"első" English translation

HU

"első" in English

HU első
volume_up
{noun}

Az Első Császár elpusztult, együtt az Első Birodalommal, egy távoli földrészen.
The First Emperor was destroyed along with the First Empire, in a distant land.
És az első ezek közül, az első kettő ezek közül, a hatalom átrendeződéséről szól.
And the first of these, the first two of these, is about a shift in power.
A 28. cikk első bekezdésében az első mondat helyébe a következő szöveg lép:
In the first paragraph of Article 28 the first sentence is replaced by the following:
Az első sorban vezető brókerek és pénzintézetek elnökei foglaltak helyet.
But the front row was filled entirely with senior traders and institution chairmen.
- Price - jelentkezett a törzsőrmester a helikopter bal első üléséről.
Price, the sergeant major reported from the left-side front seat of the helicopter.
A talaj hirtelen mélyülni kezdett alattunk, az első kerekek már tizenöt centi mélyen süllyedtek a vízbe.
The water was suddenly deeper in front of us, six inches up the front tires.
első (also: felszín, tető, fedő, vezér)
volume_up
top {noun}
(Nevetés) CA: Valószínűleg örültek, hogy a Time kérdőív első helyén láttak.
(Laughter) CA: And they were probably pleased to see you on top of the Time poll.
A lépcsőtől jobbra az első ajtónak tejüveg ablaka volt.
At the top of the stairs, the first door on the right had a frosted glass window.
Sparhawk felment a lépcsőn, és kopogott az első ajtón.
Sparhawk clinked up the stairs and rapped on the door of the room at the top.

Context sentences for "első" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz első a szerzői jog közös kezeléséről szóló keretirányelvre irányuló javaslat.
Firstly, a proposal for a framework directive on collective copyright management.
Hungarian- Vagyis akkor az első igazolójegyére lenne szükség - ingatta a fejét Mr.
I suppose it's his rookie card you'd be interested in, Mr. Gaunt said regretfully.
HungarianAz első felszólalásomban mondottakon túl nem tudok semmit hozzáfűzni a kérdéshez.
I cannot add anything on this question to what I said in my initial contribution.
HungarianAz első perctől kezdve az volt az érzésem, nem stimmel valami a navigációval.
Right from the beginning it sounded like the guy was having navigation problems.
HungarianAz energiát jelképező betűt hozzáillesztettük az első három betűhöz, a "Pyr"-hez.
PyrE emits energy, which is why E, the energy symbol, was added to the prefix Pyr.
HungarianAzután menj tovább délnek, és az első adódó alkalommal térj vissza az országútra.
Then keep moving south and get back on the turnpike at your earliest opportunity.'
HungarianEz némiképp fényt derít Giselle asszony fia első éveire jegyezte meg Fournier.
This throws a certain light on the early life of Madame Giselle, said Fournier.
HungarianA "kékkártya” és a körkörös migráció az első lépések az efelé vezető helyes úton.
The 'Blue Card' and circular migration are an initial step in the right direction.
HungarianRámeredtem az első áldozat izmos vállára; ez volt az, aki elkezdte a dulakodást.
Yes, pass into the moment; pass into pure function; let the bloody sacrifice begin.
HungarianHalványodott az ég, a nappali meleg első gyenge előhírnöke osont végig a földön.
The sky paled and the faintest warmth of the morning crept across the fields.
HungarianA hosszabbítást még az első 3 hónapos időszak lejárta előtt kérvényeznie kell.
You must apply for the extension before the end of the initial 3-month period.
HungarianElső gyermekéveinek néhány élménye elevenen és világosan megmaradt emlékezetében.
She still retained some vivid, but disconnected, memories of her early youth.
HungarianA bundarészleg hátul volt, jobbra, első ránézésre egészen tűrhető kínálattal.
Best of all, so was Ivan, wearing the same clothes that he'd worn on the metro.
HungarianElső pillantásra Hollister olyan volt, mint száz másik kisváros Kaliforniában.
On the surface, Hollister resembled a hundred other small towns in California.
Hungarian- mondta Hari a Wandáék lakásán töltött első éjszaka után.
Hari said the morning after they brought him to their apartment to recuperate.
HungarianA szolidaritásról alig egy sort ír a Japánt ért első nukleáris katasztrófa után.
Scarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.
HungarianSe nem az első leány, aki emiatt csúnyán összekülönbözött szüleivel, rokonaival.
They had wanted her to marry Paul Duke Sheehan, the boy who had gotten her pregnant.
HungarianSokkal gyorsabbak voltak, mint amikor első alkalommal a város felé tartottak.
They made much better time than they had when they had made the trip to the city.
HungarianTudjuk is, hogy miért: az egyik ok az, hogy a gyermekkor első évei nagyon fontosak.
We know why really: one of the main reasons is that early years are so important.
HungarianEzért támogattuk az e helyütt előterjesztett közös állásfoglalás első tervezetét.
We therefore supported the initial draft of the joint resolution tabled here.