HU elfordul
volume_up
{verb}

elfordul (also: megszökik, disszidál)
elfordul (also: másfelé néz)
Félt beszélni vagy mozogni, félt, hogy Rowan elfordul tőle.
And she was frightened to do either, frightened that Rowan would look away.
elfordul (also: megfordít, átfordul)
elfordul (also: megfordít, átfordul)
elfordul (also: forgat, forog)
Figyeltem, ahogy lehajtja a fejét, és elfordul.
I watched him bow his head and turn away.
Elképzelhető, hogy az ország új szövetségeket keres és elfordul a nyugattól, ami hátrányosan érintené az Európai Uniót.
The country may start to look for new allies and turn away from the West, which would be disadvantageous to Europe.
Különösen jó dolog, hogy forduljunk az ifjúság felé, különben az ifjúság elfordul tőlünk, és elfordul az európai eszmétől.
It is a particularly good thing for us to turn towards young people, for otherwise young people will turn away from us, away from the concept of Europe.
elfordul (also: eltérít, elfordít)
Lori a lejtő viszonylagos biztonságából látta, hogy a Maszk elfordul tőle, valami eltérítette az útjából.
From the precarious safety of the slope Lori saw the Mask turn from her, diverted from its purpose.

Context sentences for "elfordul" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianDuddits elfordul, ránéz, csillogó szemmel, érdeklődve, majdhogynem nevetve.
Duddits turns and looks at him, bright-eyed and interested, almost laughing.
HungarianEzt követően a kapu elfordul a fekete holdnak a központi pólussal bezárt szöge mentén.
Then it sweeps away, along the radius of the black moon with the center node.
HungarianNézi Richie fejét, azt a végleg kimeresztett szemet, aztán elfordul, a szája megrándul.
He looks at Richie's head, that final dead glare, then looks away, mouth twitching.
HungarianMint tükörben, láttam a többiek szemében, ahogy elhallgat, és elfordul tőlük.
In the eyes of the others, I saw a mirror of her as she stopped and turned away from them.
HungarianA lány kinyitotta a szemét, és látta, hogy Harch elfordul tőle, arcán rémült kifejezéssel.
She opened her eyes and saw Harch turning away from her with a startled look on his face.
HungarianEgyes rakéta kint van, tár elfordul ebben a pillanatban vészjelzés gyúlt ki az elülső műszerfalon.
At that moment, warning lights illuminated on the forward instrument panel.
HungarianOdafordult, és látta, amint lassan elfordul az ajtó zárja.
She whirled to face it, saw the doorknob turning, and fired at the door.
HungarianMáshová nézett, mint aki tapintatosan elfordul, mert véletlenül belehallgatott egy idegen beszélgetésbe.
He looked away, as if politely to avoid overhearing a conversation he had chanced upon.
HungarianHa megnyomod a szekrény bal oldalát, egy tengelyen elfordul.
When you push against the left-hand side of the case, it rotates inward on a central spindle.
HungarianAkkor köszönt be az éjszaka, amikor az orbital belsejének adott szakasza elfordul a naptól.
Local night is produced when any given part of the Orbital's interior is facing directly away from the sun.
HungarianÉs ennek csak az anyagi vonatkozása másodlagos, hiszen a társadalom meg elfordul a politikától.
Moreover, the mere financial aspect of this is secondary, because society is turning away from politics.
HungarianBirtoka nyugati felén ahol a 2-es számú városi út elfordul a tó felé állt a háza és az istálló.
On the west side of his property, where Town Road 2 wound by on its way to the lake, the house and barn stood.
Hungarian- Lehet, hogy nyersz néhány kisebb fogadást, de aztán elfordul tőled a szerencse, mert az mindig a Házzal van.
You might win a few small wagers, but the odds will turn on you, for they always favor the house.
HungarianRövidesen elfordul, és kinyílik az ajtó a pusztulásra.
Presently it would turn and open the door to holocaust.
HungarianHa azok elfordulnak tőle, hát Saul is elfordul tőlük.
If they were excluding Saul, he was excluding them.
HungarianÉjfélig minden elfordul, néma, mozduladan.
Until midnight, all is turned away, silent and motionless.
HungarianAhol a pohár fenekére néznek, elfordul az ilyesmi.
These accidents happen when people drink freely.'
HungarianLátva, hogy a gomb elfordul, rögtön lőtt.
Pittman backed down, aiming toward the closed door.
HungarianElfordul, a dolgozószobája hátsó falán lévő nagy panorámaablak felé néz, amelyen át a tavasziasan zöldellő fák tájképét látjuk.
He looks off toward the window-wall at the back of his study, which gives on a spring spectacular of greening trees.
HungarianTúl meglepett volt ahhoz, hogy észrevegye: Szuppe hirtelen elfordul, és dolgozik tovább, miközben egy hatalmas, sötét alak jelenik meg.
He was too stunned to notice Sup-peh turn suddenly and hurry back to work as a very large dark figure swam up.