"ellenére" English translation

HU

"ellenére" in English

EN
HU

ellenére {preposition}

volume_up
ellenére (also: miatt, -nál, -nél, -tól)
A régióban tapasztalható egyensúlyhiány ellenére folytattuk reformprogramunkat.
We have pressed forward with our reform programme, despite regional instability.
Minden együttérzés ellenére morbid kíváncsiság fogja körülvenni.
Most of the sympathy she received would be shot through with morbid curiosity.
Mindezek ellenére szorosan együttműködtünk amerikai szövetségeseinkkel.
In spite of everything, we worked hand in hand with our US allies.

Context sentences for "ellenére" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- Hogy érti ezt... hogy valamennyiünk ellenére? - vonta fel kissé a szemöldökét.
'How do you mean - in spite of us all?' he asked, with slightly raised eyebrows.
HungarianBattle főfelügyelő látszólagos egykedvűsége ellenére nagyon is gyors ember volt.
Superintendent Battle, despite his appearance of stolidity, was a very quick man.
HungarianJoe az erőtlen világítás ellenére tisztán látta, hiába keresné Delmann pulzusát.
Even in the poor light, Joe could see there was no reason to check for a pulse.
HungarianA régióban tapasztalható egyensúlyhiány ellenére folytattuk reformprogramunkat.
We have pressed forward with our reform programme, despite regional instability.
HungarianSzámos újraegyesítési kísérlet ellenére az ország a mai napig kettéosztott maradt.
Despite numerous efforts to reunify the country, it remains divided to this day.
HungarianA tíz perccel ezelőtt kapott fájdalomcsillapító ellenére is fájdalmai lehettek.
It was a painful injury despite the medication given to him ten minutes before.
HungarianThadet a rokonszenv hulláma öntötte el mindannak ellenére, amit tudott Komorról.
And Thad felt a great wave of sympathy for Stark - in spite of everything he knew.
HungarianA rák az orvostudomány fejlődése ellenére még mindig fennálló, globális probléma.
Cancer is a global problem that continues to persist, despite medical advances.
Hungarian. - A Sârbu-jelentés ellen szavaztam számos helytálló észrevétele ellenére.
in writing. - I voted against the Sârbu report despite its numerous good points.
HungarianEnnek ellenére folyamatosan lépnek fel a mostanihoz hasonlatos nehéz helyzetek.
In spite of this, difficult situations such as the present one continue to arise.
HungarianRohanvást jövök én haza, mihelyt olyasmit kell tennem, ami kedvem ellenére vagyon.
I'd come running home as soon as I was made to do something I didn't want to do.
HungarianE jelentés nem képes kendőzni az igazságot, fennkölt, túláradó érzelmei ellenére.
This report fails to disguise the truth, despite its outpouring of fine feelings.
HungarianA megterhelő edzésprogram ellenére volt idejük arra, hogy egymásba szeressenek.
Despite the intensive schedule, they'd somehow found the time to become lovers.
HungarianA reggeli pára ellenére is vacogott, amikor ismét megnyomta az udvarház csengőjét.
Shivering despite the morning's humidity, she rang the mansion's doorbell again.
HungarianEnnek ellenére van pár kérdésem és aggályom ezzel az új szolgálattal kapcsolatban.
Despite that, I do have a few questions and concerns regarding this new service.
HungarianMindezek ellenére most úgy álltak ott, mint akiket hirtelen keményen orrba vágtak.
Despite all that, they now stood around as if stunned by a hard blow to the face.
HungarianDevonet viszonylag zsenge kora ellenére is készen állt próbára tenni képességeit.
Even at her relatively early age, Devonet was always ready to test her skills.
HungarianEnnek ellenére a rend a távolból folytatta nyomozásait a Mayfair-boszorkányok után.
However, the order continued its investigation of the Mayfair Witches from afar.
HungarianEzek az ellenzéki gyűlések - a kormány tilalma ellenére - három napig tartanak.
These opposition rallies are due to last for three days, despite a government ban.
HungarianEnnek ellenére határozottan előreléptünk, és nagyon konstruktív légkör jött létre.
We did move a step forward, though, and there was a very constructive atmosphere.