"egyszerre" English translation

HU

"egyszerre" in English

HU egyszerre
volume_up
{adverb}

Ez menstruáció: egyszerre logikusnak és természetesnek látszott.
The word was menstruation, and all at once it seemed logical and inevitable.
És nem csak hogy mindent megváltoztatna, hanem mindent egyszerre változtatna meg."
And it wouldn't simply change everything, it would change everything all at once."
Az egész tömeg egyszerre Jack nyomába csapódott, s elindult a sziget belseje felé.
All at once the crowd swayed toward the island and was gone--following Jack.
Minden kérdésre később, egyszerre fogok választ adni.
. - (CS) I will respond to all of the questions later, in one go.
egyszerre (also: egyidejűleg, egyben)
Ha ezt egyszerre teszik, akkor egy plusz százalék ingyenesen létrejön.
If they do that simultaneously then there will be an extra percent for free.
- szólalt meg Jilly és Dylan egyszerre, hatalmas megkönnyebbüléssel.
Simultaneously and with equal relief, Jilly and Dylan said, 'Twenty-eight!'
A két madár egyszerre zárta össze szárnyát; akár a kő, zuhantak le a magasból.
The birds closed their wings simultaneously, fell from the heights like stones.
egyszerre (also: egyenesen, hirtelen, ütés)
volume_up
slap {noun}
A három kígyócsáp egyszerre csapot le a sziklákra, mindent elsöprő rohamra indítva az ördögöt.
Three barbed tails flipped up to slap the rocks in unison and propel the devil in an undulating charge.
Ujjaik véresek voltak és egyszerre karmolták, rugdosták egymást.
There was blood on their nails as they slapped, kicked, and nailed at each other in panting fury.
Egyszerre mintha görcs rántotta volna öszszssze az arcát, s a laza bőr leffegni kezdett rajta.
A convulsion of some kind made her whole face shake, and the loose skin on her cheeks made a soft slapping noise.
Egyszerre szedték a levegőt, egyszerre vigyorogtak, zömökek voltak és életerősek.
They breathed together, they grinned together, they were chunky and vital.
Ballagtak tovább, mentükben egyszerre pillantva a palotára, miközben elhaladtak mellette.
They walked on, glancing together at the palace as they passed.
- kiáltott fel Sollace királyné és Lady Desdea egyszerre.
cried out Queen Sollace and Lady Desdea together, as if in one voice.

Context sentences for "egyszerre" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAztán egyszerre csak történt valami a Rogue és az Umpqua folyók közti térségben.
Then, somewhere between the Rogue and the Umpqua, something unexpected happened.
HungarianVadul és fülsértően csapott fel az orkok üvöltözése, s a kürt egyszerre elnémult.
Fierce and shrill rose the yells of the Orcs, and suddenly the horn-calls ceased.
Hungarian. - Elnök úr, egyszerre felettébb nehéz és felettébb könnyű a feladatom.
rapporteur. - Mr President, I have a very difficult task and a very easy task.
Hungarian"Nyugtalanít - írta -, hogy egyszerre annyi nemi erőszakkal kerülök szemközt.""
I feel uneasy, Garp wrote, that my life has come in contact with so much rape.
HungarianChris egyszerre csukta be a könyvet és a szemét, és gondolkodott, gondolkodott...
Chris closed the book and her eyes at the same time, wondering, wondering....
HungarianEgy darabig nyájaskodott, majd egyszerre úgy döntött, hogy elég volt az édelgésből.
He set his own standards for how much of his time and patience everyone deserved.
HungarianA gyapjúsál rátekeredett a nyakára, aztán egyszerre csak szorítani kezdte...
The woollen scarf was slipped round her neck and then, suddenly, pulled tight...
HungarianÁm egyszerre - a feszültségtől, attól amit elkövetett -összerándult a gyomra.
At once her stomach cramped, from tension, from the shock of what she'd just done.
HungarianAzt hiszem, dühöm elég meggyőző lehet, mert mindketten egyszerre vonulnak vissza.
I guess my anger is pretty convincing because they retreat at the same time.
HungarianSzámtalanszor elolvasták, külön-külön, majd együtt, egyszerre, néma csendben.
They'd read it over and over, one by one, collectively, in silence, in unison.
HungarianSam egyszerre volt megkönnyebbült, meglepődött és ijedt, amikor választ kapott.
Sam was relieved, surprised, and a little frightened when he got a response.
HungarianMajd meglátja, milyen könnyedén, vidáman beszélget, aztán egyszerre elfogy az ereje.
She will talk and enjoy talking and then--quite suddenly--her powers will fail.
HungarianMinden fronton egyszerre kell azonban fellépnünk, következetes és határozott módon.
However, we must act on all fronts at once in a consistent and determined fashion.
HungarianNem volt szükség szavakra; tudták mindketten, hogy ez búcsúzás és áldás egyszerre.
There was no need for words; they both knew it was farewell and benediction.
HungarianÉs egyszerre csak azt érezte a kegyed viselkedéséből, hogy meggondolta magát.
And then perhaps something in your manner led her to think that you were weakening.
HungarianÉs a nők nem lehetnek többé egyszerre a népesség fele és egy különleges érdekcsoport.
And women can no longer be both half the population and a special interest group.
HungarianEgyszerre csak megjelent az Úr angyala, a helyiséget pedig fény árasztotta el.
And behold an angel of the Lord stood by him and a light shined in the room.
HungarianA szoba túlsó felének üvegfalán át egyszerre sokszínű fényár kezdett beszüremleni.)
Multicolored lights came on beyond the glass wall at the far end of the room.
HungarianÕ az egyetlen lány, akitől a szívem egyszerre gyorsabban és lassabban ver.
She's the only girl that makes my heart beat faster and slower at the same time.
HungarianMég szexelhetünk is-- Több férfival egyszerre, de attól még nem lennél buzi.
You can have sex-- You can do it, you know, many guys at a time, but it's not gay.