"előrehaladás" English translation

HU

"előrehaladás" in English

HU

előrehaladás {noun}

volume_up
Tehát nagy előrehaladás történt a szerencsejáték által lefedett területek tekintetében.
So we have a huge advance in terms of the areas covered by gambling.
Ahogy az a Jelko Kacin úr által benyújtott jelentésben is szerepel, az integrációs folyamat az e téren elért előrehaladás függvényében zajlik.
As the report submitted by Mr Kacin also states, the integration process advances on the basis of the progress made in this area.
Ahogyan az országok rátalálnak a különböző ösvényekre, úgy tapasztalható előrehaladás nemzetközi szinten ezen a területen, csakúgy, mint majdnem az összes többiben.
International advances are being made in this area, as in nearly all others, as countries find their way along different paths.
előrehaladás (also: fej, fej, vezető, igazgató, cím, , fő-, darab, főnök, személy)
Az előrehaladás lassú, de örüljünk minden egyes apró lépésnek és menjünk továbbra is előre a fejünk után...
Progress is slow, but let us be glad about each small step and let us keep banging our heads...

Context sentences for "előrehaladás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianEgy kivétel van: mégpedig a lisszaboni menetrend bevezetésében elért előrehaladás.
There is one exception, however: progress in the introduction of the Lisbon agenda.
HungarianEgy ilyen rendszerrel lehetséges lesz a múltbéli és jelenlegi előrehaladás mérése.
Such a system will make it possible to measure past and present progress.
HungarianEz a vita évek óta folyik anélkül, hogy jelentős előrehaladás történt volna.
This debate has been going on for years without us achieving any meaningful progress.
HungarianSzámos szegény országban történt előrehaladás, például Egyiptomban és Bangladesben.
Progress has been made in several poor countries, for example in Egypt and Bangladesh.
HungarianAz ellenkező irányba, a hazatelepülés tekintetében igen kevés előrehaladás történt.
In the other direction, very little progress is being made with regard to repatriation.
HungarianA következő téma a jogszabályok tekintetében elért előrehaladás kérdése.
The next issue is the question of further progress with regard to legislation.
HungarianEz az előrehaladás nagymértékben tükröződik a ma javasolt módosításokban.
This progress is reflected to a considerable extent in the amendments proposed today.
HungarianBár valamennyi előrehaladás történt ezen a területen, a létszámhiány a mai napig fennáll.
Although some headway has been made in this area, the shortages remain to this day.
HungarianA demokrácia irányába való előrehaladás terén komoly erőfeszítéseket tesz.
It is making a lot of effort in terms of its progress towards democracy.
HungarianAzt is megismétlem, hogy ez az előrehaladás nagyrészt a régió országaitól függ.
I would like to repeat that this progress also depends largely on the countries of the region.
HungarianFolyamatos erőfeszítéseink ellenére nem történt előrehaladás a tanácsi jóváhagyás terén.
Despite our consistent efforts, there has been no progress towards adoption in Council.
HungarianNem érhető el előrehaladás a foglalkoztatás szerkezetének megbontása nélkül.
No progress can be made without disrupting the employment structure.
HungarianA törökországi reformok és az elért előrehaladás ellenére számos jogszabályt nem alkalmaznak.
Despite the reforms and the progress made in Turkey, numerous laws are not applied.
HungarianEbben a kérdésben csak kevés előrehaladás történt a Parlament számos felhívása ellenére.
Little progress has been made on this matter despite the many appeals by our Parliament.
HungarianA kisvállalkozói intézkedéscsomag 2008. évi elfogadása óta jelentős előrehaladás történt.
Since the adoption of the Small Business Act in 2008, substantial progress has been made.
HungarianAz előrehaladás szinte minden területen teljesen leállt, vagy a dolgok visszafelé haladnak.
In almost every area, progress has come to a standstill or things are moving backwards.
HungarianEgyértelműen volt előrehaladás ezen a területen, azonban néhány kudarc is színesíti a képet.
It is clear that there has been progress in this area, but we have also seen setbacks.
HungarianTörtént előrehaladás az energia területén, de nem olyan mértékű, amilyet el szerettük volna érni.
Progress has been made in the field of energy, but not the progress that we want.
HungarianA szlovén elnökség az Önök együttműködésére épít a dossziéval való előrehaladás érdekében.
The Slovenian Presidency is relying on your cooperation to make progress in this dossier.
HungarianA Tanács most azt kéri tőlünk, hogy a gyors előrehaladás érdekében tagadjuk meg ezeket az elveket.
The Council is asking us to renounce these principles in order to move swiftly.