HU

ellát {verb}

volume_up
1. general
Először azt gondolták, hogy az ESA fog felelni a projekt technikai oldalának végrehajtásáért, amelyet az EU felügyel és ellát.
It was at first thought that the ESA would be responsible for implementing the project's technical side, which the EU would oversee and fit out.
- Ha megteszed, amire kérek, a Kontakt boldogan ellát majd egy egész hajórakomány felfedeznivaló fiatalemberrel.
'Ulver, if you will just do as I ask there is every chance Contact will happily provide you with entire ships full of gorgeous young men.
Mindenekelőtt a Bizottságnak kell köszönetet mondanom azért, hogy olyan anyagot terjesztett elő, amely ellát bennünket a számunkra rendkívül fontos eszközzel.
I must first of all thank the Commission for having submitted a document that provides us with an urgently needed instrument.
Az én Istenem - gazdagsága szerint - dicsőségében ellát majd benneteket Jézus Krisztus által mindennel, amire szükségetek van.
And may my God supply all your want, according to his riches in glory in Christ Jesus.
ellát (also: halad, gondoz, vár, tart)
2. "pecséttel"

Context sentences for "ellát" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianCserkészek voltak a forradalmi seregben, ismerték őket mindenfele, amerre a szem ellát.
Now, they were scouts in the rebels' army, they were known both far and wide.
HungarianA nagy garázs olyan volt, mint egy bunker, beton, amerre a szem ellát.
The large garage had the feel of a bunker, concrete above and below and on all sides.
HungarianAz út két oldalán, amerre a szem ellát, végtelen gyapotmezők fehérlettek.
On both sides as far as I could see, the fields were white with cotton.
HungarianEllát-e a fák között a fehér oszlopos házig az utca túloldalán?
Could she see all the way through the trees to the white columned house across the street?
HungarianEz a Great Smoky Mountains Nemzeti Park, és a hemlokfenyők kihaltak, ameddig csak a szem ellát.
This is Great Smoky Mountains National Park, and the Hemlocks are dead as far as the eye can see.
Hungarian- Közöld az igényeidet Roskóval; ő majd ellát mindennel!
Make your application to Rosko; he will deal with your requests.7'
HungarianRothadó és bűzölgő Holtláp, ameddig csak a szem ellát.
Festering, stinking marshland as far as the eye can see.
HungarianA kanyargó út mentén terméketlen, sárga ugar, ameddig a szem ellát, a földekhez hozzá sem nyúltak az előző évi betakarítás óta.
The road wound between yellow infertile fields, untouched since last years harvest.
HungarianA MONUC olyan feladatot is ellát, amelyet nehéz lenne pótolni: a pusztító háború helyett a békét erősíti.
It is also carrying out a job which would be difficult to replace, that of ensuring peace, rather than waging war.
HungarianElőttünk csak víz, víz, víz, ameddig a szem ellát.
HungarianHavas háztetők, hóval kihúzott ablakpárkányok, oromzatok, kémények, gyönyörű, lengő pehelyfátyol, ameddig a szem ellát.
Snow on the rooftop, snow etching windowsills and gables and chimneys, and snow falling thin and beautiful, as far as he could see.
HungarianKukoricalevelek zöld dzsungelének susogása közvetlenül alattam, kerítés villan, aztán frissen kaszált füves rét, ameddig a szem ellát.
Cornstalks a green-leaf jungle swishing close below, flicker of a fence and then just-cut hay as far as I could see.
HungarianHínár, amerre a szem ellát.
As far as the eye could see, more weeds.
HungarianAmeddig csak a szem ellát.
Hungarianameddig csak a szem ellát
HungarianPiszok, szúrós homok, sziklák, ameddig a szem ellát még sehol se láttam annyi követ, mint a Szentföldön csupasz lábak, szandálok, tevék.
Dirt, grit, sand, rocks everywhere-I've never seen so many rocks as in the Holy Land-bare feet, sandals, camels; imagine those times.
Hungarianameddig a szem ellát
Hungarianépületet oldalszárnnyal ellát
HungarianJobboldalt enyhe lejtő vezetett a szemkápráztatóan fehér partra; azon túl terült el, ameddig csak a szem ellát, a sötétkék vizű Belső-tenger.
On the right side was a steep bank leading down to a gleaming white beach, and beyond that lay the deep blue waters of the inner sea.
HungarianÚgy érezte, a világ végéig ellát a szeles tájon; a lágyan hullámzó dombokon túl távoli erdők fekete foltjai sötétlettek.
Behind him it seemed that he could see forever under the windy Atlantic sky: across heather-gray moors, dark declivities, the black smears of far forests.