"emelkedett" English translation

HU

"emelkedett" in English

HU emelkedett
volume_up
{adjective}

emelkedett (also: izgatott, előkelő, magasztos, )
volume_up
high {adj.}
Magasba emelkedett és előrelendült, a sziklák ott magasodtak az orránál.
High it lifted and then slammed forward, the rocks under the forepart of its keel.
Azóta olyan magasra emelkedett, hogy kizárólag politikai kockázatot vállalt.
Since then, he'd risen so high his only risk had been political.
A hajó magasba nyúló orrán túl meredeken emelkedett a sziget a sekély sziklák peremén.
Beyond those high bows, the island sloped up from the fringe of shallow cliffs.
emelkedett
Nézzük csak, hogyan emelkedett a képmutatás vezető elvvé!
See how hypocrisy has been elevated into a governing principle!
Hogyan emelkedett ennyire az emberek fölé?
Why is it that he is elevated above other men?
Amire rájött, és amit az idő múlásával egyre tisztábban látott, az volt, hogy a pénzimádat a vallás rangjára emelkedett.
What he realized, and more clearly as time went on, was that money-worship has been elevated into a religion.
Én mámoros voltam, emelkedett, mint a sasmadár, és tökéletesen halálra vált.
I was elated, high as a kite and absolutely petrified.
Amikor a hullám tetején szörfözünk, akkor emelkedett hangulatban érezzük magunkat.
When you are surfing on the top, you are all elated.
Amikor a hullám tetején szörfözünk, akkor emelkedett hangulatban érezzük magunkat.
When you are surfing on the top, you are all elated.
Én mámoros voltam, emelkedett, mint a sasmadár, és tökéletesen halálra vált.
I was elated, high as a kite and absolutely petrified.
emelkedett (also: egzaltál, magas rangú, túlfűtött)
- Pedig nagyon is tisztában vagyok emelkedett státuszával, és Edgar Hoover felettünk lebegő szellemével.
'I am acutely aware of your exalted status and the hovering ghost of J.
emelkedett (also: öntelt, gőgös, magasztos, kiemelkedő)
volume_up
lofty {adj.}
Szeretnék azonban rámutatni arra, hogy nagyon nehéz, ha ugyan nem lehetetlen lesz a valóságban elérni ezeket az emelkedett célkitűzéseket.
However, I would point out that these are lofty aims that will be difficult, if not impossible, to achieve in reality.
E megdöbbentő helyzet ellenére az EU az értékek emelkedett közösségeként gyakran az udvarias hallgatás politikáját választja.
Despite this shocking situation, the EU, as a lofty community of values, has mostly chosen a policy of polite silence.

Context sentences for "emelkedett" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianKipiru megvárta, amíg a szörnyeteg elmegy, aztán maga is a felszínre emelkedett.
Keepiru waited until the monster had passed, then rose to the surface himself.
HungarianIgaz, de ezek többsége bizonytalan. ön azt mondta, emelkedett a termelékenység.
True, but most of them are insecure jobs. You said productivity has now grown.
HungarianA köd egyre emelkedett a romok felé, aztán semmivé lett az erősödő napfényben.
The fog rose toward the city's ruins to disappear in the light and growing warmth.
HungarianAz egyik tetőről egy kopter emelkedett fel, hogy surrogva eltűnjön a völgyben.
A flyer lifted from the roof and whispered away down the valley, no danger to them.
HungarianKoris karvalyos címerét viselte, kezében Volg szekercéje emelkedett a magasba.
Koris carried on his hip the hawk crested helm; now he raised the Ax of Volt.
HungarianKabátja szétnyílt, mintha szárnyai lennének, aztán hirtelen a levegőbe emelkedett.
Her cloak seemed to billow out like wings, and then she suddenly took flight.
HungarianKáromkodott, mivel a viteldíj emelkedett, amióta legutoljára Angliában járt."
Cussed and swore a bit because fare had gone up since he was last in England.
HungarianAz energiafogyasztás 1990 óta 225%-kal emelkedett a közúti közlekedés miatt.
Since 1990 energy consumption has increased by 225% because of road transport.
HungarianKardjuk emelkedett, lecsapott, szúrtak, vágtak, döftek kímélet és válogatás nélkül.
Their swords rose and fell, hacking, slashing, stabbing without mercy or restraint.
HungarianAz önálló vállalkozók száma az Egyesült Királyságban 1,7 millióra emelkedett.
The number of self-employed workers in the United Kingdom has risen to 1.7 million.
HungarianA tartályok a napos oldalon voltak, és a hőmérsékletük a fagypont fölé emelkedett.
The tanks were on the sunside of the wreck and warmed above freezing point.
HungarianA VC-20B délelőtt tíz után néhány perccel a levegőbe emelkedett, és délnek fordult.
The VC-2oB lifted off from the airfield just after ten in the morning, headed south.
HungarianAztán a Víg özvegy keringőjének dallama erőteljesen a monoton zaj fölé emelkedett.
The soft strains of the Merry Widow Waltz rose strongly over the hum of conversation.
HungarianÍgy azt tapasztaltuk, hogy 200 euróra emelkedett az árpa és a zab tonnánkénti ára.
Thus, we have seen the price of barley and oats rise to as much as EUR 200 per tonne.
HungarianKivicsorította a fogát, sötét füst ömlött a résekből s emelkedett fel az arcáig.
He bared teeth, dark smoke oozing from the gaps and rising over his face.
HungarianA Kék Vaddisznó bevétele határozottan emelkedett a fiatalember odaköltözése óta.
The revenues of the Blue Boar had increased since the young man's arrival in the place.
HungarianA középtájékról, a hetedik sor egyik széléről lassan a magasba emelkedett egy kéz.
Slowly, a hand was raised from the center of the pack, row seven, about halfway down.
Hungarian- Így igaz - bólintott Tesla, és egy újabb visszhang emelkedett fel a múltjából.
That's right, she replied, another echo coming back to her from the past.
HungarianEkkor valami hatalmas, sötét és rémisztő emelkedett fel a sziklaperem fölé.
Something large and dark and terrible suddenly rose over the edge of the rock.
HungarianFélúton megállt és belerúgott egy kardmarkolatba, mely egy kincshalomból emelkedett ki.
He stopped in midstride and kicked at the hilt of a blade buried under the coins.