"egyezség" English translation

HU

"egyezség" in English

HU egyezség
volume_up
{noun}

egyezség (also: egyetértés, megegyezés, összhang)
volume_up
accord {noun}
Ezen a ponton kötelességünk, hogy a Koppenhágai Egyezség haladéktalan alkalmazására törekedjünk.
At this stage, it is our duty to push for the immediate application of the Copenhagen Accord.
Más részről az Egyezség komoly hiányosságokkal küzd.
On the other hand, the Accord has serious weaknesses.
Meg kell teremtenünk továbbá azokat a feltételeket, amelyek alapján az egyezség elemei késlekedés nélkül alkalmazhatók lesznek.
We will also have to bring about conditions which allow those elements that make up the accord to be applied swiftly.
Lehet, hogy van valami egyezség suba alatt a bankok és a rendőrség között.
No, there would be an arrangement between the banks and the police.
egyezség (also: megállapodás, szerződés)
A CIA és a KGB közt volt egy nem hivatalos egyezség: egyik sem likvidált a másik fővárosában.
CIA and KGB had an informal covenant: Neither service ever killed in the other's capital.
Mi a véleményük a peren kívüli egyezség lehetőségéről?
How about settlement possibilities?
Az egyezség szövegét csatolták e határozathoz.
The text of the Settlement is attached to this Decision.
Valóban kivételesnek mondható ez az egyezség, hiszen a Great Benefit egy rakás pénzt fizetett ki büntető kártérítésként.
It is truly a remarkable settlement because Great Benefit effectively paid a bunch of money in punitive damages.

Context sentences for "egyezség" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÍgy szól az egyezség: "A Stabilitási Paktum miatt felül kell vizsgálnom a szerződést.”
The deal goes like this: 'I need a revision of the treaty for the Stability Pact'.
HungarianA cégekkel kötött egyezség betartására pedig az idők végezetéig várhattak.
Liaisons to the corporate consortium waited for appointments that never materialized.
HungarianAmi pedig a szavát illeti, úgy fest, mi megszegtük az egyezség ránk eső részét.
As for his word, we would seem to have broken the pact ourselves.
HungarianA Philip Morrisszal kötött egyezség második része talán még fontosabb volt.
In fact, the second part of the agreement with Philip Morris was perhaps even more important.
HungarianA módosítások csak azt fogják biztosítani, hogy maga megtartsa az egyezség magára eső részét.
The modifications will only ensure that you keep your end of the bargain.
HungarianEz az időpont nem alkalmas a régi egyezség felülvizsgálatára.
Since before he ever became First Minister of the Empire ... back when he and
HungarianAz egyezség úgy szólt, hogy elengedlek, ha a családom biztonságban van.
The agreement was as soon as my family is safe, I will let you go.
HungarianArra számítottunk, hogy egyezség születik a bali és poznańi éghajlati megállapodások finanszírozásáról.
We had expected an agreement on the funding of the Bali and Poznań climate deals.
HungarianÖn otthagyta a találkozót, mielőtt még bármilyen egyezség születhetett volna.
You left the meeting before any conclusions were reached.
HungarianAnnál súlyosabban ülte meg a lelkét a Jimmy Hull Moke-kal kötendő egyezség kérdése.
The agreement with Jimmy Hull Moke worried him to no end.
HungarianAz egyezség, ha egyáltalán annak lehet nevezni, meglepetést okozott az alapítványi tudósoknak.
The deal, if deal it was, has astonished all Foundation scholars.
HungarianVisszaküldted az aranyat, amit küldtem neked, de azt üzented, hogy áll az egyezség.
A bell chimed, somewhere behind her chair, and she set down her glass and asked, Does our agreement stand?
HungarianNyilvánvalóan valamiféle egyezség született a lányok között.
There had clearly been a pact of some kind made between the girls.
Hungarian- A déli partokon lévő szászokat egyezség köti, hogy békességben hagyják a nagykirály földjét.
The Saxons on the Southern Shores are bound fast by treaty to keep peace with the High King's lands.
HungarianAz egyezség azonban nem diszkriminálhatja az annak jóváhagyásában részt nem vevő hitelezőket.
The agreement may not, however, discriminate against creditors who do not participate in its approval.
HungarianAzt már a szovjet kormány sem tudta, hogy az egyezség része Ljalin öt éve csiszolgatott tervének.
He settled into his airline seat and allowed himself to relax.
HungarianAz egyezség tehát létrejött, állapította meg Clark.
Clark heard the conversation pick up in the airplane's upstairs lounge.
HungarianVégül is az élet a halál ellentéte, az egyezség pedig az árulásé, és te meg fogsz változni.
By all means, one way or another, life opposed to death, agreement opposed to defiance, you're about to be changed.'
HungarianA Koppenhágai Egyezség tárgyalása és aláírása hatalmas erőfeszítésbe került, és közel teljes kudarcot vallott.
The Copenhagen Agreement was negotiated and signed with great effort, being just short of a total failure.
HungarianCsalódott vagyok azonban amiatt, hogy a Tanács újra és újra elmulasztotta egy ehhez hasonló egyezség kialakítását.
I am, however, disappointed that the Council has failed time and again to reach any similar agreement.