HU elutasít
volume_up
{verb}

elutasít (also: lealacsonyít, eltaszít)
elutasít (also: visszautasít)
elutasít (also: visszautasít, megtagad)
Talán azt reméltem, hogy keresztény király létére elutasít, ha megtudja; vagy hogy talán még most is fiatal feleségre vágyik, aki gyermeket szül neki.
Perhaps I hoped that he, a Christian king, would refuse when he knew; or perhaps even now he wanted a young wife who could give him children.
Szeme két hatalmasra tágult, kerek űr volt, s John megértette, hogy nem a pincébe menekülés gondolatát utasítja el, hanem egyszerűen mindent elutasít.
Her eyes were giant floating zeros, and he understood she was not refusing his idea of retreating to the cellar but refusing everything.
Az Európai Parlament támogatja a gépjárművezetők jogait, és elutasít minden nemű versenyt az alkalmazott és az önálló vállalkozó gépjárművezetők között.
The European Parliament supports the rights of drivers and refuses any competition between salaried and self-employed drivers.
Rejects all of the formatting changes.
Szükség van arra, hogy hasznosítsuk a pénzügyi tranzakciók megadóztatására irányuló javaslatot, amelyet Ön elutasít.
There is the need to harness a proposal that you are rejecting: the taxing of financial transactions.
Ezért néha nincs más választásunk, mint hogy az úgynevezett "megafon diplomáciához” folyamodjunk, amelytől Teherán irtózik, és amelyet elutasít.
We sometimes, therefore, have no choice but to resort to the so-called 'megaphone diplomacy' that Tehran claims to abhor and reject.
elutasít (also: visszautasít, visszaver)
Valójában a Bizottság elutasít egyes intézkedéseket a terhek csökkentése érdekében.
In fact, the Council is resisting some of the measures to reduce the burden.
Belarusz azonban elutasít minden párbeszédre irányuló kezdeményezést.
However, Belarus has resisted any attempts at dialogue.
elutasít (also: kitöröl, áthúz)
elutasít (also: mellőz, elkerget, megvet)
elutasít (also: megzavar, kidob, elvet, kibocsát)

Context sentences for "elutasít" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianValójában a Bizottság elutasít egyes intézkedéseket a terhek csökkentése érdekében.
In fact, the Council is resisting some of the measures to reduce the burden.
HungarianBelarusz azonban elutasít minden párbeszédre irányuló kezdeményezést.
However, Belarus has resisted any attempts at dialogue.
HungarianWyant Stevens biztos elutasít, de azt hiszem, nem vesztek semmit, ha hagyom, hogy megpróbálja.
Wyant Stevens will turn me down cold, but I guess I don't lose anything by giving him the chance to do it.
HungarianSzükség van arra, hogy hasznosítsuk a pénzügyi tranzakciók megadóztatására irányuló javaslatot, amelyet Ön elutasít.
There is the need to harness a proposal that you are rejecting: the taxing of financial transactions.
HungarianHadd mondjam azonban ki világosan, hogy a Bizottság a schengeni elvek aláásására irányuló valamennyi kísérletet elutasít.
But let me state clearly that the Commission will not accept any attempts to undermine the Schengen principles.
HungarianÍgy a közpénzek végállomása feletti demokratikus ellenőrzés alá van ásva, amit a Parlament szigorúan elutasít.
Thus, the democratic control over the destination of public money is undermined, a fact that the Parliament firmly rejects.
HungarianNem féltem attól, hogy újra elutasít.
I had no fear that I would be cast forth again.
HungarianHát persze, hogy vannak, akiket elutasít
HungarianMinden formátummódosítást elutasít.
Rejects all of the formatting changes.
Hungarianfélreérthetetlenül elutasít vkit
to send sb away with a flea in his ear
HungarianAki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket elutasít, engem utasít el, aki pedig engem elutasít, azt utasítja el, aki küldött."
But they thought within themselves, saying: If we shall say, From heaven: he will say: Why then did you not believe in him?
HungarianElutasít? kérdezte a császár.
Hungarianmereven elutasít egy kérést
Hungarianelutasít vkit a háza kapujából
Hungarianelutasít vkit a kapujából
HungarianAz Európai Parlament támogatja a gépjárművezetők jogait, és elutasít minden nemű versenyt az alkalmazott és az önálló vállalkozó gépjárművezetők között.
The European Parliament supports the rights of drivers and refuses any competition between salaried and self-employed drivers.
HungarianMelyek azok a közös értékek, európai közös értékek, amelyeket a magyar alkotmány nem fogad be, vagy elutasít, vagy esetleg szembe megy vele?
Which exactly are the common values, common European values, that the Hungarian constitution excludes, rejects, or comes into conflict with?
HungarianSzeme két hatalmasra tágult, kerek űr volt, s John megértette, hogy nem a pincébe menekülés gondolatát utasítja el, hanem egyszerűen mindent elutasít.
Her eyes were giant floating zeros, and he understood she was not refusing his idea of retreating to the cellar but refusing everything.
HungarianHa egy kezdeményezést elutasít a Bizottság, vagyis az a végrehajtó hatalom, amelynek azt hatályba kellene helyeznie, akkor ezt a polgárok nem fogják megérteni.
If an initiative is rejected by the Commission, and so by the executive which is supposed to put it into effect, this may not be understood by the citizens.