HU elég!
volume_up
{noun}

1. nautical science

elég! (also: engedd el!, hagyd!)
volume_up
avast! {noun}

Context sentences for "elég!" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHa történik valami, van éppen elég profi alkalmazottunk, hogy megbirkózzon vele.
If anything does happen, we've got plenty of paid professionals to deal with it.
HungarianNeki magának is elég dolga akadt szenzációra éhes és hisztériás nőkkel életében.
He himself had had to deal with plenty of sensation-hunting and hysterical women.
HungarianAz én szerepem ebben a műsorban, azok számára, akik nem látták - elég egyszerű.
My role on the show, for those of you who haven't seen it -- it's pretty simple.
HungarianHa belegondolnak -- tudják a kreativitásnak elég sok köze van a kauzalitáshoz is.
When you think about -- you know, creativity has a lot to do with causality too.
HungarianÍgy biztosan kirúgnak de nem volt elég ereje, hogy visszafelé fordítsa a lábait.
Theyll expel you for certain, but the voice was too small to convince her feet.
HungarianMikor elég alacsonyra értünk, a pornyom eltűnt az erdő és a szavanna színei közt.
When we got too low, the dust path disappeared in the colors of forest and veldt.
HungarianÉs valóban, emberek elég jól ismerik az okbeli kapcsolatokat némely eredménynél.
And indeed, people know the causal links quite well in some of these outcomes.
HungarianA galaxis már így is éppen elég bonyolult, az egyenletek aligha bővíthetők tovább.
The galaxy is already so complicated, the equations almost burst at their seams.
HungarianHogy mit mondott, azt nem értette, de elég könynyedén és természetesen hangzott.
She couldn't quite catch what was said, but it sounded light-hearted - casual.
HungarianElég keményen dolgoztam, és szerintem ideje lenne egy kis fáradt gőzt kiengedni.
I've worked hard, and I think it's time to let off a little of my frustration.
Hungarian- Még mindig nem áll rendelkezésünkre elég információ, elnök úr - felelte Ryan.
'Sir, again, all we have is scattered and unconnected information,' Ryan replied.
HungarianMaguk elég rosszul végzik a munkájukat, ha Shaistát ki tudták vinni az országból.
All you people must be very slack to allow her to be taken out of this country.
HungarianA lap mintázata elég élesen kirajzolódott a tenyerén, akár egy spirális tetoválás.
The design of the rings was burned quite clearly onto her palm, a spiral tattoo.
HungarianA milíciában elég sokat bíráltam a POUM irányvonalát, de sosem lett bajom belőle.
This is by a long way the ablest book that has yet appeared on the Spanish war.
HungarianEgy időben elég sokat játszottam műkedvelő szinten mondta Norman Gale mereven.
I acted in amateur theatricals a good deal at one time, said Norman Gale stiffly.
HungarianElég gyenge alapok ezek, ha nem tudjuk érvényesíteni e jogokat a tagállamokban.
It is a poor foundation if we are unable to enforce these rights in Member States.
HungarianAzoknak, akik kíváncsiak a jövő Európájára, elég, ha megnézik a mai Belgiumot!
Those who want to see the Europe of tomorrow should look at the Belgium of today!
HungarianElég közel került a két fickóhoz, mielőtt a "baleset" megtörtént volna a tengeren.
He and the two were getting real close when that thing happened in the Caymans.
HungarianElég rossz sora volt, mi meg élveznénk, hogy van egy kicsi, akit fölnevelhetünk.
She's had a raw deal, and it will be fun for us to have something young growing up.
HungarianMindig az volt a benyomásom, hogy a bűnözők elég merev erkölcsi felfogást vallanak.
I always got the impression the criminal classes were quite puritanical at heart.