"eltelik" English translation

HU

"eltelik" in English

HU eltelik
volume_up
{verb}

eltelik (also: elfogad, bevezet, halad, megelőz)
Várjuk meg azonban, amíg eltelik valamennyi idő, és aztán nézzük meg, hogyan fejlődik a NATO.
Let us allow some time to pass, however, and just see how NATO develops.
It passes so fast."
eltelik (also: elmúlik, múlik, telik)

Context sentences for "eltelik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEltelik ezer év ebben a szakaszban, és elhagyjuk a vadászó-gyűjtögető mintákat.
A thousand years into this period, we abandon our hunting and gathering patterns.
HungarianMindezt gyorsan kell tennem, az alatt a kurta idő alatt, amely napfelkeltéig eltelik.
I must do this quickly and all within that short span of time before the sun rises.
HungarianArra számítottam, hogy legalább egy-két óra eltelik, amíg fölfedezik a szökésünket.
I had counted on an hour or two at least before our break was discovered.
HungarianNem feledem, honnan jöttem, de az idő nagyon gyorsan eltelik.
I do not forget where I have come from, but time is moving on so quickly.
HungarianÍrja be azt az időtartamot, ami eltelik, mielőtt a dokumentumban frissülnek a külső adatok.
Enter the number of seconds to wait before the external data are reloaded into the current document.
Hungarian- Addig eltelik még pár év, gondolom - mosolygott Morgaine.
It will be a few years still, I suppose, said Morgaine, smiling.
HungarianSok idő eltelik még, gondolta, míg újra megerednek a könnyek.
She thought there would be no more tears for a very long time.
HungarianEltelik öt év, és egyetlen arccá olvadnak össze.
After five years or so, they all start to merge into one group face.
HungarianEltelik öt perc, és bevezetik Ottót a túloldalról.
After five minutes, Ott is brought in from the other side.
HungarianEltelik egy-két pillanat, amíg összeszedem a gondolataimat.
It takes a moment or two to collect my thoughts.
HungarianÉs talán három nap is eltelik úgy, hogy nem tudsz majd rólunk.
It would be maybe three days of not knowing.
HungarianEltelik egy óra, és Donny Ray már szeretne lefeküdni aludni.
After an hour, Donny Ray is ready for sleep.
HungarianMég egy teljes óra is eltelik, amíg egészen besötétedik.
Darkness would not envelop us for another hour.
HungarianMegint eltelik egy év, és visszatérnek az elutasításokhoz.
Skip a year, go back to the denial routine.
Hungarian- Nem reméltem, hogy viszontlátlak, mielőtt az év eltelik - nem arra esküdtél-e, hogy egy esztendeig meg egy napig űzöd a Grált?
I had no hope of seeing you till a year was done-did you not swear to follow the Grail for a year and a day?
HungarianAddig még legalább egy év eltelik.
HungarianAztán még egy kicsit továbbgondoltam ezt az esetet: eltelik pár év, és elválnak, ahogy az gyakran megtörténik.
Then I took this scenario a step further: a few years down the line, they get divorced, as happens often enough, what happens then?
HungarianMindenki azon sipákolt, hogy leszakad az ég, lefagy az összes számítógép; eltelik egy hét, minden megy tovább, ahogy szokott.
Everyone ran around screaming that the sky was falling and all the computers were going to freeze up; a week goes by and it's business as usual.
HungarianAnnyira gyorsan eltelik.
HungarianPerceket nyerhetek vele, ha eltelik valamennyi idő, amíg a közelben állók közül valaki magához tér annyira, hogy csak nagyjából is megbecsülje, honnan jött a lövés.
There must be several minutes of clear time before anyone nearby realises even roughly where the bullet has come from.'