"elbeszélés" English translation

HU

"elbeszélés" in English

HU elbeszélés
volume_up
{noun}

1. general

elbeszélés (also: beszámoló)
Egy darabig mindketten némán ültünk e különös elbeszélés végeztével.
We both sat in silence for some little time after listening to this extraordinary narrative.
Circe szolgáltatta az elbeszélés utolsó hiányzó láncszemét.
Circe provided the missing link in the narrative.
Egyfolytában dünnyögött, fejében töretlenül pergett az elbeszélés, szeme a sötét semmit fürkészte.
She was murmuring, her narrative moving along in her head, unbroken, and her eyes probing the dark for nothing.
elbeszélés (also: kisregény, nagy novella)
elbeszélés (also: narráció)
Keltset áthatolhatatlan csöndben ült mellettük, durva, de értelmes arcát az egész elbeszélés alatt a kis völgylakó felé fordítva.
Keltset sat next to him in impenetrable silence, the rough-hewn but intelligent face gazing intently at the little Valeman during the entire narration.
elbeszélés (also: kapcsolat, rokon, viszony, arány)
elbeszélés (also: novella)
Az elbeszélés befejezésétől fogva a levél bizonyítékkal szolgált arról, mit végzett Stony Stevenson és Unk együttese a titkos megfigyelések terén.
The letter, from the point of the short story on, was proof of the effectiveness of the secret observation team of Stony Stevenson and Unk.
És ehhez a filozófiához pletyka, történelem, csillagászat, biológia, teológia, földrajz, lélektan és orvostudomány keveredett sőt még egy elbeszélés is.
And mixed in with the philosophy were gossip, history, astronomy, biology, theology, geography, psychology, medicine and even a short story.
elbeszélés (also: tudósítás, anekdota, cikk, újságcikk)
volume_up
story {noun}
Az elbeszélés konokul utálatos volt, úgyhogy abbahagytam.
It insisted on being a very unfriendly story, so I quit writing it.
A Lekéste a csatlakozást" meglehetősen szentségtörő elbeszélés volt.
Asleep at the Switch was quite a sacrilegious story.
Az elbeszélés egy bolygóról szól, ahol a legsúlyosabb bűn a hálátlanság.
The story was about a planet where the worst crime was ingratitude.
elbeszélés (also: mese)
volume_up
tale {noun}
A szelíd hangú Miss Marple vette át az elbeszélés fonalát:
Miss Marple took up the tale in her gentle voice.
A francia udvariasan meghajolt és átvette az elbeszélés fonalát.
The Frenchman bowed courteously and took up the tale.
Az arca most is szenvtelen volt, de az elbeszélés minden érdekes fordulatát jelezte szemhéjának jelentőségteljes le-lecsukódása, pipájának meg-megsűrűsödő füstgomolya.
His face was as impassive as ever, but his lids had drooped more heavily over his eyes, and his smoke had curled up more thickly from his pipe to emphasize each curious episode in the doctor's tale.
elbeszélés (also: leleplezés)

2. "eseményekről"

elbeszélés (also: beszámoló, beszámolás, haszon, közlés)

Context sentences for "elbeszélés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÉs mikor Martha újra felvette az elbeszélés fonalát, némán hallgatta, és nem akart hinni a fülének.
And when Martha went on, she simply listened, hardly believing what she was hearing.
HungarianCsodálatos, minden részletre kiterjedő elbeszélés a hitelesség kedvéért.
A splendid bit of detail for authenticity's sake.
Hungarian- Al-alighanem az új-új-új elbeszélés érdekelné őket.
I guess they're interested in n-n-newer fiction, Tinch said.
Hungarian- Af-afféle elbeszélés lesz az el-elbeszélésről.
It's sort of fiction about fi-fi-fiction, Tinch told him.
HungarianAz elbeszélés sem igen készült.
The most he had done was change the title.
HungarianHelen későbbi véleménye viszont úgy szólt, hogy az elbeszélés vége sejteti, milyen lesz majd Garp szerint a világ.
Helen would later say that it is in the conclusion of The Pension Grillparzer that we can glimpse what the world according to Garp would be like.
Hungarian- Eltitkolták - felelte Battle főfelügyelő, aki most átvette az elbeszélés fonalát - a mai napig még csak említés se történt róla a nyilvánosság előtt.
We did all that could be done on the quiet - and that was a good deal more than you'd ever imagine, by the way.
HungarianAz, hogy Weir tudomást szerzett a munkájáról, olyan örömmel és zavarral töltötte el, hogy kis híján lemaradt az elbeszélés végéről.
That Weir should've taken notice of Floyt's work gave him a mixture of pleasure and embarrassment, so much so that he almost missed the last part.
HungarianAz utolsó szépirodalmi mű ugyanis, amit saját jószántából elolvasott, egy kis viktoriánus modorban megírt elbeszélés volt, a Két selyembricseszes úriember.
The last fiction he'd read for pleasure, in fact, had been a small Victorian Era pastiche called Two Gentlemen in Silk Knickers.
HungarianAz elbeszélés során megpróbáltam az olvasó elé tárni félelmetes élményeinket, amelyek oly sokáig megoldhatatlan rejtélynek tűntek, s végül is tragédiába torkolltak.
But the shock of the night's adventures had shattered his nerves, and before morning he lay delirious in a high fever under the care of Dr. Mortimer.
HungarianS nehogy valaki azt higgye, hogy azért kérem ezt a kegyet, mert nincs a kezem ügyében efféle novella, belenyugszom, hogy mindig én legyek az utolsó, akire rákerül az elbeszélés sora.
And lest any suppose that I crave this grace as one that has not stories ready to hand, I am henceforth content that mine be always the last.
HungarianMost már világosan látom, hogy ez az 1985-ben publikált elbeszélés úgynevezett kísérleti léggömbként szolgált a Dolores című, 1992-ben megjelent regényemhez.
Now that I've said all that, just let me add that if I really thought 'Dedication' needed to be defended, I never would have offered it for publication in the first place.