"ellenkező irányban" English translation

HU

"ellenkező irányban" in English

HU ellenkező irányban
volume_up
{adverb}

ellenkező irányban
Svédország pontosan az ellenkező irányban fejlődik, és még sokáig elmarad a céltól.
Sweden is heading in precisely the opposite direction and will not meet that target by a long way.
Amint belesétál a hullám gördülő tajtékjába vagy a száraz homokba, megáll és az ellenkező irányban sétál.
As soon as it walks into either the rolling surf or the dry sand, it stops, and walks in the opposite direction.

Similar translations for "ellenkező irányban" in English

ellenkező noun
ellenkező adjective

Context sentences for "ellenkező irányban" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA kőhalom valóban százméternyire volt a hajlat mögött, de az ellenkező irányban.
The cluster of rocks was a hundred yards around the curve of the hill, all right.
HungarianDerrick felemelt kézzel gázolt át ismét a bozóton, az ellenkező irányban.
Derrick raised his hands and stepped through the shrubbery.
HungarianA negyedik vele egy sorban, de épp ellenkező irányban, jobbra, hátul, már majdnem az erdőnél.
A fourth was on that side but at the opposite end, to the right, in back, almost into the forest.
HungarianAz óramutató járásával ellenkező irányban széles ívben körbetáncolták a völgykatlan lejtős oldalát.
They danced in a wide circle, moving widdershins round the slopes.
HungarianKutya felállt és elindult az úton a faluval ellenkező irányban.
Dog stood and began walking down the road away from the village.
HungarianEgy hatalmas pallost szorongatott a markában, és az árnnyal ellenkező irányban bámulta a sötétséget.
He faced away from the masked intruder and grasped a great blade.
HungarianEgy pillanattal később átvágott egy másik is, de ez a Nyíres utcán, éppen ellenkező irányban.
It happened so fast-zip, zip-that it was like something you'd see in a comedy movie about bumbling police.
HungarianKétszer is látták az ellenkező irányban körútját végző rendőrt, s a nyilvános vécében húzódtak meg, amíg el nem tűnt.
Twice they saw the beat-cop and hid in the public toilets until he was gone.
HungarianPhilip Lombard az ellenkező irányban vette szemügyre a tengert.
Philip Lombard was looking the other way, out to sea.
HungarianViszont, ha az ellenkező irányban, attól teljesen kikészülök.
It's the eastbound kind that still kills me.
HungarianA távozó hadsereg hangjai elenyésztek nyugaton, épp ellenkező irányban, mint amerre ő tartott, így lazított kicsit éberségén.
The sounds of the departing army receded, moving west, away from where he rode, and Bremen relaxed his vigil.
HungarianMost kontrállépést tesz a táncosokkal, majd maga is körbeszökdécsel, a táncolókkal ellenkező irányban.
Sometimes he would do a contral-step with them, and sometimes he would do a circle of his own, clockwise against the circle's turning.
HungarianUgyanakkor az ellenkező irányban eltűnik ez a különbség és az utasnak utanként, 15 euróval többet számítanak fel.
However, in the other direction, this difference disappears and the passenger is treated to EUR 15 extra in charges per journey.
HungarianAmikor Saul kilépett a kaszinó étterméből, megpillantott egy embert a tömegben, aki hirtelen sarkon fordult és ellenkező irányban indult tovább.
As he left the casino's restaurant, Saul saw a man in the crowd who suddenly turned to walk the other way.
HungarianÚgy döntött, hogy inkább hátrébb húzódik, és az ellenkező irányban járja körül a házat, mint először akarta.
He turned, stayed low, close to the mansion's wan, and shifted past the moisture-beaded shrubs, ignoring the two windows that he'd already checked.
HungarianPedig akár ugyanaz legyen is a jegy, ha a kiindulási állomás ellenkező irányban van, úgy természetes, ellenkező irányban lesz a rendeltetési hely is.
But even with the same round-trip ticket, if the point of departure was different, the destination was naturally different too.
HungarianAgya talán a lány által nyitott seben keresztül, az illatokat követve lejuthatna Carys-ig, hasonló könyörtelenséggel, mint amikor ugyanez az ellenkező irányban történt.
Perhaps his mind could go to her through the wound she'd opened, tracing her scent as relentlessly as she'd pursued his.
HungarianFélúton voltak a Negyedik szárnyba Tommy termével ellenkező irányban , egymás mellett, mintegy véletlenül, amikor Carrie alig hallhatóan megszólalt: Szívesen mennék.
They were halfway to Wing Four-his class was the other way-walking together but perhaps only by accident, when she said, almost too quietly to hear: I'd love to.
HungarianAz állomás fél mérföldnyire van, ellenkező irányban... több mint másfél mérföldnyire, a Kutyamosótól, és Kent úgy tíz perccel tíz óra utánig a Kutyamosóban volt.
The station is half a mile in the other direction - over a mile and a half from the Dog and Whistle, and he was at the Dog and Whistle until about ten minutes past ten.
HungarianA kapun áthaladva, Róbert, a sofőr jobbra fordult, s az óra járásával ellenkező irányban kerülve meg az udvart, odavitte gazdáját a főbejárathoz fölvezető hat gránitlépcsőhöz.
Robert, the driver, pulled the car to the right and drove round the courtyard anticlockwise, to deposit his master at the foot of the six granite steps that lead to the entrance.