"elhalad" English translation

HU

"elhalad" in English

HU elhalad
volume_up
{verb}

elhalad (also: elfogad, bevezet, halad, megelőz)
Egy autó elhalad a kopt templom ajtajánál, a tömegbe belelőnek.
A car passes by the doorway of a Coptic church, shots are fired into the crowd.
Látom, ahogy elhalad gazdátlan munkagépek - buldózerek, markolók, villástargoncák - mellett.
I saw the Cadillac passing abandoned road equipment — bulldozers, graders, front-end loaders.
Egy-két mérföld az úton, a fényszóró elhalad mellettem.
A mile or so down the road, headlights had passed me going the other way.
A gödörben lövészállást építettünk ki, s ha az ember ki tudta várni, előbb-utóbb meglátott egy khakiszínű alakot, amint sietve elhalad a rés mögött.
By crawling a hundred yards you could get to a ditch, hidden by tall grasses, which commanded a gap in the Fascist parapet.
Molly érezte, hogy az egyszarvú elhalad kinn az utcán, megfordul, majd visszajön, nyugtalanul, mint a fáklyák hajladozó és kanyargózó árnyéka a falon.
Molly felt the unicorn go by in the street, then turn and come back, restless as the torches on the walls, that bowed and wriggled.
elhalad (also: elmegy)

Context sentences for "elhalad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianFelébredt és látta, hogy Drew éppen elhalad mellette, intve, hogy kövesse.
Waking, he saw that Drew had just passed him and was motioning for him to follow.
HungarianEgy autó elhalad a kopt templom ajtajánál, a tömegbe belelőnek.
A car passes by the doorway of a Coptic church, shots are fired into the crowd.
HungarianAmikor a fekete hold elhalad az alatt a csillag alatt, akkor nyitva áll az út a Twitten Kanyarhoz!
When the black moon passes under the star the way is open to Twitten's Corners.
HungarianFelnyitotta a szemét és követte Danát, amint elhalad olajfestékkel fedett lábai előtt.
His eyes lit up as he watched Dana walk past his oil-colored feet.
HungarianAmikor Krager elhalad előttünk, berántjuk a mellékutcába, és egy kicsit elbeszélgetünk vele.
When Krager goes by, we can drag him into the alley and have our little chat in private.'
HungarianSzó sincs róla, gondoltam, miközben figyeltem, amint elhalad Ned mellett, láttam, váltanak pár szót.
Nope, I thought, watching her walk across to Ned, watching them talk a little.
HungarianSzámos olvasóm is bizonyára elhalad majd előtte, néhány óra sem kell hozzá e sorok elolvasása után.
Many of my readers will have passed it, I doubt not, within a few hours of reading this.
HungarianImádom, ahogy megbámulnak egy bogarat, ahogy az elhalad a járdán.
I love the way that they can stare at a bug crossing the sidewalk.
HungarianLátom, ahogy elhalad gazdátlan munkagépek - buldózerek, markolók, villástargoncák - mellett.
I saw the Cadillac passing abandoned road equipment — bulldozers, graders, front-end loaders.
HungarianEgy-két mérföld az úton, a fényszóró elhalad mellettem.
A mile or so down the road, headlights had passed me going the other way.
HungarianSvindler megvárta, amíg az egyik, hírvivőnek látszó, libériás inas elhalad mellette.
Dodger waited until one of the many liveried folk who appeared to be messengers of some sort passed near him.
HungarianTürelmesen kivárták, amíg az álmos őrszem elhalad előttük, és beleveszik a ködbe.
The two of them waited in the darkness as the sleepy guard strolled along the parapet and disappeared in the fog.
HungarianEltompult tekintettel figyelte, ahogyan az utolsó kocsi is elhalad előtte.
She watched dully as the last of the cars rolled by.
HungarianKifizette a kávét, megvárta, amíg elhalad a vásárlók egy nagyobb csoportja, aztán csat két lakozott a tömeghez.
She paid for the espresso, waited for a crowd of shoppers, and fell in behind them.
HungarianAmint elhalad a kapcsolat mellett, az kilép az ajtón, és elpárolog.
As they move past him, the contact steps out and vanishes.
HungarianMa éjszaka a szobámban maradunk, és megvárjuk, amíg elhalad.
We'll sit up in my room to-night and wait until he passes.
HungarianA szerelvény gazdái jónak látták minden emberi lénnyel, aki mellett elhalad, harsányan közölni ezt az üzenetet:
Here was the message the owners of the rig saw fit to shriek at human beings wherever it went:
HungarianHa nem igyekszünk, elhalad mellettünk, uram!
Looks like we're definitely gonna lose some paint on this one, sir!
HungarianElhallgatok, amíg egy férfi tolókocsiban elhalad mellettünk.
I pause as a man rolls by in a wheelchair.
Hungarian- Kimutatott az ablakon, ami mögött éppen ekkor talicskát toló, idősebb férfi tűnt fel, amint elhalad a csapáson.
She pointed through the window where at this moment an elderly man was pushing a wheelbarrow along the path.