HU

emel {verb}

volume_up
1. general
Kiváló amíg növésben vagy,...mert ott emel, ahol éppen kell.
They're perfect while you're still growing 'cause they lift you right there.
- A vágy emel, és földre sújt a bánat - szólalt meg Lír herceg.
The lift of longing, and the crash of loss, Prince Lír said.
to lift one's hand against sb
emel (also: felemel)
Eközben, mivel az EU védő kereskedelmi akadályokat emel, minden tagállam szavazhat, akár van partszakasza, akár nincs.
Meanwhile, as the EU erects its protective trade barriers, all its Member States, whether or not they have a coastline, get to have a vote.
He crosses you, I put him down.
to put sb on a pedestal
Cairo Spade markának szorításában csak nehezen zihálva tudott szólni: Már másodszor emel rám kezet.
Cairo, speaking with difficulty because of the fingers on his throat, said: This is the second time you've put your hands on me.
to raise one's hat to sb
Szinte láttam a dühtől tajtékzó lényt, amely kardot emel rám, hogy elpusztítson.
I could feel it as though the being looked upon me with all his rage, his sword raised to destroy me.
Henry pislákoló képet látott a katona elméjében egy kisfiúról, amint a feje fölé emel egy tálat.
In his mind, glimmering, Henry saw the image of a little boy with a plate raised over his head.
(Cohn-Bendit úr kék kártyát emel fel)
(Mr Cohn-Bendit held up a blue card)
to level up
Sudre asszony munkája dicséretet érdemel, amiért szüntelenül és óriási hozzáértéssel, eltökéltséggel és részvéttel emel szót a legkülső régiók nevében.
I applaud the job done by Mrs Sudre which, unremittingly and with a great deal of skill, determination and compassion, speaks up on behalf of the outermost regions.
2. "kalapot"
emel (also: levet)

Context sentences for "emel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian. - (PL) Az állásfoglalásra irányuló indítvány egy igen jelentős és fontos témát emel ki.
The motion for a resolution highlights a very significant and important matter.
Hungarian- Azt hiszem, ha maga súlyt emel, akkor mindenből, amit megeszik, csupa izom lesz.
I guess, with all that pumping iron, no matter how much you eat, it just turns into more muscle.
HungarianS ahogy odaérnek a völgyszegélyre, nagy, fekete kürtöt emel a szájához, s belefúj.
As he came to the valley's brink, he set to his lips a great black horn and blew a ringing blast.
HungarianSzinte láttam a dühtől tajtékzó lényt, amely kardot emel rám, hogy elpusztítson.
I could feel it as though the being looked upon me with all his rage, his sword raised to destroy me.
HungarianAz Európai Unió különösen három kérdést emel ki prioritásként.
Three issues stand out, in particular, as priorities for the European Union.
HungarianMorgaine nem emel kezet anyjának fiára, gyermekének apjára.
She would not lay a hand upon her mother's son and the father of her child.
Hungarian"Szerbia európai integrációs folyamata” olyasmit emel ki, amit már régóta hangsúlyozunk.
The 'European integration process of Serbia' highlights something that we have long been pointing out.
HungarianHenry pislákoló képet látott a katona elméjében egy kisfiúról, amint a feje fölé emel egy tálat.
In his mind, glimmering, Henry saw the image of a little boy with a plate raised over his head.
Hungarian. - Elnök úr, az ALDE képviselőcsoport kifogást emel e változtatás ellen.
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, the ALDE group does object to this change.
HungarianAz OLAF a semmiből csinál ügyet, és vádat emel ellenem a saját vizsgálatai alapján.
OLAF is making something out of nothing and making an accusation against me on the basis of its own investigations.
HungarianHa nagyon udvariasak lesznek vele, talán nem emel panaszt.
If we're very nice to him, he will agree not to press charges.
HungarianNagyon remélem, hogy a többi uralkodó sem emel kifogást.
I just hope the other monarchs are on their guard, that's all.'
HungarianPowell remélte, hogy a szenvtelen, cinikus szörny, a tényeken és bizonyítékokon lovagló Öreg Mózes sem emel kifogást.
Powell hoped it was also ready for that cold-blooded, cynical monster of facts and evidence, Old Man Mose.
HungarianFelé fordultak a kamerák, ahogy szólásra emel-kedett.
He arose and the cameras zeroed in on him.
HungarianNem a művészet emel az állatok fölé?
But isn't the duty of art to elevate us above the beasts ?
HungarianAmikor kezet emel rám, nevetek és mosolygok a világ összes jókedvével, mert a fejem tele vidám gondolatokkal.
When he raises his fist to me I laugh and I smile, with all the good humour in the world, for my head is full of merry thoughts.
HungarianKi emel vádat Isten választottai ellen?
Who shall accuse against the elect of God?
HungarianEgy kéz emel a magasba egy lángoló fáklyát.
HungarianA támogatásokat a Vészhelyzetek Minisztériumához utalják, amelynek vezetője nem más mint Dogan helyettese, Emel Etem asszony.
These subsidies would be remitted to the Ministry of Emergencies, which is headed by Dogan's deputy, Mrs. Emel Etem.
HungarianRemélhetőleg a frakciómnak sikerül azt a parlamenti határozatot előterjeszteni, mely az extrém megnyilvánulások ellen emel szót.
Hopefully my group will manage to propose a Parliamentary Decision to protest against manifestations of extremism.