"eltávolodik" English translation

HU

"eltávolodik" in English

HU eltávolodik
volume_up
{verb}

eltávolodik (also: eltér, elágazik, elválik, szétválik)
eltávolodik (also: elmegy, eltávozik, elmenekül, megment)
eltávolodik (also: levesz, odébbáll)
eltávolodik (also: elmegy, letesz, lerak, elballag)

Context sentences for "eltávolodik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- Kis kelekótyám, ha három lépésnyire eltávolodik a kapunktól, már eltéved.
My little featherhead, if she goes three steps from her own doorway, she is lost.
HungarianAhogy az EU nő, a hatalom központja egyre jobban eltávolodik a polgároktól.
As the EU enlarges, the centre of power is also becoming more distant from the citizen.
HungarianElég, ha felmegy a hegyekbe, vagy eltávolodik a megművelt területektől.
If you go up in the mountains, or anywhere away from the tilled areas.
HungarianPandora érezte, amint visszahúzódik, eltávolodik tőle és a dolgoktól, amelyekről beszéltek.
She could feel him drawing back, away from her and all the things of which they'd spoken.
HungarianUgyanakkor politikai szempontból úgy tűnik, hogy észrevehetően eltávolodik az EU-tól.
However, from a political point of view it seems noticeably to be distancing itself from the EU.
HungarianCorbell figyelte, ahogy az Uránusz eltávolodik a Földtől, eltűnik a Ganymedes mögött és kifelé tart.
Corbell watched Uranus pull away from Earth, drop behind Ganymede and coast outward.
HungarianHa megkockáztatja, hogy eltávolodik irodai rejtekhelyének ajtajától, semmi idő alatt eltéved.
If he ventured away from the door into his office hideout, he would become lost in no time.
HungarianUdinász látta, ahogy a két nő eltávolodik egymástól, s unokatestvérüket ott hagyták, ahol feküdt.
Udinaas watched as the two women moved apart, leaving their unconscious cousin where she lay.
HungarianJavaslom, uram - fordult a kapitányhoz -, hogy várjuk ki, amíg eltávolodik.
'Sir, we can hang tough right here and wait it out.'
HungarianHallotta, hogy Korló lassan eltávolodik, visszamegy a tisztásra.
She listened to Corlo walking away, back to the clearing.
HungarianÚgy érezte, eltávolodik a szobában folyó eseményektől: a táncostól és a falon lévő keresztrefeszítéstől.
He felt dislocated from events in the room: from the women, the Fan-Dancer, the crucifixion on the wall.
HungarianEmellett egy újabb európai szintű pozíció létrehozása azzal a veszéllyel jár, hogy túlságosan eltávolodik a polgároktól.
Moreover, the creation of another post at European level risks being too remote from citizens.
HungarianTesla látta, hogy Jo-Beth visszatekint rá, majd egy lépésnyire eltávolodik Howie-tól, mintha kész lenne csatlakozni a bátyjához.
Tesla saw Jo-Beth look back towards him, then take a step away from Howie as though she was ready to part from him.
HungarianHa a Kreml még jobban eltávolodik a demokráciától és jogállamiságtól, akkor Oroszország nem lesz az EU legitim partnere.
If the Kremlin moves even further away from democracy and the rule of law, Russia will lose all legitimacy as a partner to the EU.
HungarianHa eltávolodik, halkabb.
If it gets far away, it's a little too quiet.
HungarianHúszezer yardnyira eltávolodik, aztán újrakezdi a gyakorlatot, immár jobb esélyeket adva az ellenségnek hasznos tapasztalatok szerzésére.
She'd pull away to twenty thousand yards to restart the exercise, giving the enemy a better chance at useful train- ing.
HungarianZun Lurrin végignézte, ahogy Daneel hajója, lángcsóvájával percekre megvilágítva a fagyott higanytavat, eltávolodik az Eostól.
R. Zun Lurrin observed Daneel's ship streak away from Eos, briefly illuminating the lake of frozen mercury with its actinic flare.
HungarianRadikális stratégiaváltásra van szükségünk, amely eltávolodik a katonai stratégiától, és mindenekfelett egy emberközpontúbb stratégia felé közelít.
We need a radical change of strategy away from the military and, above all, towards a more people-centred strategy.
HungarianKét mérfölddel a blúz után a Keleti utca véget ér, és kátyús favágóösvény - a Fitzpatrick út - kezdődik, amely eltávolodik a tótól.
Two miles beyond the abandoned shirt, East Street ends, and a rutty logging stripe — Fitzpatrick Road — leads away from the lake.
HungarianAzután, amikor az üstökös ismét eltávolodik a naptól, a gázok cseppfolyóssá, a víz jéggé válik, a turisták pedig elhagyják az üdülőhelyet.
Then, when the comet races away from the sun and the gases begin to freeze out, there's another several-month period when the resort is dug out again and reopened.