HU

erdő {noun}

volume_up
erdő (also: erdőség)
Egy nagy erdő minden más lénynél bölcsebb lehetett de ez a néhány fa nem volt erdő.
A large forest grew wiser in lore than any other being, but these few trees were not, a great forest.
Elértük az erdő szélét, és bevettük magunkat az erdő szívébe.
We made the forest line alive and ran on into the heart of the woods.
Kamerun területének negyven százalékát erdő borítja.
(DE) Madam President, forty percent of Cameroon's surface area is covered in forest.
Ez az épület messzebb van a tavaktól, sűrű erdő közepén áll.
This building sits back from the lake in heavy timber.
Kamerun területének 40%-át erdő borítja és ez az ország exportálja a legtöbb keményfát Afrikából Európába.
Cameroon is 40% covered in forest and is the largest African exporter of hardwoods to Europe, with 80% of sawn timber sold to the EU.
Egy sor férfi jelent meg, futottak az erdő felől a fatölcsér mentén, és botokkal ütögették a fákat.
A line of males appeared from the forest and ran alongside the wooden funnel, beating the timbers with rods.
erdő (also: liget, fa)
- Akkor ez a legveszedelmesebb erdő egész Középföldén - mondta Gimli.
'Then that is the most perilous wood in Middle-earth,' said Gimli.
Amikor a hajnal első sugarai szétterültek az erdő felett, Sparhawk már talpon volt.
He awoke as daybreak had begun to spread its light through the wood.
Elhangzott a Drey-erdő neve; ez indokolja az Arató megjelenését.
Drey Wood had been mentioned; that would account for the Reaper.
erdő (also: liget)
Olyan volt minden erdő, mint a lothlórieni, csak éppen sűrűbb, erősebb, fiatalabb.
The woods were like the woods of Lothlórien. only thicker stronger, younger.
Elértük az erdő szélét, és bevettük magunkat az erdő szívébe.
We made the forest line alive and ran on into the heart of the woods.
Az erdő elhagyatott, de erdőkerülők és favágók időnként csak megjelennek.
The woods are lonely, but rangers and woodcutters get around in them from time to time.

Context sentences for "erdő" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianE mögött sötétedett a tulajdonképpeni erdő a beléje vágott nyiladék sebhelyével.
Behind this was the darkness of the forest proper and the open space of the scar.
HungarianMikor elég alacsonyra értünk, a pornyom eltűnt az erdő és a szavanna színei közt.
When we got too low, the dust path disappeared in the colors of forest and veldt.
HungarianAz erdő egy út menti ároknál hirtelen véget ért, a túloldalán már az autóút volt.
The woods stopped abruptly at a right-of-way ditch, and there was the highway.
Hungarian- Letört egy darabot egy cipóból, és hagyta, hogy Nimue az erdő szélére vigye.
She broke off a piece of a loaf and let Nimue take it to the edge of the woods.
HungarianÉs a szögletes élősövényen túl az erdő fái titokzatos, magas falat alkottak.
And beyond the roqual hedge the trees of the forest made a tall wall of mystery.
HungarianGurgeh megdörzsölte a szakállát és kinézett az ablakon az erdő felé, Ikroh fölött.
Gurgeh rubbed his beard, looking out of the window towards the forest above Ikroh.
HungarianKamerun területének negyven százalékát erdő borítja.
(DE) Madam President, forty percent of Cameroon's surface area is covered in forest.
HungarianA kutya, amilyen gyorsan csak püffedt, túlterhelt hasa engedte, loholt az erdő felé.
The dog raced for the woods as fast as its swollen, overloaded belly would allow.
HungarianElindult Sephreniával és a gyerekekkel az úton, az erdő mélyének biztonsága felé.
He led Sephrenia and the children on down the road towards the safety of the forest.
HungarianOlyan volt minden erdő, mint a lothlórieni, csak éppen sűrűbb, erősebb, fiatalabb.
The woods were like the woods of Lothlórien. only thicker stronger, younger.
HungarianAlkonyatkor meglátták a hegyeket; az erdő kisebb facsoportokra szakadozott.
By evening they could see the hills, as the forest gave way to scattered meadows.
HungarianA zömök fegyvernök ezután elfoglalta a helyét az erdő szélén, nem messze a kaputól.
The burly squire then led his horse through the bushes to a spot near the city gate.
HungarianAztán megfordult, s mint akinek valamilyen határozott célja van, az erdő felé indult.
Then he turned his back on this and walked into the forest with an air of purpose.
HungarianKözben elértek az erdő szélére, s látták, hogy a többiek már lóháton várják őket.
They reached the edge of the wood and saw the others seated on the horses and waiting.
HungarianÉn is tudni akarom, miféle erdő volt az, amelyikben sétáltam, Memnochot hallgatva!
I, too, want to know what forest it was where I walked and listened to him!
HungarianHa egy tűz elér egy erdőt, csak akkor áll meg, ha az egész erdő leégett.
When fire enters a forest, it stops only when the entire forest has burned down.
HungarianA köd ritkulni kezdett, már felülről tekinthettek le az erdő mennyezetére.
Gradually the mist began to fade, and the roof of the forest fell away below them.
HungarianAz erdő széle gúnyosan nézett le ránk ötven járd magasból, a domb tetejéről.
And fifty yards up the slope of the hill the fringe of the woods mocked us.
HungarianEgyenesen rám nézett, aztán szeme komótosan végigpásztázta az erdő kanyarulatát.
He looked straight at me, and then his eyes swept the curve of forest, taking their time.
HungarianA fenykévék keresztülsöpörtek az erdő sötét bugyrain, aztán az autó eltűnt.
Through the dark pockets of forest, the lights flashed and then the car disappeared.