HU elér
volume_up
{verb}

1. general

elér (also: érint, nekiütődik, üt, megver)
Elér minden vállalkozást, minden munkavállalót, minden ingatlantulajdonost és minden családot.
It is hitting every business, every worker, every homeowner and every family too.
Menedéket kell keresnünk, mielőtt a vihar elér minket!
We've got to find shelter before that storm hits us!
And 12 until the blast hits us.
elér (also: becsap, kifakad, átejt, eljut)
Ha elér Sidewinderbe amennyiben egyáltalán eljut odáig, menjen el a Durkin-garázsba.
When you get to Sidewinder--if you get to Sidewinder--you go to Durkin's Conoco.
Csak ne felejtsd el, hogy egy rendőrcsónak az állomástól idáig 7 perc alatt elér.
Just remember, a police boat can get from the station to our position in seven.
El tudod képzelni, mi lesz, ha egyszer elér valami tisztességes mélységet?
Can you imagine how bad it will be when we get it down to a decent depth?
Apránként rájöttem, hogy megváltozott az elképzelésem a magányosságról, más mértékkel mérem a csendet, mely a világ végéig elér.
And gradually I realized that I possessed a new concept of loneliness, a new method of measuring a silence that stretched to the end of the world.

2. "célt"

3. "kort"

Context sentences for "elér" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian"Még a halál árnyékában is elér engem... "és a pokol tűzén égve is megtartja hitem.
The sorrows of death compassed me... and the pains of Hell got hold upon me.
HungarianDe ha odahaza maradunk és nem teszünk semmit, előbb-utóbb akkor is elér a vesztünk.
But if we stayed at home and did nothing, doom would find us anyway, sooner or later.
HungarianHa egy tűz elér egy erdőt, csak akkor áll meg, ha az egész erdő leégett.
When fire enters a forest, it stops only when the entire forest has burned down.
HungarianAzt nem tudom megmondani, hogy a füst elér-e odáig, de ha nem, majd fog.
Can't tell if the fumes have gotten that far, but if they haven't, they will.
HungarianHa a gyorsulás elér egy bizonyos szintet, minden utazás időutazássá válik.
Once acceleration passes a certain point, all travel becomes time travel.
HungarianElér minden vállalkozást, minden munkavállalót, minden ingatlantulajdonost és minden családot.
It is hitting every business, every worker, every homeowner and every family too.
HungarianFelvételt nyert az Oberlinre mindazonáltal, láthatóan messze elér a keze, Mr.
I'd guess someone-probably you, Mr. Hargensen-has been yanking some pretty long strings.
HungarianHé, srácok, ha minden így tovább 3 percünk van, míg a láva elér minket.
Hey, guys, at this rate we have three minutes before the lava gets to us.
HungarianMegszámolta, hányat kell lépnie, míg elér a fertőtlenítő ketrecéig, és beszámolt róla Jiznek.
He made a note of every separate step in the Sanitation pens and reported them to Jiz.
HungarianA humanitárius segítség továbbra is elér a legsebezhetőbbekhez Irakon kívül és belül is.
Humanitarian assistance also continues to reach the most vulnerable inside and outside Iraq.
HungarianVajon elér-e hozzájuk elektronikus csápjaival Lestat, a vámpír?
Was The Vampire Lestat stretching its electronic tentacles far enough to touch them?
HungarianAztán elér egy másik utcáig, az is a híd felé nyílik, és aztán ott van rögtön jobbra.
And then there is another street - also going down to a bridge and it is along there on the right.
HungarianDe persze, ha már eddig elér valaki, akkor már nem lehet elégedett.
But of course, once you are that far, you're not really satisfied.
HungarianTérdre, te, akit az Isten, az Úr megátkozott, térdre, mielőtt elér a csapás!
Down, accursed of the Lord God, before the blow falls.
HungarianA kérdés nem az, hogy elér-e bennünket a válság, hanem inkább, hogy mikor.
The question is not whether it will reach us, but when.
HungarianSoraknak fogalma sem volt róla, mit tegyen, ha elér Tyrbe.
Sorak had no idea how he would proceed once he reached Tyr.
HungarianA Fehérfogó Dandár erőltetett menetben vonul vissza Lápfokról, és hamarosan elér Korpás Toronyhoz.
Whitefinder Battalion are razing the ground on their retreat from First Reach and should be at Brans Keep soon.
HungarianGondoltad volna, hogy ilyen messzire elér egy művész keze?
You ever think how f ar an artist hand has traveled?
HungarianÉn mindig helytelennek tartottam azt, hogy amikor valaki elér egy bizonyos életkort, a szemétdombra vetik.
It has always seemed wrong to me that someone reaches a certain age and is then thrown on the scrapheap.
HungarianA sötét hullám, amely lesöpörte őket, ide is elér.
The dark wave that inundated them will have reached here.