"elismer" English translation

HU

"elismer" in English

HU elismer
volume_up
{verb}

1. general

Ő itt fejezi ki milyen érzés, hogy valaki a világ túloldalán fogja az ötleted, továbbfejleszti, és elismer a segítségedért.
So she expresses here what it's like to see someone halfway across the world having taken your idea, built upon it and then acknowledging you for contributing.
Az embereknek az a joga, hogy megfelelő táplálékhoz jussanak, olyan emberi jog, amelyet az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata már 1948 óta elismer.
in writing. - (FI) People's right to adequate nutrition is a human right that has been acknowledged in the UN's Universal Declaration of Human Rights since 1948.
elismer (also: beismer, bevall, megenged, befogad)
elismer (also: beismer, bevall)
elismer (also: beismer, bevall)
elismer (also: beismer, bevall, tulajdonul bír)
A tulajdonhoz és a tulajdon élvezetéhez való jog alapvető jog, amelyet az európai egyezmény is elismer.
The right to own and enjoy private property is a fundamental right, recognised by the European Convention.
elismer (also: felismer)

2. "jóváhagy"

Context sentences for "elismer" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA dokumentum számos pontot elismer, melyek segíthetnek a hasonló problémák elkerülésében.
The document recognises a number of points that would help to avoid similar problems.
HungarianFeladatunk fontos, amelyet a Lisszaboni Szerződés megfelelően elismer.
Our task is important, and this is recognised in the Treaty of Lisbon.
HungarianA magántulajdon egyetlen formája, melyet a Kultúra elismer, az anyagtalan, naszcens gondolat.
Practically the only form of private property the Culture recognised was thought, and memory.
HungarianKöszönjük a munkáját Foglietta úr, amit mindenki elismer.
Thank you for your work, Mr Foglietta, which everyone here has recognised.
HungarianAzonban a finanszírozás kérdése döntő lesz, és ez egy olyan dolog, amit a Bizottságnak maga is elismer.
However, the issue of finance will be decisive, something the Commission itself recognises.
HungarianFoglalkoznunk kell továbbá a személyes adatok védelmével, amelyet az alkotmánytervezet II-68. cikke elismer.
We also have to deal with the protection of personal data, which is recognised by Article II-68 of the draft constitution.
HungarianIde tartozik a madeirai autonóm régióban található Socorridos vízerőmű, amelyet a RegioStars kezdeményezés is elismer.
That is the case with the Socorridos Hydroelectric Power Station, in the Autonomous Region of Madeira, recognised under the RegioStars initiative.
HungarianŐ itt fejezi ki milyen érzés, hogy valaki a világ túloldalán fogja az ötleted, továbbfejleszti, és elismer a segítségedért.
So she expresses here what it's like to see someone halfway across the world having taken your idea, built upon it and then acknowledging you for contributing.
HungarianHa megnézed a jelentős ingyenes szoftverprojektek többségét, egy konkrét személy a rangidős, akit mindenki elismer jóindulatú diktátorként.
So if you look at most of the major free software projects, they have one single person in charge who everyone agrees is the benevolent dictator.
Hungarianelismer vmit vkinek
HungarianÕ elismer engem.
HungarianAz első négy uniós ország, amely egyhangúlag kinyilatkoztatta, hogy elismer egy szeparatista köztársaságot, a Müncheni Egyezményt is aláíró négy fél volt.
The first four EU countries to proclaim in unison that they would recognise the separatist republic were also the four signatories to the Munich Agreement.
HungarianAz embereknek az a joga, hogy megfelelő táplálékhoz jussanak, olyan emberi jog, amelyet az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata már 1948 óta elismer.
in writing. - (FI) People's right to adequate nutrition is a human right that has been acknowledged in the UN's Universal Declaration of Human Rights since 1948.
HungarianHa olyan nyelveken íródott leveleket kapunk, melyeket a Hivatal a polgárokkal való írásbeli kommunikáció nyelveként elismer, válaszolni is azokon a nyelveken fogunk.
If we receive correspondence in certain languages which the Bureau recognises as languages for written communication with citizens, we shall also reply in those languages.
HungarianA tagállamok nemzeti szintű felkészülésében rendkívül hasznos segítséget nyújt a "SIS II. barátai”, amelyet a szlovén elnökség hozott létre, és a francia elnökség is elismer.
To assist the Member States in their preparations at national level, the Friends of SIS II, established by the Slovenian Presidency and recognised by the French Presidency, is extremely useful.