"ellenkező esetben" English translation

HU

"ellenkező esetben" in English

EN

HU ellenkező esetben
volume_up
{adverb}

ellenkező esetben (also: vagy, különben)
volume_up
else {adv.}
Szeretném, ha hivatalosan bocsánatot kérne, ellenkező esetben hivatalos panaszt nyújtunk be.
I would ask you to make an official apology, or else we are going to make a formal complaint.
Három évesen jobban teszed, ha le tudod írni folyékonyan a nevedet, ellenkező esetben lemaradtál a fejlődésben.
When you're three, you better be able to write your name legibly, or else we'll consider it a developmental delay.
A jelenlegi szabályok előírják, hogy a támogatást a támogatás elnyerésétől számított két éven belül fel kell használni, ellenkező esetben azt vissza kell téríteni.
The current rules stipulate that aid must be used within two years of it being obtained, or else it has to be returned.

Similar translations for "ellenkező esetben" in English

ellenkező noun
ellenkező adjective

Context sentences for "ellenkező esetben" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEllenkező esetben ez azt jelentené, hogy még mindig ott lenne az embriószelekció problémája.
Doing so would mean that we would still be faced with the selection of embryos.
HungarianEllenkező esetben ez az egész térség stabilitását veszélyeztetheti.
If this is not the case, it could threaten the stability of the entire region.
HungarianEl kell azonban mondanom, hogy ellenkező esetben félbe fogom szakítani.
However, I must tell you that I will cut you off, if this is not the case.
HungarianUtasítom, haladéktalanul szakítson félbe minden tevékenységet, ellenkező esetben cselekedni fogok!
You are ordered to discontinue all operations immediately or I will take action.
HungarianNem rossz dolog, ha az igazság nekünk dolgozik, ellenkező esetben azonban borzasztó lehet.
Not a bad thing if the truth worked for you, it could be a terrible thing if it did not.
HungarianEllenkező esetben a javaslat értéke minden bizonnyal csökken.
If these were not to be so, then the value of this proposal would surely diminish.
HungarianFelszólították őket: jöjjenek elő felemelt kézzel, ellenkező esetben a húspiac a levegőbe repül.
They were told to come out with their hands up, or the meat market would be blown to bits.
HungarianEllenkező esetben a Miniszterek Tanácsa már kiigazította volna.
Indeed, if it did, it would be corrected by the Council of Ministers.
HungarianEllenkező esetben az EU helyes gyakorlatai torzítani fogják a versenyt, és csalódást okoznak polgárainak.
If not, the EU's good practices will distort competition and disappoint its citizens.
HungarianKérem, kizárólag ügyrendi javaslatokkal álljanak elő, ellenkező esetben nem tudunk szavazni.
Please do not raise matters other than points of order, because if you do, we cannot hold the vote.
Hungarian- Ellenkező esetben magam kértem volna, hogy beszélhessek önnel.
Had you not done so, I should myself have requested an interview.
HungarianHa ezekre a javaslatokra igent mondanak, mi igennel szavazunk, ellenkező esetben ezt nem tehetjük meg.
If these documents are approved we will vote in favour; it will not be possible any other way.
HungarianEllenkező esetben ismét csak a nőket fogjuk rákényszeríteni, hogy elvégezzék azt a további kétnapi munkát.
If not, we are clearly going to oblige women, once again, to do those two extra days' work.
HungarianEllenkező esetben az ugandai és burundi erők elvonulnak Mogadishuból, biztonsági rést hagyva maguk mögött.
If not, Ugandan and Burundian forces will pull away from Mogadishu leaving a security gap behind.
HungarianEllenkező esetben a tagállamok túl nagy szabadságot kapnának.
If not, Member States will be given too many liberties.
HungarianA Butterfly a továbbiakban nem mer üzletelni velünk, mert attól fél, hogy ellenkező esetben összeomlik a vállalat.
He says that Butterfly cannot do business with me for fear of having their own busi­ness collapse.
HungarianEllenkező esetben a javaslatot nem lehet elfogadni.
If this is not the case, the proposal cannot be adopted.
HungarianEllenkező esetben igen súlyos és igen sötét lenne az eredmény.
The alternative is very bad; it is very grim.
HungarianEllenkező esetben pedig, gondolta Kellerman, Atkins jól teszi, ha összeszedi magát, és időben figyelmezteti a csapatot.
In which case, Kellerman thought, Atkins better hold it together long enough to warn the crew.
HungarianEllenkező esetben a fenti eljárást meg kell ismételni.
If it is not, the above procedure shall be repeated.