HU

elmaradt

volume_up

Context sentences for "elmaradt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianEz vonatkozik azokra a költségvetési sorokra is, amelyeknek a bevezetése elmaradt.
This also applies to budget lines for which implementation is lagging behind.
HungarianA HÉA esetében a felelősségvállalási időszak nemzeti szintű harmonizálása elmaradt.
The liability period for VAT at the national level has not been harmonised.
HungarianA két motorkerékpáros kísérő elmaradt mellőlük, és a konvoj végéhez csatlakozott.
The two motor-cycle outriders dropped back to take up station at the rear of the convoy.
HungarianA projektnek ez a része mindenki nagy bosszúságára, két héttel elmaradt a tervezettől.
This part of the project was two weeks behind schedule, much to everyone's chagrin.
HungarianAz északkeleti csoport messze elmaradt a keleti mögött, de gyorsan közeledett.
The northeast aircraft were farther behind the eastern group, but were moving in rapidly.
HungarianLassan ballagtak az ösvényen, elmaradt mögöttük a Választottak háza.
They turned back along Ander's chosen path, moving slowly away from the compound.
HungarianSally csúnyán elmaradt az osztálynaplóval, pedig öt hét sem múlt el még a tanévből.
Her files were woefully behind even though school had been in session for only five weeks.
HungarianGordon irigyelte az elmaradt fickót, pedig azt sem tudta, él-e, hal-e.
He envied the one who had been left behind, not even knowing if the fellow had died.
HungarianAz EU céljainak és elveinek megállapítására irányuló vita elmaradt.
There has not been any debate to establish the aims and principles of the EU.
HungarianMondja meg Trevornak, hogy ezer dollár elmaradt fizetéssel tartozik nekem.
Tell Trevor he owes me a thousand dollars in unpaid salary, she said.
HungarianOlyanok voltak, mint egy rossz komikuspár csak mondták a magukét, de a vicc elmaradt.
They were like a couple of bad comediansall talk and no punch line.
HungarianEzért sajnáltam, hogy a májusra tervezett csúcstalálkozó elmaradt.
I therefore regretted the fact that the planned summit in May was not held.
HungarianNem kell többet aggódnia az elmaradt gyerektartás és a kifizetetlen számlák miatt.
No more worries about past due child support and unpaid bills.
HungarianEzek azok az elmaradt dolgok, amelyek a mai vitánk témáját adó problémák gyökerét jelentik.
The results of these omissions are at the root of this debate today.
HungarianA haragos üvöltés ezúttal elmaradt, helyette csak valami vékony, panaszos nyüszítést lehetett hallani.
The howl of anger was no longer a howl, but had diminished to a sullen whine.
HungarianLouis-i eső, ami miatt elmaradt a Cardinals előző napi meccse.
The rain in St. Louis that had canceled last night's Cardinals game was weighing on Pappy's mind.
HungarianA jobb úszók tartották vele az iramot, a fémhegy pedig lassan elmaradt a jobbja felől.
Several of the stronger swimmers maintained pace alongside, as the mound slowly receded on the right.
HungarianA Maurenron-hegység fekete sávja elmaradt mögöttük; aztán túljutottak a Bukó Víz Földjén is.
The black Maurenron Range passed under; and the misty Land of the Falling Wall was left behind.
HungarianElmaradt mögüle a ház, a kivilágított ablakok kikerültek a látószögéből.
The house fell away behind him, the lit windows diminished.
HungarianAnnak érdekében, hogy az elmaradt régiók fejlődése felgyorsuljon, két dolgon kell változtatnunk.
In order to speed up the development of the underdeveloped regions, we must change two things.