"ellentétben" English translation

HU

"ellentétben" in English

EN
EN

HU ellentétben
volume_up
{noun}

ellentétben (also: pult, számológép, zseton, számláló)
Az önök határozata ellentétben áll a társadalmi egyensúlyteremtés és a társadalmi sokféleség igényének politikájával.
Your decision runs counter to this policy of social rebalancing and of necessary social diversity.
Először is ellentétben az elhangzottakkal én úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak saját stratégiával kell rendelkeznie.
Firstly, I believe, counter to what has been said, that the European Union ought to have its own strategy.
Úgy gondolom, hogy az egész kohéziós politika, amelyről ma dönteni fogunk, ellentétben áll ezzel a javaslattal.
I believe that this very Cohesion Policy, which we will make a decision on today, runs counter to these ideas they are proposing.

Context sentences for "ellentétben" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA Tanáccsal ellentétben a Parlament e tekintetben konkrét számadatokkal szolgált.
In contrast to the Council, Parliament has given specific figures in this regard.
Hungarian(PL) Az előttem felszólalóval ellentétben én támogattam a költségvetés-módosítást.
(PL) In contradistinction to the previous speaker, I endorsed the amending budget.
HungarianDe most, római szokásommal ellentétben, nem nyitottam meg a házamat a plebsnek.
But I did not open my doors to the populace as I had done in long ago Rome.
HungarianEzen a bolygón, a földivel ellentétben a születése pillanatában mindenki egyenlő volt.
They communicated on the far-speaker and visited in swift aircraft or spaceships.
HungarianA közhittel ellentétben neki mint kezdő játékosnak egyáltalán nem volt szerencséje.
Contrary to the prevalent superstition, Jane's beginner's luck had been bad.
HungarianA korábbi alkalmakkal ellentétben, ez egyszer nem győzött a marokkói nyomás.
For once the pressure from Morocco has not triumphed, as it has on other occasions.
HungarianVárakozásainkkal ellentétben a Tanács tétlenségével késleltette az eljárást.
Contrary to expectations, the Council put a hold on the process due to its inaction.
HungarianA Bizottság azonban - ellentétben az USA-val - számos dolgot elmulasztott megtenni.
However, in contrast to the USA, the Commission has omitted to do a number of things.
HungarianEllentétben más országokkal, mi sem forradalomba, sem diktatúrába nem buktunk bele.
We have not fallen, as other countries have, either to revolution or to dictatorship.
HungarianEzzel ellentétben az ő asszisztense, titkára az ő képviselői kártyájával itt szavazott.
Despite this his assistant, or secretary, voted here with Mr Becali's MEP card.
HungarianE kettő szöges ellentétben állt egymással, és nyilvánvalóan két különböző ember írta.
These two conflicted sharply, and were obviously written by different people.
HungarianSzöges ellentétben az igazsággal kijelentette, hogy ő ezt egész idő alatt mondta.
She began by stating, most untruly, that she had said as much all along.
HungarianUgyanígy Casmir király megjelenése is éles ellentétben állt Audry királyéval.
In much the same manner, the person of King Casmir contrasted with that of King Audry.
HungarianVele ellentétben, ő sosem úgy gondolt az eseményekre, mintha fogságba estek volna.
Thinking back, Cale better understood her happiness in that other world.
HungarianElnök úr, a Zöldek 10. módosítása nem áll ellentétben az 1. módosítással.
Mr President, Amendment 10 by the Greens is not in conflict with Amendment 1.
HungarianAz emberi jogi helyzet a várakozásokkal ellentétben nem javult, sőt, egyre romlik.
Contrary to expectations, the human rights situation has not improved, but is worsening.
HungarianA benyomásokkal ellentétben itt nem érvényesek a koppenhágai kritériumok.
Contrary to the impression given, the Copenhagen criteria do not apply here.
HungarianEz azonban nem áll ellentétben a képviselőcsoportom által benyújtott módosítással.
However, this does not conflict with the amendment tabled by my group.
HungarianMilyen szerencse, hogy sok más emberrel ellentétben, nem gátolja a szegénység.
How fortunate that you are not restricted, as so many are, by poverty.
HungarianBizonyos radikálisabb véleményekkel ellentétben én úgy vélem, hogy mindháromra szükség van.
Contrary to certain more radical views, I believe that all three are necessary.