HU ellentétes
volume_up
{noun}

ellentétes (also: ellentét, hátlap, ellenkező, fordítva)
Ha nem tévedek a Frye-sztorival kapcsolatban, akkor az övék pontosan ellentétes hatású pszichózis.
Well, if I'm right about what became of the Frye twins, then they developed a psychosis that's just the reverse of split personality.
Természetesen az Európai Központi Bank referenciaértékei szisztematikus emelésének politikája a Fed ellentétes politikájával együtt csak tovább, súlyosbítja a helyzetet.
Of course, the policy of systematically increasing European Central Bank reference rates, coupled with the reverse policy of the Fed, is merely accentuating the problem.

Context sentences for "ellentétes" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianZavar, hogy abszolút nem biztosít teret az ellentétes tudományos véleményeknek.
I am perturbed that absolutely no space is given to divergent scientific opinions.
HungarianMintha az univerzumot meg lehetne határozni négy, egymással ellentétes erővel.
As if the universe could be confined to four observable, apposite manifestations.
HungarianA szeparatizmus támogatása a világ bármely részén ellentétes az ENSZ szellemével.
Supporting separatism anywhere in the world is against the spirit of the EU.
HungarianAz európai joggal sokszor ellentétes visszatérítési politikák kiigazításáról van szó.
It is a question of adapting payment policies, which often conflict with EU law.
HungarianAzonban ez és Uniókban a költségvetés jelen hiányai ellentétes pólusokat képviselnek.
However, this and the current shortcomings in our Union budgets are poles apart.
HungarianKimentünk a lakásból, és végig az előcsarnokon, a 618-as lakással ellentétes irányban.
We went out of the apartment and along the hall the other way from Apartment 618.
HungarianA halálbüntetés alkalmazása teljes mértékben ellentétes az emberi jogokkal.
The application of the death penalty is in complete contravention of human rights.
HungarianAz ő szemükben minden, ami nem úgy működik, ahogy kell, ellentétes a vallásukkal.
In their world outlook, everything that goes wrong is the result of political apostasy.
HungarianA szegénység és az esélyegyenlőség ellentétes változók a gazdasági előrejelzésben.
Poverty and equality are two inverse variables in an economic projection.
HungarianBizonyos tekintetben ön és én merőben ellentétes álláspontot képviselünk.
In a way, said Inspector Neele, you and I represent different points of view.
HungarianEz a választható eljárás elfogadhatatlan, és ellentétes az EU versenyjogi szabályaival.
This optional arrangement is unacceptable and in conflict with EU competition rules.
HungarianA kulcs az volt, hogy egy, a varázslattal ellentétes megoldást kellett keresnem.
The key was in seeking a solution that was the antithesis of sorcery.
HungarianEllentétes a munkavállalók érdekeivel, ellentétes Európa érdekeivel.
It is against the interests of employees, it is against the interests of Europe.
Hungarian"Fék": az a berendezés, amely a traktor mozgásirányával ellentétes erőt hoz létre.
Brake means the component in which the forces opposing the movement of the tractor develop.
HungarianEz ellentétes a szolidaritás elvével, amelynek az energiapolitikában is érvényre kell jutnia.
This goes against the principle of solidarity, which should govern energy policy.
HungarianEz pedig teljességgel ellentétes a hetedik keretprogram céljaival.
This is a complete contradiction of the goals of the Seventh Framework Programme.
HungarianA kémény mellett leszünk, az Argyll horgonyhelyével ellentétes oldalon.
We will be on the side of the funnel assembly away from where the Argyll is stationed.
HungarianNyilvánvaló, hogy minden nyomásgyakorlási kísérlet csak a céllal ellentétes hatást érne el.
It is obvious that any attempt to put pressure on them might prove counterproductive.
HungarianEz ellentétes a környezeti hatásvizsgálatokról szóló közösségi irányelv 10. cikkével.
That contradicts Article 10 of the Community Directive on environmental impact assessments.
HungarianEllentétes a világ egyik legősibb országának legjobb, legnemesebb hagyományaival.
It runs counter to the best, most noble traditions of one of the most ancient countries on earth.