"elzárva" English translation

HU

"elzárva" in English

EN
HU

elzárva

volume_up
elzárva (also: le, el, ki, félre)
Sokáig gondolkoztam, elzárva magamat tőle és Quinntől.
I thought for a long moment, sealed off from her and from Quinn.
Az úrnője Kairóba utazott, ezt a felbecsülhetetlen értékű kincset pedig itt hagyta, elzárva.
Your mistress ran off to Cairo and left a priceless treasure here.
Valamelyikük azonban belebotlott egy rejtett emeltyűbe, mire vaskos kőlap zuhant a nyílás elé, elzárva a menekülés útvonalát.
But one of them triggered a hidden release, and a heavy stone slab collapsed in the opening, sealing off the escape route.

Context sentences for "elzárva" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEgyáltalán nem mondtam , legalábbis, amíg jól elzárva tartja őket Baltimore-ban.
Not at all, I said, just as long as you keep them safely caged in Baltimore.
HungarianNem vette észre a két férfit, míg azok elé nem léptek, elzárva előle az utat.
And he did not see the two men who stopped him until they were blocking his path.
HungarianAzash ezért szaporodási céllal elzárva tart egy párt valahol, ahonnan nem tudnak elszökni.
Azash keeps a pair for breeding purposes in a place from which they can't escape.
HungarianA rakétabecsapódások nyomában vastag füst szállongott, elzárva a kilátást.
Smoke from the missile explosions filled the air, cutting visibility.
HungarianMáskülönben elszigeteltek maradunk, elzárva az EU közlekedési rendszerétől.
Otherwise, we will be isolated from the EU's transport system.
Hungarian- Annyi év alatt, elzárva a világtól, kellett hogy csináljanak valamit.
All those years, locked away, they must have been doing something.
HungarianMaurice-nek volt egy pisztolya, egy egész kicsi, amit a fehérneműs szekrény felső fiókjában tartott elzárva.
Maurice's pistol, a small one, was kept in a locked drawer high in a chiffonier.
HungarianHiszen a jegyzettömbjét nem tartotta elzárva a Központban dolgozók közül bárki letéphetett róla egy lapot!
It might be enough even to foil a KGB investigation if he stuck to his story.
HungarianNem lehet állandóan elzárva tartani szabadosaival és nevelőivel.
We can't keep him shut away with his tutors and freedmen for ever.
HungarianÉs a múzeum annak is tudatában van, hogy a kollekció ott maradt elzárva Mayfairben?
And is the museum content that you've left the collection locked up in Mayfair? asked Elliott,
HungarianBehunyta a szemét, elzárva az ilyen gondolatokat a feketeségben.
He closed his eyes, enfolding such thoughts in blackness.
HungarianTobias elzárva tartja, mert attól fél, hogy anya megöli!
And Tobias has locked her up for fear that Mother will kill her!
HungarianKözeledett a hetedik éjszaka, amelyet a világtól elzárva kell tölteniük.
Tonight would be their seventh in sequestration.
HungarianHetekig fogja mérgezni az egész Északi-tengert, elzárva a tengeri élőőlényeket a létükhöz szükséges oxigéntőől.
Itll poison the whole North Sea for weeks, denying the marine life the oxygen it needs to live.
HungarianA kiválasztott golyó a táblának csak olyan mezőjébe helyezhető át, amely nincs elzárva a kiindulási mezőtől.
Balls can be moved to every position on the board, as long as there are no other balls in their way.
HungarianAz energiaforrást, a legénységet, a detektorokat és fegyvereket a Gyöngy aljába zsúfolták be, az utasok tekintetétől elzárva.
Power source and crew, detectors and weaponry and other machinery were tucked out of sight in
HungarianA bátyám itt van alattunk elzárva a kazamatában.
My brother is locked in the dungeons beneath us.
HungarianElőttük a távolban hegyvonulat sötétlett a holdfényben derengő felhők alatt, elzárva minden egyéb lehetséges útvonalat.
Mountains crowded in just ahead, hulking against the moonlit clouds, blocking every other conceivable path.
HungarianElzárva a világon semmi hasznát nem látjuk.
Locked up, he's of absolutely no use to us.
HungarianEzt az alapot - amint Ön, biztos asszony, és képviselőtársaim említették - a Miniszterek Tanácsa továbbra is elzárva tartja.
This fund, as you, Commissioner, and my fellow Members have said, is still blocked by the Council of Ministers.