozdulattal ki lehetett nyitni, kifordult egy rejtett zsanéron.
You could open the house simply by pulling it apart--it opened on a hidden hinge.
HungarianHa csak egyetlen panaszszavát hallotta volna, megfeledkezne saját betegségéről.
If you could hear the faintest of those cries, you would not feel ill any longer.
HungarianÚgy tűnik, hogy a hivatalos közlemények egyetlen szót sem ejtenek erről a témáról.
It would appear that in official communiqués not a word is said on this subject.
HungarianLassan megkerülte az ágyat, közben egyetlen percre sem engedte el az ágy végét.
She moved creakily around the bottom of her bed, hold-ing on to it as she went.
HungarianMert Egyiptom olyan szerelmes a halálba, mint egyetlen más helye sem a földnek.
Egypt, more than any other land the world over, was a place in love with death.
HungarianAz én elmémben különösebb hangok vannak, mint amit egyetlen élő cet is hallhatott!
In my memory are more strange sounds than any other living cetacean. has heard!
HungarianEzidáig egyetlen képessége sem maradt változatlan hosszabb ideig az ébredése óta.
After all, none of his powers since his awakening had remained unchanged for long.
HungarianEz a felelősségre vonhatósági szint egyetlen nemzetközi struktúrában sem létezik.
That is a level of accountability that exists in no other international structure.
HungarianKomor kesztyűs kezével átszakította a szúnyoghálót, és egyetlen ütéssel kitárta.
Stark rammed a gloved fist through the screen and slammed it back open again.
Hungarian- Sok száz éve azt mondták, az a végzetem, hogy népem egyetlen túlélője legyek.
I was told centuries ago that to be the lone survivor of my people was my destiny.
HungarianMerészen lépegetett a széles fakapu felé, ami fölött egyetlen lámpás hunyorgott.
Now he approached boldly, guided by a solitary lantern hanging over the broad gate.
Hungarian(SV) Sajnos, a világon egyetlen országba sem irányulhat korlátlan bevándorlás.
(SV) Unfortunately, no country can have unrestricted immigration in this world.
HungarianLétének egyetlen pillanatában sem tapasztalta soha a megbánásnak ilyen mélységeit.
Never in all his existence had he experienced the regret which he was feeling now.
HungarianA második alapelvünk az, hogy nem függhetünk egyetlen monopólium jóakaratától.
Our second principle is that we cannot be dependent on the goodwill of a monopoly.
HungarianNem maradt hely, ahol megvessem a lábam, ő volt az egyetlen, akibe kapaszkodhattam.
My feet had no place to stand, my hands nothing to touch but him as I screamed.
HungarianLegjobb tudomásom szerint azonban az EU egyetlen tagállama sem ismerte el Tajvant.
However, as far as I am aware, none of the EU Member States has recognised Taiwan.
HungarianAz emberi gépezet egyetlen ügynöke sem nyújtott be igényt a magukfajta alakokra.
There was no broker in human machinery who had a requisition for shapes like theirs.
HungarianEgyetlen bútor sem takarta el a fényesre csiszolt, rózsaszín carrarai márványpadlót.
No furniture covered the rosy Carrara marble tiles of the highly polished floor.
HungarianEgyetlen ember sem látta, így nem volt szükség arra, hogy átrendezze a vonásait.
No human saw him; he had no need to contort his features to meet human expectations.