"elkészül" English translation

HU

"elkészül" in English

HU

elkészül {verb}

volume_up

Context sentences for "elkészül" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMikor aztán elkészül a pusztítással, szépen hazamegy, és gyászolja a kutyáját tovább.
And when she's done, she goes home and broods over her dead pet some more.
HungarianAmikorra a két kapu elkészül, űrhajóink hamar eljuthatnak egyik bolygóról a másikra.
Once both gates are complete... ships will be able to pass instantaneously between them.
HungarianAmi a továbbiakat illeti, gondolja, hogy időre elkészül az okmányokkal?
Now for the rest, do you think you can produce the documents in time?'
HungarianHogyha elkészül, számos tárgyba tervezem beépíteni az Örök Gombát.
Once it's completed, I plan to integrate the Infinity Mushrooms into a number of objects.
HungarianÖrömmel tölt el, hogy a Bizottság hamarosan elkészül egy új, aktuális keret-állásfoglalással.
I am glad that the commission will soon have completed a new updated framework resolution.
HungarianDe hát ez most különleges helyzet, így hát szívesen odaadok minden fejezetet, ahogy elkészül.
'But since this is a special situation, I'll be happy to let you read it chapter by chapter.'
HungarianAmint elkészül a Sötétkard, nem kell többé udvariaskodnom ezekkel az emberekkel.
Once my Darksaber is finished, I won't need to be so disgustingly nice to these disgusting humans anymore.
HungarianHa majd a kép elkészül, közlöm Caroline-nal, mi a helyzet, és mindent tisztázunk.
When the picture's finished I'll tell Caroline the truth and we'll get the whole messy business cleaned up.
HungarianDe azért mégis jó, hogy elkészült mindig jó, ha az ember elkészül valamivel.
Still, it was good to be done - always good to be done.
HungarianElliott megvárta, amíg a két rendező elkészül, és a kísérők is a helyükre mennek.
General Elliott waited until the two stagehands were ready and the audience escorts had moved into position.
HungarianAz állandó európai stabilitási mechanizmus hamarosan elkészül és 2013 közepétől hatályba lép.
Soon the permanent European stabilisation mechanism will be set up, to take effect as of mid-2013.
HungarianBiztosítok mindenkit még egyszer: a játékok biztonságáról szóló új irányelv az év végére elkészül.
I guarantee once again: this new Toy Safety Directive will be in place by the end of the year.
Hungarian- Hát... tulajdonképpen, amikor Ingrid elkészül vele.
Well, I really have my dinner at any time Ingrid happens to have cooked it.
HungarianAmi estére elkészül, az a maga és az ő hangszínfelvétele, illetve a kettő összehasonlításának eredménye.
What we'll get is a comparison of your voice-print and his voice-print.
HungarianKöltséges és fényűző menedék lesz, ha elkészül, de jobban illik stílusban a különös aranysírhoz.
But it would be more in keeping now with the strange gold tomb.
HungarianHa az öntözőcsatorna-hálózattal elkészül, kezdheti elvetni a magokat és ledugni a szőlővenyigéket.
When his network of irrigation trenches was completed, he'd put in vegetable seeds and grapevines.
HungarianA feljegyzés a jövő hétre elkészül a tárgyalásról, utána megbeszélünk neked is egy időpontot a stúdióval.
We'll have the deal memo sometime next week, and then you can set up a meeting at the studio.
HungarianNagyon várja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentését; reméli, hamarosan elkészül.
It looks forward to the report by the Committee on International Trade, which it hopes will be completed soon.
HungarianHa Carlos dokija egyszer elkészül veled, azt rögtön észreveszed!
Boy, when Carlos's 'doc is finished with you, you know it!
HungarianIngrid azt mondja, nem akkor kell ebédelni, amikor az óra valamennyit mutat, hanem amikor az ebéd elkészül.
Ingrid says you don't have meals at a particular time, you just have them when they're ready.