HU elmenekül
volume_up
{verb}

Hart látta, hogy a druidák többsége elmenekül a vadászok támadása elől.
Hart had seen most of the druids escape the runners' attack.
Azt tervezte, hogy elmenekül, mielőtt magáért jön?
You were going to escape before he came for you.
De Augustus ettől is eltiltotta őket, mert attól félt, hogy Postumus valakit megveszteget, és elmenekül.
By Augustus's orders this practice was discontinued, for fear Postumus might bribe someone and escape.
elmenekül (also: szakít, elszakít, elfut, elszakad)
elmenekül (also: elromlik, kimerül, hibázik, beszarik)
volume_up
to crap out {vb} [slg.]
elmenekül (also: lebeg, repül, száll, lobog)
elmenekül (also: elmegy, eltávozik, megment, levet)
elmenekül (also: olajra lép, esik)
elmenekül (also: meglép, elillan, elszalad)
elmenekül (also: elmegy, eltűnik, kivon, elvonul)
elmenekül (also: megszökik, elfut, elszalad)
elmenekül (also: meglóg, kidörzsöl, elinal, kivesz)
elmenekül (also: elfut, elinal, elszökik, kereket old)
elmenekül (also: elinal, kereket old)

Context sentences for "elmenekül" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÉrezte, hogy a háló rázáródik valamire, ami rángatózik, vonaglik, azután elmenekül.
He felt the net close on something that twisted and squirmed and then darted away.
HungarianLelkünk megszökik testünkből, elmenekül ebből a világból, mert nem tartozunk ide!
Our souls flee our bodies, flee this world, for we do not belong here.
HungarianHa neki ilyen ajánlatot tett volna egy idegen, zavart fejrázással elmenekül.
Approached by a stranger with an offer like this, he would have shaken his head and left quickly.
HungarianSok észak-koreai álma egyszerűen az, hogy elmenekül saját országából.
The dream of many North Koreans is simply to flee their own country.
HungarianA hős viszont megfogadja, hogy elmenekül és otthagyja a Grált az őrzésére méltó hősnőnek.
The hero vows to flee without the Grail, leaving the heroine worthy of continuing to guard it.
HungarianDe ha nem, akkor rajtuk üt, aztán elmenekül a folyó felé.
But if not, he would spring his ambush there and make a break for the river.
HungarianCassius, aki valahogyan értesült Hermann terveiről, elhatározta, elmenekül, amíg még van rá alkalma.
Cassius who got wind of Hermann's plans, decided to get away while there was still time.
HungarianHa Audry elmenekül előlünk, mulatság tárgya leszek az egész udvarban!
If Audry escapes us, I will be the laughing stock of the court!
HungarianNem fogom, tábornok elvtárs, de az is tény, hogy aki elmenekül, az pillanatnyilag nem jelent közvetlen veszélyt.
Yes, Comrade General, but he who runs away is not an immedi­ate threat.
HungarianSőt a fenyegetésekkel csak azt érheti el, hogy Frank félelmében elmenekül, ahelyett hogy segítene Julie-n.
In fact, threats would almost certainly frighten Frank into flight, even if he wanted to help Julie.
HungarianHa most feladja a támadást, ha elmenekül, akkor szétlövik!
To abort and flee would invite a sure laser blast!
HungarianMost lehet, hogy feladja magát, vagy végleg elmenekül!
Perhaps he was going to give himself up, or turn tail!
HungarianAz ember testén még a vadállat is megérzi a félelmet, s akkor támad, míg a bátor elől elmenekül.
Even the wild beasts could smell fear on your body and would come and attack, while they would flee from the courageous.
HungarianJessie végre elhajítja az ütőt, és sikoltozva elmenekül.
She casts the mallet aside and runs, screaming.
HungarianArion és Petronia elmenekül a városból.
I'd even done the strangest thing before retiring.
HungarianHa nincsenek köztünk ilyen magunkfajta, védelemre szoruló, köznapibb népek, nem hiszem, hogy akár ő, akár Boromir elmenekül.
But had there not been us lesser folk to care for, I do not think that either he or Boromir would have fled.'
HungarianÉs ha elmenekül; ha találna egy helyet, ahol elbújhat, és nyalogathatja magát, hogyan tudná valaha is lemosni magáról a gyávaságát?
And if he ran; if he found a place to hide, to heal, would he ever wash away the smell of his cowardice?
Hungarian, a fickó esze nélkül elmenekül.
Be off with you' and they'd have gone off.
HungarianAkkor nemcsak elmenekül a gyilkosság színhelyéről, de teljesen értelmetlenül az Éjszaka Gyermekeinek hatalmába adja magát.
She'd not only be fleeing from the scene of a murder but putting herself within reach of the Nightbreed, and uselessly.
HungarianVagy elmenekül, és gyáván hal meg valahol, vagy marad, megveti a lábát, és szembeszáll istene ellenségeivel.
He could flee the city and die a cowardsomething he could not live withor he could stand, fight, and serve the god he had chosen to follow.