"egyszerűen" English translation

HU

"egyszerűen" in English

HU egyszerűen
volume_up
{adverb}

Egész egyszerűen nincssziget, ahol ennél jobbat lehetne enni.
I will tell you plainly, there is no better food to be had at any Hour.
A gyermekek ujjlenyomatának levétele egyszerűen hiba!
Finger printing of children is plainly wrong.
Azt gondoltam, hogy meg fogsz halni mondta egyszerűen.
I thought you were going to die, she said plainly.
- Szolgálnunk kell, mielőtt parancsolnánk - felelte egyszerűen Morgaine.
She said austerely, We must serve before we command.
egyszerűen (also: röviden)
Egyszerűen nyugtázta: látlak és látod, nem bántalak.
Then he nodded, a short, sharp nod that was simply acknowledgment.
Idegrendszere egész egyszerűen zárlatos lett.
His nervous system had momentarily short-circuited.
És ezt egyszerűen azért kell megtennünk, mert kifogytunk a készpénzből.
And the reason we have to do that in the short term is because we have just run out of cash.
egyszerűen (also: alázatosan, szerényen)
volume_up
lowly {adv.}
egyszerűen (also: hevesen, szigorúan, keményen, vadul)
A mezőgazdaság is komoly károkat szenvedett és ennek hatása nem egyszerűen a megsemmisült termékekben, hanem gabonában, legelőterületben és a jövő évi termésben mérhető.
Agriculture was also severely affected and the impact of this is not confined to the loss of produce but also loss of crops, grazing land and next year's yield.
A bor nem egyszerűen csak élelmiszer, a bor az agrárszektor gazdasági gyöngyszeme, amelyet az elmúlt években több bizottsági határozat is súlyosan büntetett.
Wine is not just a foodstuff, it is also an economic gem in the agriculture sector, which has been severely penalised by Commission decisions in recent years.
egyszerűen (also: csak, csupán)
volume_up
simply {adv.}
Lestat fékezhetetlenségével és lobbanékonyságával ez egyszerűen elképzelhetetlen.
Such a fate is simply unthinkable with Lestat's ungovernable and irascible character.
Egyszerűen az állatgyógyászatban alkalmazott felelőtlen antibiotikum-felhasználásnak.
Simply through the irresponsible use of antibiotics in veterinary medicine.
Ez nem egyszerűen humanitárius probléma, hanem főként komoly politikai hiba.
It is not simply a humanitarian problem, but mainly a serious political failure.

Context sentences for "egyszerűen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMár nem egyszerűen csak érezte - a lába alatt valóban süllyedni kezdett a homok.
It was not only the feeling of heaviness: his legs had actually begun to sink.
HungarianEgyszerűen azért lőtt, mert fogalma sem volt, hogy milyen kényes dolgot művel.
It was sheer ignorance of the difficulty of the shot that made her bring it off.
HungarianTalán reménykedett a lány nem sikerült kiszabadulnia és egyszerűen csak feladta.
Perhaps, she prayed, he hadn't escaped after all, merely given up, exhausted.
HungarianEgész egyszerűen az a szinte tudattalan vágy, amivel mesévé költjük az életünket.
It wasn't exactly lying; it wasn't even embroidering the truth, strictly speaking.
HungarianEgyszerűen csak szeretnének kényelmesen hátradőlni, tudván, hogy a jog egyszerű.
They just want to feel comfortable and to know that there is simplicity in the law.
HungarianAz emlékkép egyszerűen kiszabadult az elméjéből, és örökre elmenekült előle.
It fled from his mind, now, leaving him no longer knowing just what it had been.
HungarianVagy továbbra is engedik Mawhrin-Skelt dolgozni, vagy egyszerűen elhallgattatják.
Anything rather than go on with this demoralising, appallingly frustrating charade.
HungarianDe a kazetta valahogy csúszott és egyszerűen képtelen volt megragadni a végét.
But the cassette was slippery and he couldn't quite get a grip on the exposed end.
HungarianEz a nő egyszerűen megszokta, hogy valahányszor megjelenik, mindenkit lenyűgöz.
It would seem that she was too used to the invariable effect her presence produced.
HungarianNem tudom, mi volt; egyszerűen csak megéreztem, hogy valami fontos van benne.
I don't know what it was: I just felt there might be something important in it.
HungarianMENION LEAH nem találta meg ilyen egyszerűen az Anarba vezető út utolsó szakaszát.
Menion Leah had not found the last leg of the journey to the Anar quite so simple.
HungarianPersze az is lehet, hogy egyszerűen csak öreg már, és szüksége van a pihenésre.
Then the most startling event of their entire stay in the country hap- pened.
HungarianNem mintha fényűzésre vágyott volna, egyszerűen csak szerette az egyedüllétet.
It was not a question of conspicuous consumption, but rather a problem of privacy.
HungarianA Guantanamón és más börtönökben uralkodó állapotok egyszerűen elfogadhatatlanok.
The conditions prevailing at Guantanamo and other prisons are totally unacceptable.
Hungarian- Egyszerűen, szívbemarkolóan emberi hangon kérdezte, bár nagyon tartózkodóan.
'It had a simple human tone to it, a poignant tone, yet the voice was so reserved.
HungarianSzürke csinálna másikat, vagy talán egyszerűen feketére festené az üveget.
Mr Gray would put up another set, or maybe just slop some black paint on the glass.
HungarianBolondult érte, akárcsak a benzinszagért, amivel egyszerűen nem bírt betelni.
there was the smell of gasoline that she just couldn't tear herself away from.
HungarianHacsak ki nem derül, hogy a pasas tele van nyomva droggal vagy egyszerűen őrült.
Except maybe he'd turn out to be out of his skull on drugs or maybe just plain crazy.
HungarianÉs amikor ezt a szemébe, vágják, a személyisége egyszerűen nem bírja elviselni.
And when that fact's presented to you suddenly your ego just can't stand it.
HungarianÚgy éreztem, soha többé nem fogunk veszekedni, mert ez egyszerűen lehetetlen.
It seemed then we would never quarrel again, that such a thing was impossible.