"egység" English translation

HU

"egység" in English

EN

HU egység
volume_up
{noun}

1. general

egység (also: azonosság)
Nos, ez az alapvető egység-érzet nagyon gyorsan eltűnik belőlünk.
Well that fundamental sense of oneness is lost on us very quickly.
Egység és testvériség sóhajtott fel Zun.
Unity and oneness, Zun sighed.
És ez megvalósulhat tudatosság segítségével -- az egység valóságának tudatosításával, és az 'én vagyok' kivetítésének tudatosításával.
And that can happen with awareness -- awareness of the reality of oneness and the projection of self-hood.
egység (also: jellemvonás, vonás, részlet, pont)
volume_up
point {noun}
Abban az időben felfegyverzett egység volt a kezem alatt.
And I had an armored organization at that point.
A jobb kapcsolatokra való törekvés legfontosabb kiindulópontja az EU tagállamai közötti egység.
The most important starting point in aspiring to better relations is unity amongst the EU Member States.
Ezért felszólítom mindkét politikai egység vezetőit, hogy kiindulópontként tegyenek meg mindent ennek érdekében.
I therefore call on the political leaders of both entities to work towards this as a starting point.
Egy csillagászati egység egyenlő a Föld és a Nap középtávolságával.
An astronomical unit is the mean distance between the Earth and the Sun.
Az Unió immár egyetlen egység, ezért ezt a problémát is figyelembe kell venni.
The Union is now a unit, and this problem must therefore be considered.
Geordi ellátott a Vésztranszport Egység prototípusával.
Geordi supplied me with a prototype of the emergency transport unit.
Ez erkölcsi kötelességünk az európai egység és összhang érdekében.
This is our moral duty in the interests of European unity and harmony.
Ennek az időszaknak az intézmények között is az európai egység idejének kell lennie.
This must be the hour of European unity also between the institutions.
Ön a német egység egyik fő támogatója volt, egy mindannyiunk számára fontos ügyé.
You were a great supporter of German unity and it was very important for all of us.

2. mathematics

egység (also: modulusz)
volume_up
module {noun}
Egy birodalmi repülőgépet küldött Gurgehért, ami az egység mellett landolt.
An imperial aircraft was sent for Gurgeh and landed beside the module.
Az egység kevesebb mint egy centiméterre lebegett felette, és kinyitotta a hátsó ajtót.
The module lowered to within a centimetre of it, then opened its rear door.
Az egység nem mozdulhat a hotel tetején lévő kertből.
The module would not be allowed to move from its position on the hotel roof-garden.

Context sentences for "egység" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEurópa azon túl, hogy gazdasági egység, egy közös értékeken alapuló közösség is.
Besides being an economic entity, Europe is a community based on common values.
HungarianNéhány más egység is átvette, sőt még odaát is kettő, túl az ohiói államhatáron.
A few other barracks eventually picked it up, even a couple over the Ohio state line.
HungarianLényegében nem lehet csúszás az elmozdulást érzékelő egység és a szalag között.
There shall be virtually no slip between the displacement sensing device and the belt.
HungarianA D egység csűr előtt összegyűlt tagjai tudták ezt, és természetesen tudta Tony is.
The D Troopers gathered in front of the shed knew this, and so, of course, did Tony.
HungarianFigyelem, az a harci egység már megtámadott és elpusztított néhány kínai hajót.
Warning, Chinese vessels have already been attacked and destroyed by this combat group.
Hungarian- Mindhárom alkalommal ugyanaz a különleges egység vonult fel, és végezte el a munkát.
The same special-operations group responded to and terminated all three incidents.
Hungarian(PL) Elnök asszony, az Európai Unió mottója az "egység a sokféleségben”.
(PL) Madam President, the motto of the European Union is 'United in Diversity'.
HungarianAz Európai Unió célja "az Európa népei közötti egyre szorosabb egység” létrehozása.
The aim of the European Union is 'the ever closer union between nations'.
HungarianA vizsgálathoz használatos összegező kijelző egység csak a vizsgálat közben működhet.
The test totalization indicating device shall only operate during testing.
HungarianA nulla összegezést kijelző egység (nulla kijelző) osztásértéke (do)
Scale interval (do) of the zero totalization indicating device (zero indicator)
HungarianSokak számára az EU még mindig egy átláthatatlan monolitikus egység.
In the eyes of many people, the EU remains a very obscure and monolithic entity.
HungarianA kék egység védelmi alakzatot vett fel jelentette a hadműveleti tiszt.
Blue Team has squared off in a defensive position, the tactical officer said.
HungarianAranyos egérke, de a statleri D egység tagjait akkor nem érdekelte az aranyosság.
It was cute, but the Troopers from Statler Barracks D weren't interested in cute just then.
HungarianBetűzöm: golf, echo, november, echo, sierra, india, sierra, SAC különleges egység.
Echo, November, Echo, Sierra, India, Sierra, SAC Special Operations.
Hungarianhárom polgári védelmi egység megalakítása légi erdőtűzoltás céljából.
the formation of three civil protection units for aerial forest firefighting.
HungarianMa reggel Mike Pierce őrmester, az egység eddigi legeredményesebb katonája vezette az edzést.
This morning Sergeant Mike Pierce, still the team's kill leader, led the routine.
Hungarian- Még nem magyarázta el, hogyan működik az egység második fázisa - mondta a parancsnok.
That didn't help, even though both knew that seeing would not have helped in the least.
HungarianPetey-nek képzelve magamat, észrevettem, hogy minden egység az igazgatói szoba mögött van.
Imagining that I was Petey I noted that all the units were behind the manager's room.
HungarianA Szivárvány egység esetében nem kevesebb, mint napi száz töltényt.
In the case of the Rainbow troopers, it was no less than a hundred rounds per day.
HungarianA 191. gyalogoshadosztályt éjszaka nagy erőkkel támadta egy eddig azonosítatlan egység.
The 191st Infantry Division was attacked last night by heavy forces of unknown identity.