"előadás" English translation

HU

"előadás" in English

HU előadás
volume_up
{noun}

előadás
Nagy hatással volt azonban rá egy előadás, amely a meteoritokról szólt.
But he had been impressed by one lecture on the subject of meteorites.
Ha Rosenberggel kezdi, az azt jelenti, hogy az előadás rossz hangulatú lesz.
When he started with Rosenberg it usually meant a rough lecture.
- Nyilván azt hitte, hogy az előadás a megelőző vagy a következő keddre esedékes - mondta.
Thought the lecture was the week before or the week after, he said.
Minden előadás előtt meglehetősen hosszú sorok kígyóznak a bulváron.
The lines for each performance stretch a considerable length down the boulevard.
De maga az előadás abban semmi különösen furcsa nem volt.
But the performance itselfthere seemed to be nothing specially queer about that.
Kinyílt azonban számomra egy másik világ ezidőtájt: a színpadi előadás, a tánc.
Another world was opening up around this time: performance and dancing.
előadás (also: címzés, modor, ügyesség, viselkedés)
Aktatáska: A Királyi Ázsiakutató Társaságban tartandó előadás vázlata.
Manuscript of proposed address to Royal Asiatic Society.
előadás (also: mozgás, irány, pillantás, számítás)
volume_up
cast {noun}
előadás (also: fokozat, fajta, kategória, osztály)
volume_up
class {noun}
Helen az előadás után, szobája magányában bukkant rá erre a válaszra.
After that class, alone in her office, Helen read that answer to her questionnaire.
előadás (also: értekezés, társalgás)
Még nem láttál előadás közben - mondta a lány, és megborzongott.
'Judging by your teeth, you've eaten enough to build a house.'
előadás (also: fellépés, ruha, szám, létszám)
volume_up
number {noun}
előadás (also: felelet, felelés, szavalat)
Nagyon szép előadás volt az Európai Unió Ifjúsági Zenekarának részéről, Pavel Kotla vezényletével.
That was a beautiful rendition by the European Union Youth Orchestra with Pavel Kotla conducting.
előadás (also: látszat, látványosság, pompa, üzlet)
volume_up
show {noun}
Az előadás időpontja stimmelt, csakúgy, mint a busz menetrendje.
The show times matched, as did the schedule that night of a D.C.
A legutolsó előadás még tartott, de több jegyet már nem adtak el.
The last show for the night was already underway; no more tickets could be sold.
Az utolsó előadás, felelte, és a válasz legalább tucatnyi egyéb kérdést vetett fel.
The Great and Secret Show, he'd said, an answer which begged a dozen more questions.
Az előző előadás ugye a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséről szólt.
You know, the previous talk alluded to preventing heart disease.
Remélem ez az előadás a tudatosság szintjére emelte a hangot.
So I hope this talk has raised sound in your consciousness.
Jól van, van még egy utolsó TED előadás, amit a Microsoft tartott az elmúlt években.
All right, and now there's one last TED talk that Microsoft has given in the past several years.

Context sentences for "előadás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz akkor derült ki, amikor elkezdődött a négyórás előadás a Dixie filmszínházban.
This was evident when the four o'clock matinee began at the Dixie theater.
HungarianMár korábban is látta, így tudta, hogy az előadás háromnegyed tízkor ér véget.
He'd seen the feature before and knew it ended at quarter to ten.
HungarianAztán megmondta neki, hogy az előadás-sorozatára való jelentkezését nem okolta meg elég alaposan.
She also told him that she thought he had a poor reason for taking her course.
HungarianÚj képek kerülnek bele, mert minden előadás alatt tanulok valami újat.
I add new images because I learn more about it every time I give it.
HungarianNagyon erős a korreláció a szín és az előadás értékelése között.
Color closely correlates with the ratings that talks get on the website.
HungarianEz a mai előadás csak egy részét mutatja be annak, amin átmentem, egy nagyon apró részét.
This presentation today only represents some of what I've been through, like a tiny little bit.
HungarianÁm az előadás vége felé megint kiszúrtam azt a titokzatos arcot.
But towards the end of the evening I glimpsed the mysterious face again.
HungarianNagyon szerencsés vagyok, hogy van ez az előadás-archivum, amit meg tudok mutatni a diákjaimnak.
I'm so lucky that there's this archive of performances that I can share with my students.
HungarianMert ha belegondolnak, ezer TED előadás, az több mint ezer gondolat, melyeket érdemes terjeszteni.
Because if you think about it, 1,000 TEDTalks, that's over 1,000 ideas worth spreading.
HungarianAh, jut eszembe, mit szólna hozzá, ha előadás után meginnánk valamit néhány új ismerős társaságában?
Oh, after it's over, Hudson added, how about a drink with some new friends?
HungarianA következőkben az előadás angol tolmácsolásának írott változata olvasható.
Below is a transcription of the English interpretation.)
HungarianNamost, a ma délutáni előadás előtt beszélgettem Garyvel.
Now before we started our session this afternoon, I had a chat with Gary.
HungarianMa is ott feküdt előadás után a Nimfák barlangjában.
On the afternoon after the games, Thais was reposing in the Grotto of Nymphs.
HungarianMég mielőtt levette a nadrágját, már terjesen egyértelmű volt, hogy ez az előadás mennyire felizgatta.
His arousal at this exhibition was absolutely plain even before he had his trousers down.
HungarianÜröm az öröm mellé sóhajtott, miután befejeződött az előadás.
Of course, I've heard of the hound ever since I was in the nursery.
HungarianHisz mellettem kellett hogy üljön az egész előadás alatt!
He must actually have been sitting beside me all through the programme!
HungarianJelenleg több, mint ezer TED előadás érhető el a TED weboldalán.
There's currently over a thousand TEDTalks on the TED website.
Hungarian8 TED előadás után az egyik Leonardo da Vinci akar lenni.
After watching eight TEDTalks, he wants to become Leonardo da Vinci.
HungarianAz előadás végeztével, uram, hallom, hogy rosszul lett egy úr a nézőtéren.
I was told there was a gentleman taken ill, sir.
HungarianElőző este, amikor az igencsak jól sikerült előadás után hazatért, gyászos hangulatban találta Dorst.
The night before he had come home from his rather well-received speech to find Dors moody and withdrawn.